Kriterier för långa

En skärmbild av bedömningstabellen för svaren på skrivuppgiften i det andra inhemska språket och främmande språk, lång lärokurs.