Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Tutkintomaksut ja hinnasto

1.1.2014

Tutkintomaksut 

Perusmaksu

14 €

Koekohtainen maksu

28 €

Maksu tarkistusarvostelusta / koe

50 €

Liiketaloudelliset suoritteet

Todistukset (maksulliset) 

2. kappale

20 €

todistus korkeakoulukelpoisuudesta

20 €

käännös todistuksesta

33 €

lisäkopio

5,50 €

Käännöksiä todistuksista on saatavissa ruotsin- tai englanninkielisinä. Ruotsinkielinen käännös on mahdollista saada minä tutkintokertana tahansa annetusta todistuksesta. Englanninkielinen käännös on saatavissa keväällä 1995 tai myöhemmin annetuista todistuksista. Todistus korkeakoulukelpoisuudesta on saatavissa ruotsin, englannin, ranskan ja saksan kielellä.

Koesuorituksen kopio 32 € / koe

Koesuoritukset ovat salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkisuuslain nojalla kokelaalla on kuitenkin oikeus saada kopio koesuorituksestaan. Kopio on maksullinen. Kokelas voi myös saada koesuorituksen nähtäväkseen ennalta sovittuna ajankohtana lautakunnan kansliassa. Näyttö on maksuton. Jos kokelas haluaa tarkastella koesuoritustaan tai tilata siitä kopion, tätä on pyydettävä lautakunnalta puolentoista vuoden kuluessa siitä, kun kyseinen tutkintokerta on saatu päätökseen. Pyynnön voi tehdä puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla lautakunnan kansliaan.

Kokelas voi saada kevään tutkinnon suorituksen nähtäväkseen tai kopion siitä aikaisintaan noin 20. kesäkuuta ja syksyn tutkinnon suorituksen aikaisintaan noin 20. joulukuuta.

Koetehtävät 

koevihko

15 €

cd-levy

25 €

monivalintatehtävien oikeat vastaukset 15 €

Kutakin koetta voi julkisuuslain (621/1999) nojalla tilata ylioppilastutkintolautakunnasta yhden kappaleen.

Ylioppilastutkinnon koetehtävät sisältävät usein aineistoja, kuten kaunokirjallisia tekstejä, asiatekstejä, kuvia, karttoja, taulukoita tms., joiden tekijänoikeus on aineistojen alkuperäisillä tekijöillä. Lautakunnalla ei tästä syystä ole oikeutta myydä koetehtäviä harjoituskäyttöön.

Tilastot 
pisterajat 5,50 €
valmiit tilastot kpl 17 €
Ylioppilastutkintolautakunnan tilastojulkaisu 16 €

 

Raportit ja muistiot 

Lasse Koskela: Lukutaitoa jäljittämässä (2000)

16,65 €
Anna-Stina Lindholm:På spaning efter textkompetens (2001) 16,65 €

 

Lautakunnan määräykset 
yleiset määräykset ja ohjeet 17 €
koekohtaiset määräykset ja ohjeet 15 €
ylioppilastutkintokansio + ohjeet 20 €
muut lautakunnan asiakirjakopiot 0,50 €/sivu
+ lähetyskulut 5 €  
+ postiennakkomaksut/kirjaamismaksut  

 

Koulutuspalvelut 
koulutuspalvelut/luentotunti 120 €
koulutuspalvelut/päivä 440 €
tilatut selvitykset ja lausunnot/tunti 100 €
muut tilatut palvelusuoritteet/tunti 45 €

 

HUOMAUTUKSIA

Tutkintomaksut perustuvat opetusministeriön asetukseen 1224/2011 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 15.11.2011 antamaan asetukseen.

Liiketaloudellisten suoritteiden hinnat perustuvat opetusministeriön asetukseen 908/2010 sekä lautakunnan päätöksiin suoritteiden hinnoista 19.10.2001, 16.9.2005, 23.1.2009 ja 6.5.2011.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % tai 10 % (raportit, muistiot, julkaisut). Valtion virastojen, laitosten ja muiden yksiköiden, jotka ovat valtiokonttorin luettelossa, hinnoista vähennetään arvonlisävero.

Tilatut 2. kappaleet, käännökset todistuksista, todistukset korkeakoulukelpoisuudesta sekä koetehtävät toimitetaan postiennakolla. Toimitusaika on n. kaksi viikkoa.