Hakemukset ja lausunnot

Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa, ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

 

Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne).

Ohjeita kokelaalle, joka ei voi osallistua kokeeseen äkillisen sairastumisen tai muun syyn takia

Sähköisen asioinnin hakemukset ja ohjeet

  • ilmoitus osallistumisoikeutta vaille jääneistä
  • ilmoitus kokeessa tapahtuneesta häiriöstä
  • Ilmoitus kokeiden sisällyttämisestä tutkintoon
  • ilmoittautuminen määräajan päätyttyä
  • ilmoittautumistietojen muuttaminen
  • ilmoittautumisen mitätöinti
  • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
  • vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta
  • sairaus, vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne

Asiointipalvelun ohjeet

Lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa kerrotaan tarkemmin esimerkiksi, miten sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa ja miten hakemus tehdään. 

Kaipaatko apua? Ota yhteyttä tukitiimiin

sähköposti: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

puhelin: 0295 338 230