Oppilaitoskohtaisia tunnuslukuja

Tällä sivulla on ohjeita ylioppilastutkinnon suorittaneiden kokelaiden ja heidän oppilaitoksiensa suoritustietojen tarkasteluun. Taulukoiden tiedoissa ovat mukana kyseisellä tutkintokerralla ylioppilaaksi valmistuneet. Tiedot eivät ole vain kyseiseltä tutkintokerralta, vaan kokelas on voinut hajauttaa tutkintonsa suorittamisen.

Uuden tutkintorakennetta koskevan lainsäädännön mukaisesti voi keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitettuihin tutkintokokonaisuuksiin sisällyttää aiempien hylättyjen tutkintojen aineita.  Sisällytykset eivät näkyneet kevään 2022 aineistossa D3001.  Syksysta 2022 lähtien aineistoissa on mukana myös aiemmista hylätyistä tutkinnoista sisällytetyt kokeet.

Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tiedot julkaistaan 21.5.2024 klo 12. Keväästä 2022 lähtien julkaistaan vain D3001- ja D4001-tyyppiset taulukot, ja pois jäävät pelkästään pakolliset kokeet sisältävät D3002- ja D4002-tyyppiset taulukot. Syynä muutokseen on, että mukana on myös voimaan tulleen lakimuutoksen mukaisia tutkintokokonaisuuksia. Niistä ei ole mahdollista yksiselitteisesti tunnistaa, mitkä kokeista ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä.

Tiedostojen URL muuttuu hieman keväästä 2023 lähtien.  Alkuosan https://www.ylioppilastutkinto.fi korvaa https://tiedostot.ylioppilastutkinto.fi

Tiedostot ovat kahta eri tyyppiä riippuen niiden päivitettävyydestä. D3000-sarjan tiedostot eivät päivity. D4000-sarjan tiedostot päivittyvät, kun ylioppilastutkinnon tiedot täsmentyvät esimerkiksi oikaisuvaatimusten takia. Arvosanat sisältävät tiedostot eivät sisällä muotoiluja, ja ne on ensisijaisesti tarkoitettu jatkokäsittelyä varten, eikä luettavaksi sellaisenaan. Tiedot ovat csv-muotoisissa tiedostoissa, jotka on UTF8-enkoodattu.

Tiedostojen URL noudattaa seuraavaa kaavaa: https://tiedostot.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT[tutkintovuosi][tutkintokausi][tiedostontyyppi].csv

 • tutkintovuosi: 2012 eteenpäin
 • tutkintokausi: K = kevät, S = syksy
 • tiedostontyyppi:
   
  • D3001 = ei päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu (2014S eteenpäin)
  • D4001 = päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu
  • D3002 = ei päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu, sisältäen vain pakolliset kokeet (2017S eteenpäin; ei tuoteta 2021S jälkeen)
  • D4002 = päivittyvä, kokelaskohtainen tarkastelu, sisältäen vain pakolliset kokeet (ei tuoteta 2021S jälkeen)

Esimerkiksi: https://tiedostot.ylioppilastutkinto.fi/ext/data/FT2021KD4001.csv

Muuttujanimiä:

 • [koekoodi] - Arvosanapisteet; I=0, A=2, B=3, C=4, M=5, E=6, L=7
 • yht - Tutkinnon arvosanapisteet yhteensä
 • sukup - Sukupuoli 1=mies, 2=nainen
 • opintotausta:
  • 1 - Lukion opiskelija
  • 2 - Ammatillisten opintojen pohjalta tutkintoa suorittava kokelas
  • 3 - Lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas
  • 4 - Muu opiskelija/tuntematon

Huomioitavaa:

Valtakunnallisesti ylioppilastutkintoon osallistuu moninainen joukko kokelaita, eivätkä kaikki ole lukion opiskelijoita. Esimerkiksi ammatillinen perustutkinto antaa lain mukaan oikeuden ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lukiot ottavat ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita kokelaiksi esimerkiksi yhteistyösopimustensa mukaisesti. Ylioppilastutkintorekisterissä kaikki kokelaat näkyvät jonkin lukion alla. Muiden kuin lukion oppimäärää suorittavien kokelaiden määrä voi vaihdella lukioittain. Aineistossa muuttuja 'opintotausta' (ks. yllä) tarjoaa mahdollisuuden arvioida tämän ilmiön laajuutta ja mukauttaa lukiokohtaista laskentaa.

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon, kuten ammatillisen perustutkinnon. 1.8.2019 saakka voimassa olleen lain mukaan tutkinto valmistui, kun pakolliset kokeet oli suoritettu, eikä tutkintoon voinut lisätä kokeita sen jälkeen.

Aputiedostoja:

Lisätietoa antaa Ylioppilastutkintolautakunnan aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225.