Söker du efter...

När kan resultaten användas av den gemensamma antagningen för högskoleutbildning?

Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem.

Jag anser att min provprestation bedömts fel. Hur gör jag en ansökan om omprövning?

Ifall du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen har du rätt att ansöka om omprövning av bedömningen av din provprestation. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Hur sammanställs poänggränserna och vitsorden?

När skall man senast anmäla sig till studentexamen?

Till vårens examen anmäler man sig senast det föregående året den 1. december. Till höstens examen anmäler man sig senast den 5. juni. Följ ditt gymnasiums anvisningar för anmälan. Anmälan är bindande.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

Mitt vitsord ändrades som följd av min begäran om omprövning. Beaktas det då jag söker studieplats?

Eventuella vitsord och poäng som ändrats finns till förfogande för finländska högskolor och andra studieinrättningar då meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickats. Om du har ansökt om studieplats vid en studieinrättning som beaktar resultaten från studentexamen och till vilken ansökningstiden redan gått ut ska du kontakta läroinrättningen ifråga och fråga hur du ska gå till väga.

Aktuellt

Nyheter och blogginlägg

Abitti-loggan
Nyheter

Ny information om ibruktagandet av Abitti 2-provsystemet

Den största förändringen för examinanderna och lärarna är att de nuvarande tilläggsprogrammen i Abitti 1 inte överförs som sådana till Abitti 2. En del av de nuvarande programmen kan ingå i…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Beskrivningen av goda svar för provet i kemi har korrigerats

Korrigeringen har ingen inverkan på bedömningen av uppgiften. Censorerna har bedömt uppgiften enligt de korrigerade och nu publicerade beskrivningarna av goda svar. De korrigerade…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Nyheter

Påminnelse om att strukturen för proven i matematik ändras från och med examen hösten 2024

Den centralaste förändringen är att vikten av del A i bägge lärokursers prov kommer att ökas och valfria uppgifter läggs till. Dessutom kommer provet i kort matematik att innehålla bredare…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Beskrivningarna av goda svar för provet i fysik har korrigerats – tidsfristen för begäran om omprövning förlängs

Till följd av korrigeringarna förlängs tidsfristen för begäran om omprövning för alla prov. Begäran om omprövning kan göras i examinandernas webbtjänst fram till 30.5.2024. Se d e…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur och en människa med glasögon och studentmössor.
Nyheter

Den bristfälliga uppgiftsbeskrivningen i provet i lång matematik sänkte poänggränserna

I uppgiftsbeskrivningen för uppgift 5 i provet i lång matematik fanns ett fel. Uppgiftens ramberättelse var bristfällig och motsvarade inte den matematiska uppgiftsbeskrivningen…
Nyheter Läs mer
En illustration av fyra nya studenter.
Nyheter

På våren blir ungefär 25000 studenter – majoriteten har avlagt gymnasiestudierna avgiftsfritt

Pressmeddelande, Helsingfors 14 maj 2024. Sammanlagt anmälde sig 46300 examinander till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin…
Nyheter Läs mer

Abitti.fi

10.5.2024

Problem med formeleditorn? Uppdatera provlokalens server!

Abitti-versionen som publicerades förra veckan har snabbt tagits i bruk. Redan 18 % av proven den här veckan har utförts med den nya versionen. Januariserverversionen har använts för 79 % av proven. Tack vare det snabba ibruktagandet har problemen med den nya versionen upptäckts och åtgärdats snabbt. För närvarande är det känt att examinandernas formeleditor …
Lue lisää...

Läs mer
2.5.2024

En ny version av Abitti har getts ut

Den nya versionen av Abitti har nu getts ut. Vi påminner även om att användningen av pinnarna som gavs ut i augusti upphör tisdagen den 7.5.2024. Mer information: En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka

Läs mer
30.4.2024

En ny Abitti-version ges ut på torsdagen, användningen av pinnarna från augusti upphör nästa vecka

En ny Abitti-version ges ut på torsdagen 2.5. Den nya pinnen innehåller bland annat följande förändringar: En uppdaterad version av Otavas MAOL digitabeller. Inloggningssidan för examinanderna fungerar bättre än tidigare om det finns flera tiotals prov på servern. Det är möjligt att på övervakarens skärm sortera examinanderna enligt namn eller enligt tidpunkten då de avslutat …
Lue lisää...

Läs mer
19.4.2024

Användningen av den i augusti publicerade Abitti-versionen upphör under vappveckan

Nästa version av Abitti publiceras under vappveckan. Den nya versionen innehåller några mindre korrigeringar av övervakarens vy och på inloggningssidan. USB-minnena har uppdaterats med nya drivrutiner och särskilt serverns startalternativ har uppdaterats till nyare. Dessutom ingår den nyaste versionen av Otavas MAOLs digitabeller. I samband med uppdateringen av USB-minnena uppdateras även programvaran för proven som …
Lue lisää...

Läs mer
4.4.2024

Avbrott i Abitti idag kl. 14–16 … är över

Användningen av Abitti växer i popularitet och visar inga tecken på att avta. Under denna vecka har användningen igen varit rekordhög, varmed prestandan för nättjänsten oma.abitti måste ökas.  Tyvärr förorsakar detta ett plötsligt avbrott som börjar idag kl. 14. Vi förväntar oss att avbrottet är över senast kl. 16.  Under avbrottet kan nättjänsten oma.abitti inte …
Lue lisää...

Läs mer