Pitkän kriteeristö

Kuvakaappaus määräyksistä löytyvän pitkän oppimäärän kirjoitustehtävän vastauksen arviointiohjeesta.