Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Lopulliset hyvän vastauksen piirteet SYKSY 2020

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

ma 14.9.2020 Reaaliaineet

ke 16.9.2020 Vieras kieli, pitkä

to 17.9.2020 Reaaliaineet

pe 18.9.2020 Äidinkieli ja kirjallisuus

ma 21.9.2020 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

ti 22.9.2020 Matematiikka

to 24.9.2020 Reaaliaineet

pe 25.9.2020 Äidinkieli ja kirjallisuus (ei julkaista)

  • Äidinkieli, suomi, kirjoitustaidon koe

ma 28.9.2020 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ti 29.9.2020 Reaaliaineet

ke 30.9.2020 Saamen äidinkielen koe (ei julkaista)

to 1.10.2020 Vieras kieli, pitkä oppimäärä