Söker du efter...

När kan resultaten användas av den gemensamma antagningen för högskoleutbildning?

Den gemensamma antagningen för högskoleutbildning får resultaten samtidigt som nämnden publicerar dem.

Jag anser att min provprestation bedömts fel. Hur gör jag en ansökan om omprövning?

Ifall du misstänker att det skett ett fel vid bedömningen har du rätt att ansöka om omprövning av bedömningen av din provprestation. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Vilket är i fortsättningen det officiella studentexamensbetyget?

Både det digitala betyget och betyget på papper är officiella betyg. Det är lättare att bekräfta det digitala betygets äkthet. I sista hand är det mottagaren av betyget som avgör vilka former av betyg som gäller t.ex. vid antagningen av studerande. 

Mitt vitsord ändrades som följd av min begäran om omprövning. Beaktas det då jag söker studieplats?

Eventuella vitsord och poäng som ändrats finns till förfogande för finländska högskolor och andra studieinrättningar då meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickats. Om du har ansökt om studieplats vid en studieinrättning som beaktar resultaten från studentexamen och till vilken ansökningstiden redan gått ut ska du kontakta läroinrättningen ifråga och fråga hur du ska gå till väga.

Hur kan jag få ett digitalt betyg?

Det digitala studentexamensbetyget kan vid behov alltid laddas ned från webbtjänsten Min Studieinfo. Uppgifterna på det digitala betyget uppdateras då examen kompletteras eller prov tas om.

Aktuellt

Nyheter och blogginlägg

Athene-figur, en studentmössa och en gyllene ros.
27.9.2023 Nyheter

Proven i modersmål och litteratur i samiska

Under höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Till proven hade ungefär 89 000 anmälningar gjorts. Examensresultaten skickas till gymnasierna den 9 november kl. 9.00…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
25.9.2023 Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

Antalet anmälningar till provet i engelska, kort lärokurs, är fortfarande i stigande trend. Ännu fortare ökar dess andel av anmälningarna till alla prov i kort lärokurs, medan antalet…
Nyheter Läs mer
Två Apollo-figurer, studentmössor och lyras stränger.
22.9.2023 Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

9 383 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 680 till provet i modersmål och litteratur i svenska och 7 901 till provet i modersmål och litteratur i finska. Antalet anmälningar…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
21.9.2023 Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Majoriteten av examinanderna avlägger minst två reaälmnesprov under sin examen. Till exempel hade 63 % av förra vårens studenter avlagt två och 19 % tre realämnesprov under sin examen. Det…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur och en kvinna.
19.9.2023 Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Provet i matematik, lång lärokurs, avläggs i huvudsak på våren. Av höstens anmälningar är största delen omtagningar, denna höst 72 % av anmälningarna. Proven i kort lärokurs tas mer sällan…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
18.9.2023 Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Både provet på svenska och finska tas om relativt sällan i höst. Andelen omtagningar av alla anmälningar är under 10 % till alla andra prov förutom provet i svenska, lång lärokurs. Av…
Nyheter Läs mer

Abitti.fi

15.8.2023

Nya egenskaper i provvyn

En uppdatering för med sig två nya egenskaper i provvyn. De nya egenskaperna underlättar avläggandet av proven: Till vänster om provuppgifterna på uppgiftsfliken visas en innehållsförteckning för provet. Detta gör det lättare att röra sig i provet. I innehållsförteckningen visas också vilka uppgifter examinanden redan har besvarat och varnas ifall något av svaren överstiger den …
Lue lisää...

Läs mer
15.8.2023

Den nya versionen motsvarar den Abitti som användes i höstens exam

Den version av Abitti (ABITTI2332G och SERVER2332I) som idag ges ut motsvarar den version som används i höstens studentexamensprov. Ett nytt startalternativ (Nihonium) förbättrar stödet för trådlösa provnät på vissa datorer. Vissa andra tekniska förbättringar har också gjorts. Den version som nu ges ut är kompatibel med de Abittiversioner som getts ut i oktober 2022 …
Lue lisää...

Läs mer
7.6.2023

Vad ändras i juni

Följande ändringar som påverkar användningen av Abitti kommer att göras i juni. Editorn och förhandsgranskningen för det gamla formatet faller bort Editorn som används för att göra upp prov i det gamla MEB-provformatet tas ur bruk torsdagen 8.6. Efter detta kan prov endast göras upp med editorn Bertta eller genom att ladda upp prov med …
Lue lisää...

Läs mer
30.5.2023

Störning i Abitti – problemet utreds

En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. Prov som tidigare laddats ned kan hållas, men provprestationerna kan för tillfället inte laddas upp i tjänsten. Nämnden beklagar störningen.   Uppdatering 30.5.2023 kl. 12.14 ABITTI FUNGERAR IGEN – VI FÖLJER MED LÄGET Problemen med tjänsten oma.abitti.fi har åtminstone för tillfället åtgärdats och tjänsten fungerar igen. Störningen …
Lue lisää...

Läs mer
9.5.2023

Små uppdateringar i den nya Abittiversionen

De nya Abittiversionerna som ges ut idag innehåller några små förbättringar. Otavas MAOL digitala tabeller har uppdaterats och anvisningarna för provmiljön är nu mer tillgängliga. På tekniksidan har firmware-filerna för några apparater uppdaterats. Efter uppdateringarna fungerar vissa wifi- och ljudkretsar bättre än tidigare. Dessutom har två datasäkerhetsuppdateringar gjorts på examinandpinnen. Det var tidigare möjligt att …
Lue lisää...

Läs mer