Lopulliset hyvän vastauksen piirteet kevät 2024

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. 

  

ti 12.3.2024 Äidinkieli ja kirjallisuus 

to 14.3.2024 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

pe 15.3.2024 Äidinkieli ja kirjallisuus 

  • Kirjoitustaidon koe (ei julkaista)

ma 18.3.2024 Vieras kieli, pitkä oppimäärä 

ke 20.3.2024 Matematiikka

pe 22.3.2024 Reaaliaineet 

ma 25.3.2024 Toinen kotimainen kieli 

ke 27.3.2024 Reaaliaineet

ke 3.4.2024 Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

  • Pohjoissaame (ei julkaista)
  • Inarinsaame (ei julkaista)
  • Koltansaame (ei julkaista)