Abitti 2 – Tulevaisuuden koejärjestelmä

Päivitetty

Ylioppilastutkintolautakunta kehittää ylioppilaskokeissa ja kokeiden harjoittelussa käytettävää Abittia vastaamaan paremmin päätelaitteiden ja koulujen tarpeita. Tavoite on, että uusi Abitti on lukioiden ja kokelaiden käytössä vuonna 2025. Ylioppilaskokeissa uusi Abitti otetaan käyttöön myöhemmin.

Miksi Abitti 2?

Abittia on kehitettävä, jotta ylioppilastutkinto voidaan jatkossakin toteuttaa digitaalisena. Tietotekniikka kehittyy nopeasti, ja nyky-Abitti toimii yhä harvemmassa laitteessa. Uhkana on, että nykyistä Linux-ympäristöä ajavia tietokoneita ei ole enää lähitulevaisuudessa saatavissa. Samalla haluamme kehittää tutkinnon toteuttamista lukioiden näkökulmasta entistä sujuvammaksi. 

Millainen Abitti 2 on?

Moni asia Abitissa toimii hyvin, eikä tarkoitus ole muuttaa koko koejärjestelmää. Suurin muutostarve on koeympäristöön liittyvissä sovelluksissa, koska nykyiset työasemasovellukset on korvattava selainkäyttöisillä vastineilla. Monesta Abitista tutusta ohjelmasta on jo selainkäyttöiset versiot, ja lähes kaikki alan toimijat vähintään suunnittelevat sovellustensa siirtämistä selaimiin. 

Lukioiden kannalta merkittäviä muutoksia ovat nykyisen USB-tikkulogistiikan jääminen pois ja lisääntynyt vapaus laitehankinnoissa.  

Tärkeimmät uudistukset on esitelty tarkemmin selvityksessä: 

Miten työ on edennyt?

Koejärjestelmän kehittämisen ensiaskelet otettiin alkuvuodesta 2022, kun lautakunta käynnisti asiasta selvityksen. Työhön osallistettiin laajasti eri sidosryhmiä työpajoissa ja muiden vaikuttamiskanavien avulla. Selvitys jätettiin lausuntokierrokselle tammikuussa 2023, ja siitä annettiin 62 lausuntoa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen kehitystyön ensimmäiseen vaiheeseen. Koeympäristön ensimmäiset testit järjestettiin yhdessä lukiossa syksyllä 2023. Loppuvuoden 2023 aikana on tarkoitus tuoda Abitti-sovelluksen ensimmäiset testiversiot lukioiden käyttöön. Oheisohjelmia lisätään sovellukseen testivaiheessa vähitellen. 

Pysy mukana!

Löydät tärkeimmät Abitti 2 -sisällöt tältä sivulta. Sosiaalisessa mediassa #Abitti2 seuraa suunnittelutyötä. 

Abitti 2 -sisällöt

Uutta tietoa Abitti 2 -koejärjestelmän käyttöönotosta

Abitti 2:n ikkunointia on parannettu ja lisätty tekstinkäsittelyohjelma

Abitti 2:ssa uusi ikkunointi sekä Windows- ja ChromeOS-sovellukset

Uudessa Abitti 2 -testiversiossa on sovelluksia

Abitti 2:ta voi jo kokeilla Windowsilla, macOS:lla ja Chromebookilla

Uutinen: Abitti2025 on nyt Abitti 2 – ensimmäinen kenttätesti onnistuneesti läpi

Uutinen: Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon koejärjestelmän jatkokehityksestä

Blogi: Tikkuja ei tule ikävä – Abitti2025-työpajoissa tarkennettiin koejärjestelmän suuntaa

Blogi: On aika jatkaa matkaa – suuntana #Abitti2025

 

Usein kysyttyä

Milloin Abitti 2 otetaan käyttöön?

Tavoite on, että Abitti 2 on käytössä ylioppilaskokeissa syksyn 2026 tutkinnosta alkaen. Aikatauluun vaikuttaa vielä esimerkiksi kehitystyön rahoituksen varmistuminen.

Otetaanko Abitti 2 käyttöön vaiheittain eri kokeissa?

Abitti 2 tulee käyttöön samanaikaisesti kaikissa ylioppilaskokeissa. Tavoite on, että Abitti 2 on käytössä ylioppilaskokeissa syksyn 2026 tutkinnosta alkaen. Kokelaan kannalta on selkeintä, että hänen ei tarvitse valmistautua suorittamaan saman tutkintokerran kokeita eri Abitti-versioilla. 

Milloin voin kokeilla Abitti 2:sta?

Abitti 2:sta voi kokeilla rajoitetusti jo nyt. Katso ohjeet Abitti 2 -sivuilta

Pitääkö kaikki kurssikokeet tehdä uudelleen Abitti 2:lle?

Abitti 2:n koe- ja tehtäväsivu ovat samanlaiset kuin nykyisessä Abitti 1:ssä. Abitti 2:n kokeet tehdään samalla tavalla kuin Abitti 1:n ja nykyiset kokeet toimivat myös Abitti 2:ssa. Ainoa poikkeus koskee kokeita, joissa on jollekin tietylle oheisohjelmalle (esim. Dia, Inkscape) tehtyjä liitetiedostoja. Koska Abitti 2:ssa on eri oheisohjelmat kuin Abitti 1:ssä, vanhat liitetiedostot eivät todennäköisesti kelpaa sellaisenaan. 

Kuinka pitkään nykyistä Abitti 1:tä voi käyttää?

Mikäli Abitti 2:n suunniteltu käyttöönottoaikataulu (syksyn 2026 tutkinto) toteutuu, viimeinen Abitti 1:n päivitys tehdään kevään 2026 ylioppilastutkintoon. Sen jälkeen Ylioppilastutkintolautakunta lopettaa Abitti 1:n tukemisen.

Eikö itse koejärjestelmää uudisteta? Pelkkä tikuista eroon pääsy tuntuu aika vähäiseltä uudistukselta.

Abittia kehitetään jatkuvasti tukemaan ylioppilastutkintoa entistä paremmin. Abitti 2 -sovelluksen käyttöönoton tavoite on helpottaa koejärjestelyjä. Sen keskeisin muutos on siirtyminen tikulla käynnistettävästä järjestelmästä Abitti-sovellukseen. Sovelluksen etuina nykyiseen USB-tikulta käynnistettävään Linux-versioon verrattuna ovat mm.: 

  • Kokelaan sovelluksen päivitys on vaivattomampaa kuin USB-tikkujen kirjoittaminen 
  • Abitti-kokeisiin voi osallistua myös lukion hallinnoimalla ChromeBookilla ja macOS:lla 
  • Koneen yhteensopivuus Abitin kanssa on nykyistä helpompaa testata 

Käytetäänkö siirtymäaikana rinnakkain tikullista ja tikutonta Abittia?

Kyllä. Nykyisellä Abitti 1:llä ja Abitti 2:lla on omat palvelinohjelmansa. Abitti 2 ei vaadi erillistä harjoitusverkkoa, mutta todennäköisesti nykyisissä lukioiden Abitti-harjoitusverkoissa voidaan järjestää Abitti 2 -kokeita. Lukiot päättävät itse, missä vaiheessa ne haluavat ottaa Abitti 2:n harjoituskäyttöön. 

Kuka asentaa Abitti 2-sovelluksen kokelaan koneelle?

Asennukseen on useita vaihtoehtoja, jotka riippuvat siitä, kuka konetta ylläpitää. Jos kone on keskitetyssä ylläpidossa, Abitti-sovellus voidaan todennäköisesti asentaa sitä kautta valmiiksi opiskelijalle. Voi olla, että Abitti-sovellus ladataan käyttöjärjestelmän sovelluskaupasta tai sen voi asentaa YTL:n verkkosivuilta. Abitin käyttö ChromeBookilla edellyttää, että laite on lukion keskitetyssä hallinnassa. Tällä hetkellä Abitti 2 -sovellus on saatavilla Abitti.fi-verkkopalvelusta. 

Lisääntyykö vilpin mahdollisuus Abitti 2:ssa?

Ei lisäänny.  

Mikä on Abitti 2:n elinkaari? Kauanko se on käytössä ennen seuraavaa uudistusta?

Tarkkaa elinkaarta on vielä vaikea ennustaa. Nykyinen Abitti tulee tiensä päähän vuosikymmenen lopussa. Jos Abitti 2 osoittautuu yhtä pitkäikäiseksi, se voi olla käytössä jopa 15 vuotta. 

Missä Abitti 2-palvelin on? Tarvitaanko koetilan palvelinta jatkossa vai tuleeko keskitetty palvelin?

Harjoituskäytössä Abitti 2:n palvelin voi sijaita opettajan tietokoneella, koulun tiloissa olevassa palvelinkoneessa tai lukion pilvipalvelimella. Erillistä tutkintoverkkoa ei enää tarvita, vaan harjoituskäytössä voidaan käyttää lukion olemassa olevia verkkoja. 

Jos palvelin sijaitsee pilvessä, voi kokeisiin osallistua myös etänä. Tämä edellyttää sitä, että kokeisiin osallistujilla on tiedossaan palvelimen avainluku ja vahvistuskoodi, kuten nyt. 

Ylioppilaskoe suoritetaan edelleen suljetussa langattomassa tai langallisessa paikallisverkossa. Ylioppilaskokeessa koetilan palvelimella voi olla internet-yhteys, mutta se ei ole kokelaiden käytössä. Yhteyttä käytetään kokeisiin liittyvien tietojen välittämiseen koetilan ja YTL:n välillä. 

Miten koe käynnistetään, kun tikuista luovutaan?

Tikun korvaa Abitti-sovellus, joka pyritään saamaan eri käyttöjärjestelmille. Sovellus muodostaa lukitun koeympäristön nykyisen Abitti-tikun tapaan. Tällä hetkellä alustavat koesovellukset on Windowsille, lukion hallinnoimalle ChromeBookille ja macOS:lle. 

Mitä apuohjelmia on käytössä esimerkiksi MAFYKE-kokeissa?

Lukittu koemoodi sisältää selaimen, jonka kautta kokelas vastaa kysymyksiin ja käyttää sovelluksia. Jotta eri käyttöjärjestelmien koemoodit saadaan yhtenäisiksi, niissä käytetään selainteknologiaa. Nykyisen Abitin käytössä olevat ohjelmat eivät ole selainpohjaisia, joten ne eivät siirry sellaisenaan Abitti 2:een. 

Ohjelmistojen julkaisusta vastaavat niiden kehittäjät. Lautakunta on tiiviissä vuoropuhelussa ohjelmistotalojen kanssa, jotta koejärjestelmään saadaan parhaiten ylioppilastutkinnon tarpeisiin soveltuvat oheisohjelmat. 

Mitä jos sovelluksen päivitys ei toimikaan kokelaan koneessa?

Kokeeseen tullessa kokelaalla on oltava tietokone, johon on asennettu vaadittu Abitti-sovelluksen versio. YTL ilmoittaa kokeessa käytettävän sovellusversion etukäteen. Ohjelman asennus omaan Windows- tai macOS-tietokoneeseen on nopea toimenpide, joten viime kädessä sovelluksen voi asentaa juuri ennen kokeen alkua. Tarvittaessa voidaan turvautua lukion varakoneeseen. 

Miten koe- ja aineistosivut muuttuvat?

Koe- ja aineistosivut eivät muutu tässä uudistuksessa. 

Miten kokeiden rakenteiden ja sisällön uudistukset on synkattu Abitin uudistuksen kanssa?

Ei mitenkään. Abitti 2 on tekninen uudistus, jolle ei vielä ole rahoitusta. Suunnitellut ylioppilastutkinnon kehittämishankkeet voidaan toteuttaa ilman Abitti 2:ta. 

Miten muutos vaikuttaa lukion IT-henkilökuntaan? Tarvitaanko enemmän asiantuntijoita?

Kokelaiden koneiden osalta ylläpito on samanlaista kuin muidenkin sovellusten. Abitti 2:ssa USB-tikkujen kirjoitus jää historiaan. Harjoituskäytössä koetilan palvelimet voivat sijaita myös koulun ulkopuolella, mikä helpottaa palvelutoimittajien työskentelyä. 

Miten muutos vaikuttaa tietoturvaan?

Alustavien tietojen mukaan koe voidaan suorittaa yhtä luotettavasti kuin nyt käyttöjärjestelmän koetiloja hyödyntäen. Tämän lisäksi koneella tehdään teknistä valvontaa kokeen aikana. 

Miten pitkä siirtymäaika Abitti 2:n käyttöönottoon tulee? Sitä on ehdittävä harjoitella riittävästi.

Abitti 2 otetaan käyttöön ylioppilaskokeissa syksyllä 2026. Koe- ja aineistosivu ovat Abitti 2:ssa samat kuin nykyisessä Abitti 1:ssä, joten esimerkiksi kotimaisten ja vieraiden kielten kokeisiin vastaaminen ei muutu Abitti 2:ssa. 

Oheisohjelmat muuttuvat, mutta Abitti 2:n selainpohjaisia sovelluksia lisätään Abitti 1:n sovellusvalikoimaan aina kun se on teknisesti mahdollista. Näin Abitti 2:n ohjeisohjelmat saadaan koeympäristön harjoituskäyttöön mahdollisimman pian.

Siirtymäajasta keskusteltaessa on hyvä muistaa, että siirtymä tarkoittaa kahden päällekkäisen Abitti-version käyttöä, missä voi olla omat hankaluutensa. 

Miten taataan kaikkien laitteiden toimiminen, jos esimerkiksi aikuislukion kokelaita ei tavata ennen koetilaisuuden alkua?

Uudessa Abitti-versiossa tilanne helpottuu huomattavasti nykyisestä. Abitti-sovelluksen voi asentaa koneelle etukäteen ja samalla varmistua sen toiminnasta. Nykyisen Abitin testaaminen tikkujen kirjoituksineen on huomattavasti vaikeampaa. 

Miten tiedämme ajoissa, mitä laitteita lukioihin hankitaan? Hankintasopimukset voivat olla pitkiä.

Kokelaiden koneiden osalta nykyiset laitevaatimukset kattavat myös Abitti 2:n tarpeet.

Onko koejärjestelmää jatkossa helpompi täydentää uusilla ohjelmilla? 

Tavoite on jatkossakin se, että koeympäristöön otetaan lukioissa käytettäviä, kokeen luonteeseen soveltuvia ohjelmistoja. 

Onko koetilaan siirtyminen yhtä helppoa kaikille koneesta riippumatta?

Kaikki tämänhetkiset Abitti-sovellukset toimivat samalla periaatteella. Käynnistyttyään sovellus aktivoi lukitun koetilan ja kysyy koetilan palvelimen verkko-osoitetta, joka on yksinkertaisimmillaan kaksi arvottua suomenkielistä sanaa. Kun yhteys palvelimeen on muodostettu, kokeeseen kirjautuminen tapahtuu nykyiseen tapaan. 

Päivittyykö Abitti-sovellus automaattisesti? Mitä jos päivitys tulee juuri ennen koetta tai sen aikana?

Päivitystapa riippuu ylläpitäjästä. YTL huolehtii siitä, että kokeeseen tulevat kokelaat tietävät, millä ohjelmaversiolla koe suoritetaan. 

Pitääkö uudistus ottaa jo nyt huomioon palvelimia hankittaessa?

Kokelaiden koneiden osalta nykyiset laitevaatimukset antavat hyvän suunnan hankinnoille. Prosessorivaatimuksen sijaan yhteensopivuuteen riittää ChromeOS-, macOS-tai Windows-käyttöjärjestelmä. ChromeOS (ChromeBook) -tietokoneiden on oltava lukion keskitetyssä hallinnassa. Vastaavaa vaatimusta ei ole macOS- tai Windows-tietokoneilla. 

Palvelinvaatimukset eivät ole vielä tiedossa. 

Tarjoaako Abitti 2 mahdollisuuden uudenlaisiin tehtävätyyppeihin?

Uusia tehtävätyyppejä voitaisiin tehdä nykyiseenkin Abittiin. Tehtävätyyppien lisääminen on työlästä, koska niissä on huomioitava koesuorituksen arvostelu ja kokelaiden oikeusturva. 

Tarvitaanko langallista koeverkkoa uudistuksen jälkeen?

Abitti 2 ei vaikuta koeverkkoon. Langallinen verkko on edelleen monessa tapauksessa turvallisin tapa järjestää koe, mutta lautakunnalta voi jo nyt hakea lupaa langattoman verkon käyttöön. Langattomat koeverkot ovat toimineet ylioppilaskokeissa hyvin. 

Toimivatko näkövammaisten oppilaiden laitteet ja sovellukset uudessa koejärjestelmässä?

Todennäköisesti eivät sellaisenaan. Jatkossakin näkövammaiset kokelaat on huomioitava juuri heille räätälöidyillä suoritusvaihtoehdoilla. Kaikki nykyiset erityisjärjestelyt ovat mahdollisia myös Abitti 2:ssa. 

Tukeeko Abitti 2 kosketusnäyttöjä?

Vielä ei tiedetä, toimivatko kosketusnäytöt käyttöjärjestelmien koemoodeissa.  

Voisiko netti olla käytössä tietyissä tehtävissä?

Koska ylioppilaskoe on yksilökoe, ei siihen ole tulossa avointa tai rajoitettua pääsyä internetiin. Kaiken kokeessa tarvittavan aineiston on jatkossakin oltava kokeessa mukana.