Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Oppilaitoskohtaisia tunnuslukuja

Tällä sivulla löytyy ohjeita ylioppilastutkinnon suorittaneiden kokelaiden ja heidän oppilaitoksien suoritustietojen tarkasteluun. Tiedot eivät ole vain kyseiseltä tutkintokerralta, vaan kokelas on voinut hajauttaa tutkintonsa suorittamisen. Kokelas ei välttämättä ole valmistunut ylioppilaaksi, mikäli häneltä puuttuu lukion oppimäärän tai ammatillisen perustutkinnon opintoja. Arvosanat sisältävät tiedostot eivät sisällä muotoiluja, ja ne on ensisijaisesti tarkoitettu jatkokäsittelyä varten ennemmin kuin luettavaksi sellaisenaan. Tiedot ovat csv-muotoisissa tiedostoissa, jotka on UTF8-enkoodattu.

Syksyn 2021 ylioppilastutkinnon tiedot julkaistaan 18.11.2021 klo 12. Keväästä 2019 lähtien D3100- ja D4100-tyyppiä olevia tiedostoja ei enää tuoteta. Erilaisten keskiarvojen laskemiseen kokelaskohtaisista tiedostoista on hyvä varautua etukäteen. Aiempien tutkintokertojen tiedostot ovat ladattavissa.

Valtakunnallisesti ylioppilastutkintoon osallistuu moninainen joukko kokelaita, eivätkä kaikki ole lukion opiskelijoita. Esimerkiksi ammatillinen perustutkinto antaa lain mukaan oikeuden ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lukiot ottavat ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita kokelaiksi esimerkiksi yhteistyösopimustensa mukaisesti. Ylioppilastutkintorekisterissä kaikki kokelaat näkyvät jonkin lukion alla. Muiden kuin lukion oppimäärää suorittavien kokelaiden määrä voi vaihdella lukioittain. Aineistossa muuttuja 'opintotausta' (ks. alla) tarjoaa mahdollisuuden arvioida tämän ilmiön laajuutta ja mukauttaa lukiokohtaista laskentaa.

Tiedostot ovat kahta eri tyyppiä riippuen niiden päivitettävyydestä. D3000-sarjan tiedostot eivät päivity. D4000-sarjan tiedostot päivittyvät, kun ylioppilastutkinnon tiedot täsmentyvät esimerkiksi oikaisuvaatimusten takia.

Tiedostojen URL noudattaa seuraavaa kaavaa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT[tutkintovuosi][tutkintokausi][tiedostontyyppi].csv

 • tutkintovuosi: 2012 eteenpäin
 • tutkintokausi: K = kevät, S = syksy
 • tiedostontyyppi:
  • (D3100 = ei päivittyvä, oppilaitoskohtainen tarkastelu - ei tuoteta 2018S jälkeen)
  • (D4100 = päivittyvä, oppilaitoskohtainen tarkastelu - ei tuoteta 2018S jälkeen)
  • D3001 = ei päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu (2014S eteenpäin)
  • D4001 = päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu
  • D3002 = ei päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu, sisältäen vain pakolliset kokeet (2017S eteenpäin)
  • D4002 = päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu, sisältäen vain pakolliset kokeet

Esimerkiksi: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT2018KD3001.csv.

Muuttujanimiä:

 • [koekoodi] - Arvosanapisteet; I=0, A=2, B=3, C=4, M=5, E=6, L=7
 • yht - Tutkinnon arvosanapisteet yhteensä
 • sukup - Sukupuoli 1=mies, 2=nainen
 • ka_pak - Pakollisten aineiden keskiarvo
 • ka - Oppilaitoksen keskiarvo kokelaiden kaikkien kokeiden keskiarvosta
 • n - Vastaavasti kokeiden lukumäärä (oppilaitoksen keskiarvo)
 • ka_pkr - Oppilaitoksen keskiarvo kokelaiden "pitkien aineiden" keskiarvosta; mukana pitkä matematiikka, pitkät kielet, pitkä toinen kotimainen kieli, äidinkieli ja kaikki reaalikokeet
 • n_pkr - Vastaavasti kokeiden lukumäärä (oppilaitoksen keskiarvo)
 • ylioppilas - niiden kokelaiden lukumäärä, jotka ovat kyseisellä tutkintokerralla saaneet hyväksytyn tutkintokokonaisuuden ja joilla lisäksi on julkaisuajankohtana lukion päättötodistus.
 • opintotausta:
  • 1 - Lukion opiskelija
  • 2 - Ammatillisten opintojen pohjalta tutkintoa suorittava kokelas
  • 3 - Lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas
  • 4 - Muu opiskelija/tuntematon

Tutkinnon hylkäämiseen liittyvät muuttujat ovat tyhjiä syksystä 2016 eteenpäin. Ylioppilastutkintolautakunta ei enää järjestelmissään ylläpidä tämän tyyppisen tiedon laskentaa. Sama koskee 001-loppuisen tiedoston muuttujaa 'tyyppi'. Lautakunnan järjestelmissä ei enää ylläpidetä tätä oppilaitoksiin liittyvää lisätietoa.

Aputiedostoja:

Lisätietoja antaa Ylioppilastutkintolautakunnan aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225.