Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunnan suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ylioppilastutkintolautakunnan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Ministeriön ja ylioppilastutkintolautakunnan välinen tulossopimus koskee alkavan vuoden toiminnallisia tavoitteita myönnettävien määrärahojen puitteissa. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa

 

Tulosohjausasiakirjat: suunnitelmat

Tulosohjausasiakirjat: seurantatiedot