Abitti 2 – Tulevaisuuden koejärjestelmä

Ylioppilastutkintolautakunta kehittää ylioppilaskokeissa ja kokeiden harjoittelussa käytettävää Abittia vastaamaan paremmin päätelaitteiden ja koulujen tarpeita. Tavoite on, että uusi Abitti on lukioiden ja kokelaiden käytössä vuonna 2025. Ylioppilaskokeissa uusi Abitti otetaan käyttöön myöhemmin.

Miksi Abitti 2?

Abittia on kehitettävä, jotta ylioppilastutkinto voidaan jatkossakin toteuttaa digitaalisena. Tietotekniikka kehittyy nopeasti, ja nyky-Abitti toimii yhä harvemmassa laitteessa. Uhkana on, että nykyistä Linux-ympäristöä ajavia tietokoneita ei ole enää lähitulevaisuudessa saatavissa. Samalla haluamme kehittää tutkinnon toteuttamista lukioiden näkökulmasta entistä sujuvammaksi. 

Millainen Abitti 2 on?

Moni asia Abitissa toimii hyvin, eikä tarkoitus ole muuttaa koko koejärjestelmää. Suurin muutostarve on koeympäristöön liittyvissä sovelluksissa, koska nykyiset työasemasovellukset on korvattava selainkäyttöisillä vastineilla. Monesta Abitista tutusta ohjelmasta on jo selainkäyttöiset versiot, ja lähes kaikki alan toimijat vähintään suunnittelevat sovellustensa siirtämistä selaimiin. 

Lukioiden kannalta merkittäviä muutoksia ovat nykyisen USB-tikkulogistiikan jääminen pois ja lisääntynyt vapaus laitehankinnoissa.  

Tärkeimmät uudistukset on esitelty tarkemmin selvityksessä: 

Miten työ on edennyt?

Koejärjestelmän kehittämisen ensiaskelet otettiin alkuvuodesta 2022, kun lautakunta käynnisti asiasta selvityksen. Työhön osallistettiin laajasti eri sidosryhmiä työpajoissa ja muiden vaikuttamiskanavien avulla. Selvitys jätettiin lausuntokierrokselle tammikuussa 2023, ja siitä annettiin 62 lausuntoa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen kehitystyön ensimmäiseen vaiheeseen. Koeympäristön ensimmäiset testit järjestettiin yhdessä lukiossa syksyllä 2023. Loppuvuoden 2023 aikana on tarkoitus tuoda Abitti-sovelluksen ensimmäiset testiversiot lukioiden käyttöön. Oheisohjelmia lisätään sovellukseen testivaiheessa vähitellen. 

Pysy mukana!

Löydät tärkeimmät Abitti 2 -sisällöt tältä sivulta. Sosiaalisessa mediassa #Abitti2 seuraa suunnittelutyötä. 

Abitti 2 -sisällöt

Abitti 2:n ikkunointia on parannettu ja lisätty tekstinkäsittelyohjelma

Abitti 2:ssa uusi ikkunointi sekä Windows- ja ChromeOS-sovellukset

Uudessa Abitti 2 -testiversiossa on sovelluksia

Abitti 2:ta voi jo kokeilla Windowsilla, macOS:lla ja Chromebookilla

Uutinen: Abitti2025 on nyt Abitti 2 – ensimmäinen kenttätesti onnistuneesti läpi

Uutinen: Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon koejärjestelmän jatkokehityksestä

Blogi: Tikkuja ei tule ikävä – Abitti2025-työpajoissa tarkennettiin koejärjestelmän suuntaa

Blogi: On aika jatkaa matkaa – suuntana #Abitti2025

 

Usein kysyttyä

Eikö itse koejärjestelmää uudisteta? Pelkkä tikuista eroon pääsy tuntuu aika vähäiseltä uudistukselta.

Abittia kehitetään jatkuvasti tukemaan ylioppilastutkintoa entistä paremmin. Abitti2025-hankkeen tavoite on helpottaa koejärjestelyjä. Sen keskeisin muutos on siirtyminen tikulla käynnistettävästä järjestelmästä Abitti-sovellukseen. 

Käytetäänkö siirtymäaikana rinnakkain tikullista ja tikutonta Abittia?

Vielä ei tiedetä, toimiiko sama koetilan palvelin sekä tikullisessa että tikuttomassa Abitissa. Sitäkään ei vielä tiedetä, voiko kokelas valita, käyttääkö hän siirtymäaikana ylioppilaskokeissa tikullista vai tikutonta Abittia. 

Kuka asentaa Abitti2025-sovelluksen kokelaan koneelle?

Asennukseen on useita vaihtoehtoja, jotka riippuvat siitä, kuka konetta ylläpitää. Jos kone on keskitetyssä ylläpidossa, Abitti-sovellus voidaan todennäköisesti asentaa sitä kautta valmiiksi opiskelijalle. Voi olla, että Abitti-sovellus löytyy käyttöjärjestelmän sovelluskaupasta tai sen voi asentaa YTL:n verkkosivuilta. Koska sovellusta ei vielä ole, on liian aikaista sanoa, miten sitä jaetaan. 

Lisääntyykö vilpin mahdollisuus Abitti2025:ssä?

Ei lisäänny.  

Mikä on Abitti2025:n elinkaari? Kauanko se on käytössä ennen seuraavaa uudistusta?

Tarkkaa elinkaarta on vielä vaikea ennustaa. Nykyinen Abitti tulee tiensä päähän vuosikymmenen lopussa. Jos Abitti2025 osoittautuu yhtä pitkäikäiseksi, se voi olla käytössä jopa 15 vuotta. 

Millaista tukea käyttöönottoon saa?

Katsotaan ensin rauhassa, kuinka erilainen Abitti2025 on nykyiseen Abittiin verrattuna. Ennen Abitti2025:n käyttöönottoa järjestetään koulutuksia ja tuotetaan koulutusmateriaalia. Abitti-tuki auttaa lukioita ongelmatilanteissa. 

Milloin Abitti2025 on käytössä?

Jos uudistuksen rahoitus varmistuisi vuonna 2023, voisi ensimmäinen versio uudistetusta Abitista olla harjoittelukäytössä lukioissa vuonna 2025. Ylioppilaskokeissa se tulee käyttöön myöhemmin. 

Missä Abitti2025-palvelin on? Tarvitaanko koetilan palvelinta jatkossa vai tuleeko keskitetty palvelin?

Ylioppilaskokeet suoritetaan hyvin todennäköisesti jatkossakin koetilan sisäisessä verkossa. Se on osoittautunut erittäin toimintavarmaksi ratkaisuksi. Internetissä oleva pilvipalvelin helpottaisi harjoituskäyttöä erityisesti itsenäisesti valmistautuvien korottajien kohdalla. 

Mitä apuohjelmia on käytössä esimerkiksi MAFYKE-kokeissa?

Jotta eri käyttöjärjestelmien koemoodit saadaan yhtenäisiksi, niissä käytetään selainteknologiaa. Lukittu koemoodi sisältää selaimen, jonka kautta kokelas vastaa kysymyksiin ja käyttää sovelluksia. Nykyiset sovellukset eivät ole selainpohjaisia, joten ne eivät sellaisenaan toimi Abitti2025:ssä. Tämä on Abitti2025:n näkyvin muutos.

Onneksi sovellusvalmistajat ovat jo menossa tähän suuntaan. Joistakin koeympäristön nykyisistä sovelluksista on jo selainversiot, ja muunnosprojekteja on käynnissä. Ohjelmavalmistajat haluavat tarjota ohjelmiaan selaimille, koska ne toimivat kaikissa käyttöjärjestelmissä. Tämä on juuri se, mitä Abitti2025:llä tavoitellaan. Sovellusvalikoima päätetään vasta vuosien kuluttua, kun uuden Abitin käyttöönotto lähestyy. 

Mitä jos sovelluksen päivitys ei toimikaan kokelaan koneessa?

Kokeeseen tullessa kokelaalla on oltava tietokone, johon on asennettu vaadittu Abitti-sovelluksen versio. YTL ilmoittaa kokeessa käytettävän sovellusversion etukäteen. Tarvittaessa voidaan turvautua lukion varakoneeseen. 

Miten koe käynnistetään, kun tikuista luovutaan?

Tikun korvaa Abitti-sovellus, joka pyritään saamaan eri käyttöjärjestelmille. Sovellus muodostaa lukitun koeympäristön nykyisen Abitti-tikun tapaan. Koemoodien toteutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan käyttöjärjestelmien lukittuja koetiloja. 

Miten koe- ja aineistosivut muuttuvat?

Tämänhetkisen käsityksen mukaan koe- ja aineistosivut eivät muutu tässä uudistuksessa. 

Miten kokeiden rakenteiden ja sisällön uudistukset on synkattu Abitin uudistuksen kanssa?

Ei mitenkään. Abitti2025 on tekninen uudistus, jolle ei vielä ole rahoitusta. Suunnitellut ylioppilastutkinnon kehittämishankkeet voidaan toteuttaa ilman Abitti2025:ttä. 

Miten muutos vaikuttaa lukion IT-henkilökuntaan? Tarvitaanko enemmän asiantuntijoita?

Abitti2025:ssä USB-tikkujen kirjoitus jää historiaan. Kokelaiden koneen asennus muistuttaa nykyistä enemmän normaalia työaseman ylläpitoa. 

Miten muutos vaikuttaa tietoturvaan?

Alustavien tietojen mukaan koe voidaan suorittaa yhtä luotettavasti kuin nyt käyttöjärjestelmän koetiloja hyödyntäen. Tämän lisäksi koneella tehdään teknistä valvontaa kokeen aikana. 

Miten pitkä siirtymäaika Abitti2025:n käyttöönottoon tulee? Sitä on ehdittävä harjoitella riittävästi.

Kysymys riittävästä siirtymäajasta on suhteellinen: yhdelle riittää puoli vuotta, toiselle kolme. Joka tapauksessa uutta Abittia ei oteta käyttöön ylioppilaskokeissa ilman, että sekä lukioiden henkilökunta että opiskelijat ovat saaneet tutustua koejärjestelmään ja harjoitella sen käyttöä kurssikokeissa. Siirtymäajasta keskusteltaessa on hyvä muistaa, että siirtymä tarkoittaa kahden päällekkäisen Abitti-version käyttöä, missä voi olla omat hankaluutensa. 

Miten taataan kaikkien laitteiden toimiminen, jos esimerkiksi aikuislukion kokelaita ei tavata ennen koetilaisuuden alkua?

Uudessa Abitti-versiossa tilanne helpottuu huomattavasti nykyisestä. Abitti-sovelluksen voi asentaa koneelle etukäteen ja samalla varmistua sen toiminnasta. Nykyisen Abitin testaaminen tikkujen kirjoituksineen on huomattavasti vaikeampaa. 

Miten tiedämme ajoissa, mitä laitteita lukioihin hankitaan? Hankintasopimukset voivat olla pitkiä.

Tällä hetkellä on varminta hankkia laitteita, jotka täyttävät ylioppilaskokeiden voimassa olevat määräykset. 

Onko koejärjestelmää jatkossa helpompi täydentää uusilla ohjelmilla? 

Tavoite on jatkossakin se, että koeympäristöön otetaan lukioissa käytettäviä, kokeen luonteeseen soveltuvia ohjelmistoja. 

Onko koetilaan siirtyminen yhtä helppoa kaikille koneesta riippumatta?

Tähän on vielä hieman aikaista vastata. Koemoodit eri käyttöjärjestelmissä poikkeavat toisistaan, mutta on luonnollisesti tärkeää, että kokeen aloittaminen on sujuvaa. 

Päivittyykö Abitti-sovellus automaattisesti? Mitä jos päivitys tulee juuri ennen koetta tai sen aikana?

Päivitystapa riippuu ylläpitäjästä. YTL huolehtii siitä, että kokeeseen tulevat kokelaat tietävät, millä ohjelmaversiolla koe suoritetaan. 

Pitääkö uudistus ottaa jo nyt huomioon palvelimia hankittaessa?

Tällä hetkellä on varminta hankkia laitteita, jotka täyttävät ylioppilaskokeiden voimassa olevat määräykset. 

Tarjoaako Abitti2025 mahdollisuuden uudenlaisiin tehtävätyyppeihin?

Uusia tehtävätyyppejä voitaisiin tehdä nykyiseenkin Abittiin. Tehtävätyyppien lisääminen on työlästä, koska niissä on huomioitava koesuorituksen arvostelu ja kokelaiden oikeusturva. 

Tarvitaanko langallista koeverkkoa uudistuksen jälkeen?

Abitti2025 ei vaikuta koeverkkoon. Langallinen verkko on edelleen monessa tapauksessa turvallisin tapa järjestää koe, mutta lautakunnalta voi jo nyt hakea lupaa langattoman verkon käyttöön.  

Toimivatko näkövammaisten oppilaiden laitteet ja sovellukset uudessa koejärjestelmässä?

Todennäköisesti eivät sellaisenaan. Jatkossakin näkövammaiset kokelaat on huomioitava juuri heille räätälöidyillä suoritusvaihtoehdoilla. 

Tukeeko Abitti2025 kosketusnäyttöjä?

Vielä ei tiedetä, toimivatko kosketusnäytöt käyttöjärjestelmien koemoodeissa.  

Voisiko netti olla käytössä tietyissä tehtävissä?

Koska ylioppilaskoe on yksilökoe, ei siihen ole tulossa avointa tai rajoitettua pääsyä internetiin. Kaiken kokeessa tarvittavan aineiston on jatkossakin oltava kokeessa mukana.