Söker du efter...

När kan resultaten användas av den gemensamma antagningen för högskoleutbildning?

Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem.

Jag anser att min provprestation bedömts fel. Hur gör jag en ansökan om omprövning?

Ifall du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen har du rätt att ansöka om omprövning av bedömningen av din provprestation. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Vilket är i fortsättningen det officiella studentexamensbetyget?

Både det digitala betyget och betyget på papper är officiella betyg. Det är lättare att bekräfta det digitala betygets äkthet. I sista hand är det mottagaren av betyget som avgör vilka former av betyg som gäller t.ex. vid antagningen av studerande. 

Mitt vitsord ändrades som följd av min begäran om omprövning. Beaktas det då jag söker studieplats?

Eventuella vitsord och poäng som ändrats finns till förfogande för finländska högskolor och andra studieinrättningar då meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickats. Om du har ansökt om studieplats vid en studieinrättning som beaktar resultaten från studentexamen och till vilken ansökningstiden redan gått ut ska du kontakta läroinrättningen ifråga och fråga hur du ska gå till väga.

Hur kan jag få ett digitalt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget kan vid behov alltid laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.

Aktuellt

Nyheter och blogginlägg

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Föreskrifterna och anvisningarna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen har uppdaterats

Målen med uppdateringen är att beskriva och effektivisera ansökningsförfarandet för dem som redan avlagt studentexamen och för andra än gymnasiestuderande beskriva och förenhetliga det av…
Nyheter Läs mer
Möjliga poäng för skrivprestationer i långa språk: 99, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 28, 14 och 0.
Pasi Pirttisaari Blogg

Så påverkas studentproven av de nya bedömningskriterierna för skrivprestationer i långa språk 

Målet var inte att göra bedömningen strängare eller mildare. Begreppet språkkunskap förblev oförändrat, det vill säga är huvudkriteriet i bedömningen fortfarande kommunikativitet, det vill…
Blogg Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Nämndens föreskrifter och anvisningar har publicerats som html-webbsidor

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar samt de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna , som tidigare publicerats som pdf-filer, finns nu tillgängliga i html…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en studentmössa och en arkaiska kolonn.
Nyheter

Examensavgifterna förändras från och med examen hösten 2024

Prisförändringarna återspeglar ökningen i löne- och levnadskostnadsindexen. I samband med utvidgningen av läroplikten slopades studentexamensavgifterna för de fem första proven för dem som…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagarna för studentexamen våren 2025

Provdagarna våren 2025 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Störningen förbi: Störning i Abitti – problemet utreds

Uppdatering kl. 11.54: Problemet har utretts och Oma.abitti.fi fungerar igen. --- En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. För närvarande syns inga…
Nyheter Läs mer

Abitti.fi

9.2.2024

Nytt fönstersystem samt appar för Windows och ChromeOS i Abitti 2

I den nya demoversionen av Abitti 2 finns följande nya egenskaper: Det är möjligt att ordna prov-, material- och applikationsfönstren. Inspelningar med begränsade uppspelningsgånger fungerar. Första versionen för att ta skärmbilder fungerar (Windows, ChromeOS). Övervakarens skärm kan nu också öppnas utanför servermaskinen. Applikationerna GeoGebra och Draw.io finns tillgängliga, och i dessa kan dokument sparas i …
Lue lisää...

Läs mer
24.1.2024

Åtgärder för ljudproblemet och problemen som förekommit vid avslutandet av prov

Den här veckan har det upptäckts ljudproblem vid testningen av Abitti. På de studerandes datorer kan ljudet ha hörts från fel ljudkälla eller inte hörts alls. Vi har redan tidigare rapporterat om förvirrande felmeddelanden vid avslutandet av proven. Prov som laddas ned från oma.abitti efter kl. 12.40 på onsdagen 24.1 innehåller åtgärder för problemen. Installeringen …
Lue lisää...

Läs mer
22.1.2024

En uppdatering har åtgärdat problemen som förekommit vid avslutandet av prov

I den versionen av Abitti ABITTI2352B som publicerades i början av januari har det förekommit olika fel vid avslutandet av prov. Vi informerade redan om ett förvirrande felmeddelande gällande returneringen av A-delen. I det andra felaktiga felmeddelandet som uppkom vid avslutandet av provet, har examinandens nätförbindelse avbrutits. Trots felmeddelandet har provprestationerna sparats och skickats in för bedömning. …
Lue lisää...

Läs mer
12.1.2024

Svaren i del A har sparats och returnerats, fast Abitti påstår något annat

I den nyaste versionen av Abitti (ABITTI2352B och SERVER23523) har några examinander fått ett förvirrande felmeddelande “Svaren i del A kunde inte sparas pga. förbindelsefel”. Felmeddelandet syns slumpmässigt åt examinanderna. Det har inget att göra med det utförda provet. Felmeddelandet är dock ofarligt i och med att provet i verkligheten har avslutats på rätt sätt …
Lue lisää...

Läs mer
11.1.2024

Låsta applikationer och serverns nätverksadresser underlättar Abitti 2-försöken

Utvecklingsarbetet av Abitti 2 har återigen framskridit. Nu är det möjligt att ange en nätverksadress till provlokalens server och de första versionerna av applikationer som låser examinandens provläge har publicerats. I nya Abitti är det nu möjligt att ordna prov som inte förutsätter tilläggsprogram och vars uppspelningsgånger för inspelningen inte behöver begränsas. Farväl till övningsprovens …
Lue lisää...

Läs mer