Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Lopulliset hyvän vastauksen piirteet SYKSY 2019

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

ma 16.9.2019 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 18.9.2019 Äidinkieli

pe 20.9.2019 Vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 23.9.2019 Saamen äidinkielen koe

ti 24.9.2019 Matematiikka

to 26.9.2019 Reaaliaineet

pe 27.9.2019 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

ti 1.10.2019 Äidinkieli

to 3.10.2019 Reaaliaineet