Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Usein kysyttyä

Alla on lyhyitä vastauksia useimmin ylioppilastutkinnosta esitettyihin kysymyksiin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Ylioppilastutkintolautakunnan kansliaan: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi tai puh. 0295 338 200.

Tätä sivua päivitetään säännöllisesti. Viimeisin päivitys: 25.7.2022.

Lue lisää tutkinnon suorittamisesta Tietoa kokelaille -osiosta.

Lue ylioppilastutkintoa koskeva tarkempi ohjeistus Yleiset määräykset ja ohjeet -osiosta.

 

Ilmoittautuminen

1. Milloin ylioppilastutkintoon pitää viimeistään ilmoittautua?

Keväällä järjestettävään tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään edellisen vuoden joulukuun 1. päivänä. Syksyn tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Seuraa lukiosi antamia ilmoittautumisohjeita. Ilmoittautuminen on sitova.

Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittaudu saman kunnan toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

2. Voinko perua ilmoittautumiseni ylioppilastutkinnon kokeisiin?

Ilmoittautumisen voi peruuttaa ilmoittautumisajan päättymispäivään asti kirjallisella ilmoituksella koulun rehtorille. Ilmoittautumisajan jälkeen voit erityisen painavan syyn vuoksi hakea Ylioppilastutkintolautakunnalta ilmoittautumisen mitätöintiä tutkintoon kuuluvaan tai erilliseen kokeeseen. Painaviksi syiksi lautakunta katsoo esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen.

Hakemus tehdään yhdessä lukion rehtorin kanssa. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä. Sairaustapauksessa tulee esittää lääkärintodistus, josta ilmenevät sairaus ja työkyvyttömyysaika. Todistus on myös esitettävä ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana sekä siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten.

Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamiselle säädettyä aikaa. Tutkinto tulee siis suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

3. Voinko muuttaa ilmoittautumistietojani?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumistietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Hakemukseen on liitettävä kokelaan ilmoittautumislomake tai siitä otettu kopio sekä rehtorin lausunto asiasta.

4. Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautua myöhässä?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelaan tulee keskustella asiasta lukionsa rehtorin kanssa, minkä jälkeen rehtori voi lähettää lautakuntaan hakemuksen. Hakemuksessa tulee perustella, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto.

 

Tutkintomaksut

5. Mitä tutkintomaksut ovat ja miten ne maksetaan?

Sinun tulee maksaa tutkintoon liittyvät koekohtaiset maksut (34 € per koe) lukiollesi, jotta voit osallistua ylioppilaskokeisiin ja valmistua ylioppilaaksi. Seuraa lukiosi ohjeita tutkintomaksujen maksamisesta. Katso hinnat Tutkintomaksut-osiosta lautakunnan verkkosivuilta.

Erityistapauksissa (esimerkiksi ilmoittautunut kokelas ei täytä osallistumisvaatimuksia tai ilmoittautuminen mitätöidään) koekohtaiset tutkintomaksut voidaan palauttaa pyynnöstä. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Lue ohjeet maksun palauttamisesta Tutkintomaksut-sivulta.

6. En ole saanut laskua ylioppilastutkintomaksuista tai laskussani on virheitä. Mitä teen?

Lukio perii tutkintomaksut kokelailta ja tilittää ne sitten Ylioppilastutkintolautakunnalle. Jos et ole saanut laskua tutkintomaksuista, lasku on kadonnut, tai se sisältää virheitä, ota yhteyttä suoraan omaan lukioosi. Ole kaikissa tutkintomaksuun liittyvissä ongelmissa yhteydessä suoraan lukioosi.

 

Kokeiden sisältö

7. Miten lukion uudet opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat ylioppilastutkinnon kokeiden tehtäviin?

Kokeiden laadinnassa otetaan huomioon Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2015 ja Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019 keväästä 2023 kevääseen 2025. Huomioon ottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi vaihtoehtoisia tehtäviä, opetussuunnitelmaeroja tasoittavia aineistoja tai eri opetussuunnitelmanäkökulmien hyväksymistä arvostelussa. Aine- ja koekohtaiset ratkaisut kuuluvat koesalaisuuden piiriin.

8. Mistä löydän vanhoja ylioppilaskokeita?

Ylioppilastutkintolautakunta ei voi tekijänoikeussyistä julkaista vanhoja kokeita verkkosivuillaan. Vanhoja koetehtäviä on mahdollista tilata lautakunnan kansliasta. Opettajat voivat käyttää vanhoja koetehtäviä opetuksessaan kirjautumista vaativan Ylioppilastutkintolautakunnan Examina-palvelun kautta. Omien koesuoritusten kopioita on mahdollista tilata lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Asioi verkossa > Todistusten ja koesuoritusten tilaukset.

Lisäksi jotkin järjestöt ja tiedotusvälineet julkaisevat verkkosivuillaan koetehtäviä.

 

Koeympäristö

9. Mikä on Abitti?

Abitilla tarkoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnan kehittämiä käyttöjärjestelmiä ja verkkopalvelua sekä näihin liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu Abitti-kokeen järjestäjän, Abitti-kokeen laatijan ja Abitti-kokeeseen osallistujan käyttöön. Abitin tarkoitus on antaa YTL:lle mahdollisuus testata ylioppilastutkinnon koejärjestelmää sekä antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukiokoulutusta antaville oppilaitoksille mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään.

Kokeen laatija laatii koekysymykset Abitti-palveluun ja tallentaa kokeen USB-muistille. Kokeen järjestäjä valmistelee koetilan palvelimilla ja verkolla. Tämän jälkeen kokeen suorittajat käynnistävät tietokoneensa USB-muisteilla ja koe voidaan aloittaa. Abitti-palvelussa kokeen laatija voi myös arvostella koevastaukset, joiden tuloksista kokeiden suorittaja saa ilmoituksen sähköpostiinsa.

Lue lisää Abitin verkkosivuilta.

10. Miten digitaalinen ylioppilaskoe toimii?

Digitaalinen ylioppilaskoe suoritetaan oman lukion järjestämässä, valvotussa koetilassa. Kokelaalla tulee olla mukanaan kokeeseen tarvittavat välineet: lautakunnan ohjeiden mukainen kannettava tietokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet. Kone voi olla kokelaan oma tai lainattu. Lue lisää laitevaatimuksista:

Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa lautakunnan toimittamalta USB-muistilta, jonka avulla käynnistetään kokeen oma käyttöjärjestelmä. Tietokoneen oma käyttöjärjestelmä ja kovalevy säilyvät muuttumattomina kokeen aikana. Kokeen aikana kokelaiden tietokoneet ovat kytkettynä koetilan palvelimeen koetilaan rakennetun paikallisen tutkintoverkon kautta. Kokelaan vastaukset tallentuvat automaattisesti sekä koetilan palvelimelle että varapalvelimelle.

Valvoja aloittaa kokeen valvojan tietokoneelta klo 9.00, jolloin kokelaat pääsevät suorittamaan valitsemaansa koetta. Halutessaan kokelas voi käyttää tietokoneessaan lisälaitteita: näppäimistöä, langallista hiirtä tai muuta vastaavaa osoitintyökalua. Kokelaiden tietokoneiden verkkoliikenne saattaa vaatia USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adaptereita.

Kokelas voi käyttää luonnospaperia vastauksen luonnosteluun. Luonnospapereissa tulee olla lukion nimi ja numero painettuna tai leimattuna sekä kokelaan nimikirjoitus ja nimenselvennys.

Lukion on järjestettävä kokelaille riittävästi harjoittelumahdollisuuksia tietokoneen käynnistämiseen ja koejärjestelmän käyttöön.

 

Kokeiden suorittaminen

11. Voinko suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita muussa kuin omassa lukiossani?

Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, oman lukion rehtorin ja vieraan lukion rehtorin kanssa on sovittava tutkinnon suorittamisesta.

Jos ylioppilastutkinto on valmis, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi täydentämään tutkintoasi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

12. Voinko keskeyttää tutkinnon suorittamisen ja aloittaa alusta?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavan syyn vuoksi päättää, että kokelas voi aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta, vaikka tutkinto olisi kesken. Kokelas toimittaa hakemuksen lukion rehtorille. Rehtori lähettää hakemuksen lautakuntaan ja liittää mukaan lausunnon asiasta.

13. Miten haen erityisjärjestelyä kokeen suorittamiseen?

Voit hakea erityisjärjestelyä kokeen suorittamiseen, jos sinulla on jokin seuraavista syistä:

  • Sairaus tai vamma
  • Kuulovamma
  • Näkövamma
  • Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
  • Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta
  • Erityisen vaikea elämäntilanne.

Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika koetilanteessa, erillinen koetila, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, oikeus käyttää suurempaa näyttöä, näkövammaisen apuvälineillä suoritettava koe, ääniaineistoltaan rajoitettu koe tai avustajan käyttö.

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Kokelas tekee erityisjärjestelyhakemuksen yhdessä lukion rehtorin kanssa. Katso Erityisjärjestelyt-osiosta, mitä lausuntoja ja liitteitä kuhunkin hakemukseen vaaditaan.

Teethän erityisjärjestelyhakemuksen hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeita. Jos mahdollista, pysyvien esteiden kohdalla hakemus kannattaa tehdä jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Hakemuksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Suosittelemme sähköistä asiointipalvelua, jolloin päätöksen käsittely on nopeampaa.

14. Voinko korottaa ylioppilastutkinnon arvosanojani?

Jos tutkinnon suorittaminen on kesken, kokelas saa uusia hylätyn kokeen kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Jos kokelas on jo valmistunut ylioppilaaksi, hylätyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kaikki kokelaat voivat uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajattomasti.

Lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta sellaiselle kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta. Tällainen todistus annetaan myös kokelaalle, joka on sallitussa ajassa suorittanut hyväksytysti vain osan kokeista. Todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta toimitetaan kokelaan omaan oppilaitokseen.

15. Voinko suorittaa uusia kokeita, vaikka olen jo ylioppilas?

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti, voit täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly suorittamaasi tutkintoon. Voit myös täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin suorittamaasi tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet. Voit siis suorittaa esimerkiksi pitkän saksan kokeen, vaikka olisit aiemmin tutkinnossasi suorittanut lyhyen saksan kokeen.

16. Miten tulee toimia, jos sähköt katkeavat koetilasta?

Ylioppilastutkinnossa koetilan tutkintoverkon ja koetilan palvelinten sähkönsaanti varmistetaan akkuvirralla sähkökatkojen varalta. Kokelaiden koneissa varmistuksena toimivat koneiden omat akut. Jos sähkökatko kestää pitempään kuin viisi minuuttia, kokelaiden koneet ja koetilan palvelimet sammutetaan hallitusti.

Kaikki kokelaiden vastaukset pysyvät tallessa koetilan palvelimella ja varapalvelimella myös sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen palvelimet käynnistetään uudestaan ja kokelaat pääsevät uudelleenkirjautumisen jälkeen jatkamaan kokeen suorittamista siitä, mihin jäivät ennen katkoa. Sähkökatkon takia menetetty koeaika hyvitetään kokelaille.

 

Kokeiden arvostelu

17. Miten toimin, jos olen tyytymätön kokeeni arvosteluun tai epäilen virhettä arvostelussa?

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Voit myös antaa esimerkiksi lukiosi rehtorille valtakirjan, jotta hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen puolestasi.

Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan verkkopalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Oikaisumenettelyn tulos ilmoitetaan kokelaalle ja oikaisua pyytäneelle henkilölle. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. Jos arvosana muuttuu oikaisumenettelyn tuloksena, ylioppilastodistuksen tai muun todistuksen tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Oikaisumenettely ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan.

Lue lisää oikaisuvaatimuksen tekemisestä täältä.

18. Saanko koesuoritukseni takaisin itselleni?

Kokelas voi nähdä oman koesuorituksensa tulosten saapumisen jälkeen Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa syksystä 2019 alkaen. Digitaaliset koesuoritukset säilytetään pysyvästi. Kokelas voi myös tulla katsomaan koesuoritustaan ja siihen mahdollisesti tehtyjä arvostelumerkintöjä lautakunnan kansliaan ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa.

Toistaiseksi koesuorituksia ei voi tulla katsomaan lautakunnan kansliaan koronavirustilanteen takia.

Paperisten koesuoritusten säilytysaika on päättynyt eikä niistä ole enää mahdollista tilata kopioita.

Kokelas voi tilata kopion tai tulosteen koesuorituksestaan Todistusten ja koesuoritusten tilaukset -osiosta lautakunnan verkkosivuilta. Koesuorituskopio tai -tuloste on maksullinen.

 

Kokeen hylkääminen

19. Millainen rangaistus seuraa vilpistä, vilpin yrityksestä, vilpissä avustamisesta tai tutkintojärjestyksen törkeästä rikkomisesta?

Kokelas menettää oikeutensa osallistua kokeisiin, jos hän syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä. Vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikkomisesta seuraa, että kokelaan kaikki kokeet hylätään kyseisellä tutkintokerralla, eikä kokelas mahdollisesti saa ilmoittautua seuraavalle tutkintokerralle. Kokeet, joihin kokelas on samalla tutkintokerralla ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi.

20. Mitä kompensaatiopisteet ovat ja miten ne toimivat?

Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon hyväksytysti, vaikka hän saisi tutkintoon vaadittavasta kokeesta hylätyn arvosanan. Lautakunta myöntää kompensaatiopisteitä sen mukaan, mitkä arvosanat kokelas on saanut muista kokeistaan.

Keväällä 2022 tai myöhemmin tutkintonsa aloittaneilla on vain yksi hylätty arvosana: i. Sitä ennen aloittaneiden hylätyt suoritukset on jaettu tason mukaan neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=.

Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:

laudatur 7 pistettä
eximia cum laude approbatur 6 pistettä
magna cum laude approbatur 5 pistettä
cum laude approbatur 4 pistettä
lubenter approbatur 3 pistettä
approbatur 2 pistettä

Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittanut kokelas tarvitsee yhteensä 10 pistettä kompensoidakseen hylätyn arvosanan (i). Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin aloittaneen kokelaan hylätyn kokeen kompensoi 12 pistettä, jos hylätty arvosana on i+, 14 pistettä kompensoi i:n, 16 pistettä kompensoi i-:n ja 18 pistettä kompensoi i=:n.

Vain yhden hylätyn kokeen voi kompensoida. Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa kompensaatiopisteitä saa vain tutkintoon vaadittavista kokeista eli enintään neljästä hyväksytysti suoritetusta kokeesta. Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin aloitetuissa tutkinnoissa kompensaatiopisteitä saa kaikista hyväksytysti suoritetuista kokeista (sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista).

Kompensaatioon liittyvää tietoa löydät Yleisistä määräyksistä ja ohjeista alaluvusta 1.1.7.