Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tilastotaulukot

Tilastoja ylioppilastutkinnosta

Tällä sivulla on linkit viimeisipiin yleisiin tilastollisiin tietoihin ylioppilastutkinnosta.


Ilmoittautumiset eri kokeisiin

Kokeeseen ilmoittautuneiden määrä sisältää myös kokelaat, jotka uusivat aiemmin suoritettuja kokeita, täydentävät valmista tutkintoa, tai jotka vain aloittavat tutkinnon suorittamisen osallistumalla yksittäiseen kokeeseen.

Taulukot: [Kevät 2023][table] [2014-2023][table]


Ilmoittautuneet

Ainakin yhteen tutkintokerran kokeeseen ilmoittautuneiden henkilöiden lukumäärä.

Taulukko: [2012-2023][table]


Uusintojen osuus ilmoittautumisista

Ilmoittautumiset on kokeittain sen mukaan, onko kyseessa hylätyn vai hyväksytyn uusinta vai kokeen ensimmäinen suorituskerta.

Taulukko: [2019-2023][table]


Pisterajat

Arvosanan pisterajaksi sanotaan alinta pistemäärää jolla kyseinen arvosana saavutetaan. Lautakunta kiinnittää pisterajat päätöksellä vasta siinä vaiheessa, kun kokeet on pisteytetty.

Taulukko: [2011-2022][table]


Hyväksytyt tutkinnot ja kokeiden lukumäärä

Hyväksyttyjen tutkintojen lukumäärä näkyy yhteensä sarakkeessa. Tutkintoon sisällytettyjen aineiden lukumäärä on esitetty keskiarvona ja frekvensseinä.

Taulukot: [Syksy 2022][table] [2013-2022][table][data]


Hyväksytyt tutkinnot ja ainereaali

Tutkintoon sisällytettyjen reaaliaineiden lukumäärä on esitetty keskiarvona ja frekvensseinä.

Taulukot: [Syksy 2022][table] [2013-2022][table]


Arvosanajakaumat

Taulukko rajoittuu niihin kokeisiin, jotka on suoritettu kyseisellä tutkintokerralla. Myös uusimiset, jotka eivät ole johtaneet parempaan tulokseen ovat mukana.

Taulukot: [Syksy 2022][table] [2020-2022][table]


Laudaturien lukumäärä

Taulukko sisältää kyseisellä tutkintokerralla valmistuneiden tutkintojen lukumäärän, niihin sisältyvien laudaturarvosanjen lukumäärän mukaisesti. Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, on siihen teoriassa mahdollista sisällyttää äidinkieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä.

Taulukot: [Syksy 2022][table] [2008-2022][table]


Taulukoiden aineisto viimeksi päivitetty: 18.1.2023