Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Kevään 2023 ylioppilastutkinto alkoi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. Yhteensä 31 891 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 471 kokelasta vähemmän kuin kevään 2022 kokeissa.

Ilmoittautumismäärät laskivat viime kevääseen verrattuna kaikissa muissa kokeissa paitsi ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeessa. Esimerkiksi suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen ilmoittautumismäärien pitkään kestänyt kasvu taittui pieneen laskuun.

Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen tehtävässä 4 ei ollut merkkimääräsuositusta, kuten yleensä. Kokelaat ovat voineet vastata tehtävänannon mukaisesti tutkintoaineelle tyypilliseen tapaan. Merkkimäärä on lukutaidon kokeessa suositus, ei rajoitus. Tehtävänannon muotoilu otetaan huomioon kokeen arvostelussa. Lautakunta pahoittelee virhettä.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamissa lukioissa oli kokeen alkuvaiheessa viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien takia. Yhdessä lukiossa koe pääsi käynnistymään noin 1,5 tuntia myöhässä. Pitkä viivästys koski noin sataa kokelasta. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika. Yli tunnin kestäneet häiriöt voidaan ottaa huomioon kokeen arvostelussa. Yhden kokelaan koe keskeytyi teknisten ongelmien vuoksi noin kolmeksi tunniksi. Kyseisen kokelaan koe järjestetään poikkeavasti, mikä otetaan huomioon arvostelussa. Vastaavanlaiset tilanteet ovat hyvin harvinaisia, mutta menettelyä on käytetty ongelmatilanteissa vuosien varrella.

Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.