Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tilastotaulukot

Tilastoja ylioppilastutkinnosta

Tällä sivulla on linkit viimeisipiin yleisiin tilastollisiin tietoihin ylioppilastutkinnosta. Tiedot ja taulukot, jotka täällä julkaistaan jatkuvasti päivitettyinä, korvaavat painetun tilastojulkaisun, jonka ylioppiliastutkintolautakunta on julkaissut vuosille 2004 ja 2006-2011. Myös sellaiset tilastot kerätään tänne, jotka aikaisemmin on julkistettu painetun julkaisun ulkopuolella.


Ilmoittautumiset eri kokeisiin

Kokeeseen ilmoittautuneiden määrä sisältää myös kokelaat, jotka uusivat aiemmin suoritettuja kokeita, täydentävät valmista tutkintoa, tai jotka vain aloittavat tutkinnon suorittamisen osallistumalla yksittäiseen kokeeseen.

Taulukot: [Syksy 2021][table] [2012-2021][table]


Ilmoittautuneet

Ainakin yhteen tutkintokerran kokeeseen ilmoittautuneiden henkilöiden lukumäärä.

Taulukko: [2012-2021][table]


Pisterajat

Arvosanan pisterajaksi sanotaan alinta pistemäärää jolla kyseinen arvosana saavutetaan. Lautakunta kiinnittää pisterajat päätöksellä vasta siinä vaiheessa, kun kokeet on pisteytetty.

Taulukko: [2010-2021][table]


Hyväksytyt tutkinnot pois jätetyn pakollisen mukaan

Hyväksytyssä tutkinnossa on äidinkielen lisäksi pakollinen koe kolmessa neljästä ryhmästä. Neljännessä ryhmässä on mahdollista suorittaa ylimääräinen koe. Ylimääräisiä kokeita voi muutenkin sisältyä tutkintoon valinnainen määrä.

Taulukot: [Syksy 2021][table] [2016-2021][table]


Hyväksytyt tutkinnot ja kokeiden lukumäärä

Hyväksyttyjen tutkintojen lukumäärä näkyy yhteensä sarakkeessa. Tutkintoon sisällytettyjen aineiden lukumäärä on esitetty keskiarvona ja frekvensseinä.

Taulukot: [Syksy 2021][table] [2012-2021][table][data]


Hyväksytyt tutkinnot ja ainereaali

Tutkintoon sisällytettyjen reaaliaineiden lukumäärä on esitetty keskiarvona ja frekvensseinä.

Taulukot: [Syksy 2021][table] [2012-2021][table]


Arvosanajakaumat

Taulukko rajoittuu niihin kokeisiin, jotka on suoritettu kyseisellä tutkintokerralla. Myös uusimiset, jotka eivät ole johtaneet parempaan tulokseen ovat mukana.

Taulukot: [Syksy 2021][table] [2019-2021][table]


Laudaturien lukumäärä

Taulukko sisältää kyseisellä tutkintokerralla valmistuneiden tutkintojen lukukmäärän, niihin sisältyvien laudatararvosanjen lukumäärän mukaisesti. Kun tutkinto on mahdollista hajauttaa kolmelle tutkintokerralle, on siihen teoriassa mahdollista sisällyttää äidinkieili, toinen kotimainen kieli, matematiikka, kuusi reaaliainetta, kolme pitkää kieltä sekä lyhyitä kieliä.

Taulukot: [Syksy 2021][table] [2008-2021][table]


Taulukoiden aineisto viimeksi päivitetty: 18.11.2021