Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Tällä sivulla olevat tiedot tarkentuvat marraskuun aikana. Viimeisin päivitys 15.11.2019

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. 

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vain yhdestä kokeesta samalla hakemuksella. Jos haluat vaatia oikaisua useaan kokeeseen, tulee jokaisesta tehdä erillinen oikaisuvaatimus.

Kuka voi tehdä oikaisuvaatimuksen?

 • Kokelas itse
 • Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja
 • Asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä?

 • Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. 
 • Syksyn 2019 tutkinnon osalta oikaisuvaatimukset tulee jättää 15.-29.11.2019.

Miten teen oikaisuvaatimuksen?

 • Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti verkkopalvelussa osoitteessa kokelas.ylioppilastutkinto.fi
 • Kirjaudu palveluun
  • omilla pankkitunnuksillasi tai
  • mobiilivarmenteella.
 • Täytä oikaisuvaatimuslomake.
 • Oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa
  • mitä kokeen tehtävää, tehtäviä tai muuta osaa arvostelusta vaatimus koskee
  • millä tavalla arvostelua tulisi oikaista sekä
  • perustelut, joilla vaadit oikaisua.
 • Kun lomake on täytetty, siirry maksamaan verkkopankissa.
 • Maksamisen jälkeen siirry takaisin oikaisuvaatimuslomakkeeseen. Saat näytölle kuittauksen oikaisuvaatimuksen lähettämisestä.
 • Oikaisuvaatimuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa ole yhteydessä lautakuntaan.
 • Oikaisuvaatimuksen voi myös lähettää kirjattuna kirjeenä, salatulla sähköpostilla tai vastaavalla turvallisella tavalla. Tarvittaessa ota yhteyttä osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on oikaisuvaatimus? 

Lisätietoja oikaisuvaatimuksesta lautakunnan yleisissä määräyksissä ja ohjeissa kohdassa 1.5.9

Miten näen koesuoritukseni, jotta pystyn perustelemaan hakemukseni?

Katso ohjeet koesuorituksen tarkasteluun Tutkintotulokset ja koesuoritukset -sivulta.

Voiko opettaja tai rehtori tehdä oikaisuvaatimuksen?

Ei voi, ellei kokelas anna hänelle valtakirjaa oikaisuvaatimuksen tekemistä varten.

Millä tavalla oikaisuvaatimus pitää kohdentaa ja perustella?

Oikaisuvaatimuksesta pitää käydä ilmi, mihin tehtäviin tai muuhun kokeen osaan oikaisuvaatimus kohdennetaan ja mikä virhe arvostelussa on. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa pitää kertoa, millä perusteella hakija katsoo, että arvostelussa on tapahtunut virhe ja perustella, millä tavalla virhe tulisi oikaista. Voit saada käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi sisältää, tutustumalla oikaisuvaatimusesimerkkiin.  

Huomaa, että oikaisuvaatimuksen tulee kohdistua lautakunnan arvostelun yhteydessä tekemään virheeseen. Arvostelua ei oikaista, ellei siinä ole lautakunnan arvostelutyön yhteydessä tapahtunut virhe. Näin ollen oikaisuvaatimuksen perusteluksi ei kelpaa, että saadut yhteispisteet ovat lähellä seuraavan arvosanan pisterajaa tai että saamasi pisteet eivät vastaa oikeaa osaamistasoasi.   

Haluan vaatia useamman asian oikaisua. Teenkö yhden vai useamman oikaisuvaatimuksen?

Jokaista koetta kohden tehdään yksi oikaisuvaatimus. Äidinkielen lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeet lasketaan tässä yhdeksi kokeeksi, joten voit vaatia oikaisua molempiin samalla hakemuksella. Samassa oikaisuvaatimuksessa voi vaatia useamman kuin yhden asian oikaisua kyseiseen kokeeseen liittyen. Luettele oikaisuvaatimuksessasi kaikki kyseessä olevassa kokeessa olevat asiat, joihin vaadit oikaisua, ja perustele jokainen. Jos vaadit oikaisua kahteen kokeeseen, tee kaksi erillistä oikaisuvaatimusta.

Milloin ja miten saan tietää oikaisuvaatimuksen ratkaisusta? Tarvitsen päätöksen mahdollisimman pian.

Monet tekijät vaikuttavat oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaan. Oikaisuvaatimuksen käsittelyyn saattaa mennä jopa kuusi viikkoa tai enemmän. 

Saat ilmoituksen oikaisuvaatimuksen käsittelyn valmistumisesta postitse tai sähköpostitse pyyntösi mukaisesti. Tieto käsittelystä näkyy myös Oma Opintopolku -palvelussa. On mahdollista, että kaksi samaan kokeeseen oikaisuvaatimuksen tehnyttä kokelasta saa tiedon päätöksestä eri aikaan. 

Lautakunta ei voi ottaa huomioon toiveita oikaisuvaatimusten käsittelyaikataulusta. 

En ole tyytyväinen oikaisuvaatimukseni johdosta tehtyyn päätökseen. Mihin voin valittaa?

Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (laki ylioppilastutkinnosta 502/2019, 23 §).

Miten lukio saa tietää mahdollisista muutoksista pisteissä ja arvosanoissa?

Lukioille lähetetään tieto oikaisuvaatimusmenettelyn tuloksesta lukion lautakunnalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. 

Arvosanani muuttui oikaisuvaatimuksen johdosta. Otetaanko se huomioon jatko-opiskelupaikkaa hakiessani?

Tieto mahdollisesta muuttuneesta arvosanasta tai kokonaispistemäärästä on suomalaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytössä oikaisuvaatimuksen tuloksen ilmoittamisen jälkeen. Jos olet hakenut opiskelupaikkaa, jossa syksyn tulokset otetaan huomioon ja jonka hakuaika on jo mennyt umpeen, voit olla yhteydessä oppilaitokseen ja varmistaa, miten sinun tulee toimia.