Katastrofiharjoitus

Katastrofiharjoituksessa lukio voi varmistaa, että sen rakentama koeverkko toimii ja ylioppilaskokeet voidaan vielä läpi turvallisesti.

Läpivientiin vaadittavat tarvikkeet

 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin. Jälkimmäistä tarvitaan vain harjoituksessa ja se voi olla esim. normaali kannettava tietokone. Palvelimien lisäksi tarvitaan valvojan kone sekä 2–3 kokelaan päätelaitetta.
 2. USB-muisteja em. laitteiden käyttöjärjestelmille sekä kokeen siirtoon
 3. USB-Ethernet-adapteri
 4. yksi jokaista tutkintoverkossa käytettävää kytkinlaitetyyppiä sekä näiden varalaitteet
 5. ethernet- ja virtakaapeleita tietoliikenneverkon ja sähköverkon rakentamiseksilaitteiden välille
 6. UPS-laite
 7. kahdet kuulokkeet, joista toiset 3,5mm stereopistokkeella ja toiset USB-liitännällä

Alkuvalmistelut

Ennen harjoituksen aloitusta on tehtävä seuraavat toimenpiteet:

 1. Laadi harjoituskokeen vaatimat USB-muistit.
 2. Lataa katastrofiharjoituksessa käytettävä koe purkukoodeineen ja avainlukulistoineen. Tarvitset myös purkukoodin täydennysosan. Tulosta purkukoodi, lisäosa ja avainlukulista (latauslinkit alla).
 3. Tulosta Valvojan ohje tai pidä sitä muuten helposti saatavilla.
 4. Rakenna osa tutkintoverkosta:
  • Tarvitset tutkintoverkosta vain harjoittelun kannalta oleelliset osat: Jos verkossa on vain kahdenlaisia kytkimiä, riittää tutkintoverkoksi näiden kahden kytkimenmuodostama verkko. Jos tutkintoverkossa käytetään valvojan koneita, riittää harjoitukseen yksi valvojan kone.
  • Koetilan palvelimen lisäksi tarvitaan koetilan varapalvelin. Varaa myös yksi työasematason laite toiseksi varapalvelimeksi (ks. harjoitukset 10–11).
  • YTL:n määräysten vaatimat varalaitteet verkon kytkimille.
 5. Rakenna akkuvarmistettu sähkönsyöttö. Sähkönsyötön on katettava YTL:n määräysten mukaiset osat tutkintoverkosta.
 6. Käynnistä koetilan palvelin ja lataa siihen katastrofiharjoituksen koe
 7. Käynnistä koetilan varapalvelin.
 8. Käynnistä valvojan kone, jos tutkintoverkossa käytetään valvojan koneita.
 9. Liitä tutkintoverkkoon 2–3 kokelaan tietokonetta, joista yksi liitetään tutkintoverkkoon USB-Ethernet adapterilla.
Purkukoodi (pdf, 26.23 kt)
Avainlukulista (pdf, 59.79 kt)
Purkukoodin lisäosa (txt, 13 bytes)

Harjoitukset 1–5: Kokelaan tietokoneen ongelmatilanteet

Harjoitus 1: Kokelaan päätelaitteen uudelleenkäynnistäminen

Kokelaan tietokoneen uudelleenkäynnistäminen on ensimmäinen toimenpide, jos kokelaalla on ongelmia päätelaitteen toiminnan kanssa.

 1. Käynnistä kokelaan tietokone ja tunnistaudu valvojan ohjeen kohdan "Kokelaidentunnistaminen" mukaisesti. Vastaa tunnistamisen jälkeen yhteen tai kahteen koetehtävään. Voit myös halutessasi tallettaa tietokoneelle jonkin tiedoston, jonka voit tehdä esim. LibreOffice Writer -ohjelmalla.
 2. Sammuta kokelaan tietokone painamalla virtapainikkeesta niin kauan, että kone sammuu.
 3. Käynnistä sama tietokone uudelleen. Löydät ohjeet valvojan ohjeen kohdasta "Kokelasjatkaa jo aloitettua suoritusta".
 4. Huomaa kokelaan vastauksen palautuminen sekä tiedoston palautuminen työpöydälle.

Harjoitus 2: Kokelaan tietokoneen vaihtaminen

Jos kokelaan tietokoneen uudelleenkäynnistäminen ei auta, vaihdetaan kokelaalle varatietokone.

 1. Muokkaa kokelaan vastausta ja halutessasi mahdollisesti myös tiedostoa sekä tallennatekemäsi muutos.
 2. Sammuta kokelaan tietokone painamalla virtapainikkeesta niin kauan, että kone sammuu.
 3. Vaihda kokelaan tietokone.
 4. Käynnistä varakone ja toimi valvojan ohjeen kohdan "Kokelas jatkaa jo aloitettua suoritusta" mukaisesti.
 5. Tarkista kokelaan vastauksen ja tiedoston palautuminen.

Harjoitus 3: Verkkojohdon irtoaminen

Verkkojohdot eivät yleensä irtoa helposti. Irtoamisesta aiheutunut virhe on nopeastikorjattavissa.

 1. Irrota kokelaan päätelaitteen verkkojohto. Muokkaa vastausta.
 2. Kokelaan näyttöön ilmestyvä varoitus estää vastauksen muokkaamisen kunnes vika on korjattu.
 3. Vikatilanne näkyy myös valvojan näytössä.
 4. Korjaa vika valvojan ohjeen kohdan ”Kokelaan yhteys koetilan palvelimelle pätkii” mukaisesti.

Harjoitus 4: USB-verkkoadapterin irtoaminen

Osassa tietokoneista verkkojohto ei ole suoraan kiinni tietokoneessa. Välissä oleva USB-adapteri voi koesuorituksen tiimellyksessä irrota.

 1. Irrota verkkoadapterin USB-liitin kokelaan tietokoneesta. Muokkaa vastausta.
 2. Näyttöön ilmestyvä varoitus estää vastauksen muokkaamisen kunnes vika on korjattu.
 3. Vikatilanne näkyy myös valvojan näytössä.
 4. Liitä USB-adapteri takaisin kokelaan tietokoneeseen. Osassa tietokoneita tämä voi riittää verkkoyhteyden palautumiseen.
 5. Tarvittaessa korjaa vika valvojan ohjeen kohdan "Kokelaan yhteys koetilan palvelimelle pätkii" mukaisesti.

Harjoitus 5: Oikeiden kuulokkeiden valinta äänitestillä

Jos kokelaan tietokoneeseen liitetyt kuulokkeet ovat mykistyneet, kuulokkeet voidaan vaihtaa.

 1. Käynnistä kokelaan päätelaitteen äänitesti ruudun yläosasta.
 2. Liitä tietokoneeseen kuulokkeet, joissa on 3,5 mm stereopistoke. Säädä ääniasetukset niin, että äänet kuuluvat kuulokkeista sopivalla voimakkuudella.
 3. Irrota em. kuulokkeet tietokoneesta.
 4. Liitä tietokoneeseen kuulokkeet, joissa on USB-liitin. Säädä ääniasetukset niin, että äänet kuuluvat kuulokkeista sopivalla voimakkuudella.
 5. Katso valvojan ohjeen kohta "Äänten säätäminen kokeen aikana".

Harjoitukset 6–7: Valvojan koneen ongelmatilanteet

Tee nämä harjoitukset vain, jos suorituspaikan tutkintoverkossa käytetään valvojan koneita.

Harjoitus 6: Valvojan koneen käynnistäminen uudelleen

Valvojan koneeseen ei talleteta mitään tietoja kokeen aikana. Koneen voi käynnistää uudelleen milloin tahansa.

 1. Sammuta valvojan kone.
 2. Käynnistä valvojan kone uudelleen samalta virtuaalikoneelta tai muistitikulta.
 3. Syötä valvojan koneen salasana.
 4. Sammuta valvojan kone.
 5. Käynnistä valvojan kone uudelleen virtuaalikoneelta tai uudelta muistitikulta (varatikulta).

Harjoitus 7: Verkkojohdon irtoaminen

 1. Irrota valvojan koneen verkkojohto.
 2. Valvojan koneen näytöllä ilmoitetaan verkkoyhteyden katkeamisesta.
 3. Liitä valvojan koneen verkkojohto takaisin.

Harjoitukset 8–9: Verkkokytkinten hallinta

Ongelmat tietoliikennekytkimessä näkyvät lähes samanaikaisina verkko-ongelmina (vrt. harjoitus 3–4) useissa tietokoneessa. Ensiapuna kannattaa kokeilla tietoliikennekytkimen uudelleenkäynnistystä. Jos se ei auta, kytkin on vaihdettava.

Harjoitus 8: Tietoliikennekytkimen uudelleenkäynnistys

 1. Laadi vastausta 1-2 kokelaan tietokoneella ja sammuta kytkin.
 2. Korjaa vika valvojan ohjeen kohdan "Useiden kokelaiden yhteys koetilan palvelimelle katkeaa" mukaisesti käynnistämällä kytkimet uudelleen.
 3. Seuraa valvojan näyttöä ja kokelaan tietokoneita. Molemmat kertovat, että tietoliikenneyhteydessä on vikaa.

Kytkin alkaa välittää liikennettä vähitellen. Palautumisen kesto riippuu kytkimen ominaisuuksista. Palautumista ei voi nopeuttaa.

Harjoitus 9: Tietoliikennekytkimen vaihtaminen

Toista harjoitus 8 siten, että uudelleenkäynnistyksen sijaan korvaat tietoliikennekytkimen uudella. Joudut siis irrottamaan kaikki verkkojohdot vanhasta kytkimestä ja liittämään ne uuteen.

Toista harjoitus kaikilla kytkintyypeillä, joita tutkintoverkossa käytetään.

Harjoitukset 10–13: Koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin

Koetilan varapalvelimen tehtävä on vastaanottaa kaikki koetilanteessa syntyvä aineisto. Mikäli varsinaiseen koetilan palvelimeen tulee toimintahäiriö, varapalvelin sammutetaan. Tämän jälkeen käynnistetään koetilan varapalvelin uudeksi koetilan palvelimeksi.

Harjoitus 10: Koetilan palvelimen vaihtaminen

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Jos palvelimet ovat jo valmiiksi käynnissä, sinun ei tarvitse käynnistää niitä uudelleen.
 2. Sammuta koetilan palvelin painamalla virtapainikkeesta niin kauan, että palvelin sammuu. Tällä jäljitellään palvelimen toimintahäiriötä – älä käytä tässä harjoituksen kohdassa ruudun oikeasta ylänurkasta löytyvää sammutuspainiketta toisin kuin valvojan ohjeessa kerrotaan!
 3. Kokelaiden päätelaitteisiin tulee virheilmoitus tietoliikennehäiriöstä. Huomaa myös virheilmoitus koetilan varapalvelimella.
 4. Korjaa vika valvojan ohjeen kohdan "Koetilan palvelimen toimintahäiriö" mukaan.

Harjoitus 11: Koetilan varapalvelimen vaihtaminen

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Jos palvelimet ovat jo valmiiksi käynnissä, sinun ei tarvitse käynnistää niitä uudelleen.
 2. Sammuta koetilan varapalvelin painamalla virtapainikkeesta niin kauan, että palvelin sammuu. Tällä jäljitellään varapalvelimen toimintahäiriötä. Älä käytä tässä harjoituksenkohdassa ruudun oikeasta ylänurkasta löytyvää sammutuspainiketta toisin kuin valvojan ohjeessa kerrotaan!
 3. Huomaa virheilmoitus koetilan palvelimella.
 4. Korjaa vika valvojan ohjeen kohdan "Koetilan varapalvelimen toimintahäiriö" mukaan.

Harjoitus 12: Koetilan palvelimen verkkojohdon irtoaminen tai vikaantuminen

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Jos palvelimet ovat jo valmiiksi käynnissä, sinun ei tarvitse käynnistää niitä uudelleen.
 2. Irrota koetilan palvelimen verkkojohto.
 3. Katso vikailmoitukset kaikilta laitteilta.
 4. Korjaa vika valvojan ohjeen kohdan "Useiden kokelaiden yhteys koetilan palvelimellekatkeaa" mukaan.

Harjoitus 13: Koetilan varapalvelimen verkkojohdon irtoaminen tai vikaantuminen

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Jos palvelimet ovat jo valmiiksi käynnissä, sinun ei tarvitse käynnistää niitä uudelleen.
 2. Irrota koetilan varapalvelimen verkkojohto.
 3. Katso vikailmoitukset koetilan palvelimelta ja koetilan varapalvelimelta.
 4. Korjaa vika valvojan ohjeen kohdan "Koetilan varapalvelimen toimintahäiriö" mukaan.

Harjoitus 14: Sähkönsyötön katkeaminen

Sähkönsyötön katkeaminen aiheuttaa hankaluuksia ylioppilaskokeelle. Lyhyistä virtakatkoista selvitään akkuvarmistetun virransyötön ja päätelaitteiden omien akkujen turvin. Jos katko ylittää YTL:n määräämän ajan, koetilanne keskeytetään. Virransyötön palauduttua koetilannetta jatketaan.

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Jos palvelimet ovat jo valmiiksi käynnissä, sinun ei tarvitse käynnistää niitä uudelleen.
 2. Laadi vastausta 1–2 kokelaan päätelaitteella.
 3. Katkaise akkuvarmennukseen (UPS-laitteeseen) tuleva sähkönsyöttö. Katkaise myös kokelaiden tietokoneiden sähkönsyöttö. Nyt koeympäristö on sähkökatkoa vastaavassa tilassa.
 4. Toimi valvojan ohjeen kohdan "Sähköt katkeavat koko rakennuksesta" mukaisesti sammuttaen koko koejärjestelmä. Todellisessa koetilanteessa nyt odoteltaisiin kaikessa rauhassa sähköjen palaamista. Virtakatkoon ja koesuorituksen jatkamiseen kuluva aika hyvitetään kokelaille kokeen lopussa.
 5. Päätä sähkökatko kytkemällä sähkönsyöttö akkuvarmennukseen (UPS-laitteeseen) ja kokelaiden tietokoneisiin.
 6. Jatka koetilannetta valvojan ohjeen kohdan "Sähköt katkeavat koko rakennuksesta" mukaisesti.