Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Oppilaitoskohtaisia tunnuslukuja

Tällä sivulla löytyy ohjeita ylioppilastutkinnon suorittaneiden kokelaiden ja heidän oppilaitoksien suoritustietojen tarkastaluun. Tiedot eivät ole vain kyseiseltä tutkintokerralta, vaan kokelas on voinnut hajauttaa tutkintonsa suorittamisen. Kokelas ei välttämättä ole valmistunut ylioppilaaksi, mikäli häneltä puuttuu toisen asteen tutkinto. Arvosanat sisältävät tiedostot eivät sisällä muotoiluja ja ovat tarkoitettu jatkokäsittelyyn ennemmin kuin luettavaksi sellaisenaan. Tiedot ovat csv-muotoisissa tiedostossa, jotka on UTF8-enkoodattu.

Kevään2020 ylioppilastutkinnon tiedot julkaistaan 18.5. klo 12. Keväästä 2019 lähtien tyyppiä D3100 ja D4100 olevia tiedostoja ei enää tuoteta. Erilaisten keskiarvojen laskemiseen kokelaskohtaisista tiedostoista on hyvä varautua etukäteen. Aiempien tutktintokertojen tiedostot ovat ladattavissa.

Tiedostot ovat kahta eri tyyppiä riippuen niiden päivitettävyydestä. D3000-sarjan tiedostot eivät päivity. D4000-sarjan tiedostot päivittyvät kun ylioppilastutkinnon tiedot täsmentyvät esimerkiksi tarkistusarvostelun takia.

Tiedostojen URL noudattaa seuraavaa kaavaa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT[tutkintovuosi][tutkintokausi][tiedostontyyppi].csv

 • tutkintovuosi: 2012 eteenpäin
 • tutkintokausi: K = kevät, S = syksy
 • tiedostontyyppi:
  • (D3100 = ei päivittyvä, oppilaitoskohtainen tarkastelu - ei tuoteta 2018S jälkeen)
  • (D4100 = päivittyvä, oppilaitoskohtainen tarkastelu - ei tuoteta 2018S jälkeen)
  • D3001 = ei päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu (2014S eteenpäin)
  • D4001 = päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu
  • D3002 = ei päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu, sisältäen vain pakolliset kokeet (2017S eteenpäin)
  • D4002 = päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu, sisältäen vain pakolliset kokeet

Esimerkiksi: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT2018KD3001.csv.

Muuttujanimiä:

 • [koekoodi] - Arvosanapisteet; I=0, A=2, B=3, C=4, M=5, E=6, L=7
 • yht - Tutkinnon arvosanapisteet yhteensä
 • sukup - Sukupuoli 1=mies, 2=nainen
 • ka_pak - Pakollisten aineiden keskiarvo
 • ka - Oppilaitoksen keskiarvo kokelaiden kaikken kokeiden keskiarvosta
 • n - Vastaavasti kokeiden lukumäärä (oppilatoksen keskiarvo)
 • ka_pkr - Oppilaitoksen keskiarvo kokelaiden "pitkien aineiden" keskiarvosta; mukana pitkä matematiikka, pitkät kielet, pitkä toinen kotimainen, äidinkieli ja kaikki reaalikokeet
 • n_pkr - Vastaavasti kokeiden lukumäärä (oppilaitoksen keskiarvo)
 • ylioppilas - niiden kokelaiden lukumäärä, jotka ovat kyseisellä tutkintokerralla saaneet hyväksytyn tutkintokokonaisuuden ja joilla lisäksi on julkaisuajankohtana lukion päättötodistus.
 • opintotausta:
  • 1 - Lukion opiskelija
  • 2 - Ammatillisten opintojen pohjalta tutkintoa suorittava kokelas
  • 3 - Lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas
  • 4 - Muu opiskelija/tuntematon

Tutkinnon hylkäämiseen liittyvät muuttujat ovat tyhjiä syksystä 2016 eteenpäin. Ylioppilastutkintolautakunta ei enää järjestelmissään ylläpidä tämän tyyppisen tiedon laskentaa. Sama koskee 001 -loppuisen tiedoston muuttujaa 'tyyppi'. Lautakunnan järjestelmissä ei enää ylläpidetä tätä oppilaitoksiin liittyvää lisätietoa.

Aputiedostoja:

Lisätietoja antaa Ylioppilastutkintolautakunnan aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225.