Määräykset ja ohjeet

Tähän osioon on koottu ylioppilastutkinnon järjestämiseen ja toimeenpanoon liittyvät lait ja asetukset sekä yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet.

Apollo-hahmo, ylioppilaslakki, antiikkinen pylväs.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Yleiset määräykset ja ohjeet

Koekohtaiset määräykset ja ohjeet

Reaaliaineet (25.4.2022) (pdf, 637.37 kt)
Matematiikka (27.5.2022) (pdf, 613.05 kt)

Erityisjärjestelyjä koskevat määräykset ja ohjeet

Lait ja asetukset

Ylioppilastutkinnosta ja siihen liittyvistä asioista säädetään pääosin laissa ylioppilastutkinnosta (502/2019) ja valtioneuvoston asetuksessa ylioppilastutkinnosta (612/2019). Joiltakin osin sovelletaan myös kumotun lukiolain (629/1998), kumotun ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) ja kumotun ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen (915/2005) säädöksiä, koska osaa 1.8.2019 voimaan tulleen lain (502/2019) säädöksistä sovelletaan vasta keväällä 2022 tutkintonsa aloittaviin kokelaisiin.

Lukiolaki (714/2018)

Laki ylioppilastutkinnosta (502/2019)

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)

Asetus ylioppilastutkinnosta (612/2019)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005, kumottu)

Asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005, kumottu)

Lukiolaki (629/1998, kumottu)