Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä.

Ylioppilastutkinnon hallinnosta ja teknisestä toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Kansliassa työskentelee noin 25 virkamiestä.

Miksi ylioppilastutkinto kannattaa suorittaa?

Ylioppilastutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin ja sitä käytetään myös osana korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa myös hyvät mahdollisuudet hakeutua ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Miten ylioppilastutkinto vastaa tämän päivän tarpeisiin?

Ylioppilastutkintoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan lukiokoulutuksen tavoitteita. Tämä näkyy mm. tutkinnon lisääntyneenä valinnaisuutena sekä mahdollisuutena hajauttaa tutkinnon suorittaminen ajallisesti. Tällä hetkellä valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan asteittaista käyttöönottoa tutkinnon suorittamisessa.

Milloin ylioppilastutkinto syntyi?

Tutkinto kehittyi Kuninkaallisen Turun Akatemian pääsykuulusteluista, joissa jo 1640-luvulta lähtien arvioitiin kokelaiden latinan ja kristillisen opin osaamista. Tutkinto toimi 1800-luvun alkupuolelta lähtien Keisarillisen Aleksanterin -Yliopiston pääsykuulusteluna.

Ylioppilastutkinto sidottiin ensimmäistä kertaa lukion oppimäärään vuonna 1852. Tätä pidetään nykyisen ylioppilastutkinnon alkuna.