Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan tietokoneella. Kokeissa käytetään koejärjestelmää, joka koostuu kolmesta osasta:

  1. kokelaiden koneista, jotka käynnistetään YTL:n toimittamilta USB-muisteilta
  2. kahdesta palvelimesta sekä
  3. suljetusta paikallisesta verkosta (tutkintoverkko).

Tutkintoverkko on internetistä erillään oleva paikallisverkko. Tutkintoverkko voi olla langaton tai langallinen. Paikallisella tutkintoverkolla tavoitellaan verkon häiriöttömyyttä. Lautakunnan määräysten mukaan jokaiselle kokelaalle on tarjottava ylioppilaskokeessa myös sähköliitäntä.

Koejärjestelmän käyttöä voi harjoitella Abitilla. Koejärjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Kokelaat työskentelevät kokeessa tietokoneella, jossa on tarjolla kaikille samat monipuoliset sekä myös keskenään samanlaisia toimintoja sisältävät ohjelmistot
  • Koe suoritetaan kokelaan omalla tietokoneella, johon ei tarvitse tehdä mitään pysyviä muutoksia (esim. ohjelma-asennuksia)
  • Vaatimukset kokeessa käytettäville laitteille ovat niin matalat, että laitteita on helppo hankkia ja niitä on saatavilla ympäri Suomen
  • Kokeen aikana kokelaan käyttöoikeutta tietokoneen toimintoihin pystytään rajoittamaan
  • Kokelaan tietokoneen käyttöä voidaan koetilanteessa valvoa teknisesti
  • Koejärjestelmä selviytyy kokeita järjestävien valvojien avulla poikkeustilanteista (tietokoneen tai verkon vikatilanne, sähkökatko) ilman, että valvojilta edellytetään erityistä tietoteknistä osaamista
  • Kokelaan koevastaus ei saa kadota missään tilanteessa

 


Näkymä englannin pitkän oppimäärän kokeesta syksyltä 2018.

 

Koetilaisuuden kulku

Kokelaat kokoontuvat tilaan, jossa ylioppilaskoe järjestetään. Mukanaan heillä on tietokone sekä muut tarvittavat välineet. Kokelas käynnistää tietokoneen USB-muistilta, joka sisältää lautakunnan Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän. Ylioppilastutkinnon kokeen kulku on kuvattu tarkemmin lautakunnan julkaisemassa Valvojan ohjeessa.

Käyttöjärjestelmä sisältää koeympäristön ja muut ohjelmistot. Kaikkien kokelaiden käytössä on samat ohjelmistot ja koeympäristö on identtinen niin uusilla kuin vanhoillakin koneilla. Samalla ohitetaan kokeen näkökulmasta tietoturvaltaan epäluotettava käyttöjärjestelmä.

Käynnistyksen jälkeen kokelaat valitsevat suoritettavan kokeen sekä tunnistautuvat koejärjestelmään.

Lukion rehtori on ennen koetilaisuuden alkua ladannut kryptatut kokeet verkkopalvelusta. Kokeet tuodaan koetilan palvelimelle ja kryptaus avataan lautakunnan toimittamilla purkukoodeilla. Kun kokeen valvoja aloittaa kokeen, koetilan palvelin jakelee koekysymykset aineistoineen kokelaille sekä vastaanottaa koesuoritukset tutkintoverkon välityksellä.

Kokelas vastaa kokeeseen kirjoittamalla vastauskenttiin tai valitsemalla monivalintatehtävissä vastausvaihtoehtoja. Vastaukset tallentuvat koetilan palvelimen lisäksi koetilan varapalvelimelle, joka voidaan muuttaa tarvittaessa varsinaiseksi koetilan palvelimeksi. Palvelin pitää jatkuvasti yhteyttä kokelaiden tietokoneisiin ja opastaa valvojia ja kokelaita mahdollisissa häiriötilanteissa.

 

Koetilaisuuden jälkeen

Kokeen jälkeen koesuoritukset siirretään verkkopalveluun, jossa opettajat voivat lukea ja arvioida koesuoritukset. Opettajien suorittaman alustavan arvostelun jälkeen Ylioppilastutkintolautakunta tekee koesuorituksille lopullisen arvostelun.