Söker du efter...

När skall man senast anmäla sig till studentexamen?

Till vårens examen anmäler man sig senast det föregående året den 1. december. Till höstens examen anmäler man sig senast den 5. juni. Följ ditt gymnasiums anvisningar för anmälan. Anmälan är bindande.

Ifall du redan har blivit student och vill ta om prov eller komplettera din examen med nya prov bör du i första hand anmäla dig till ditt gamla gymnasium. Om gymnasiet inte längre finns, ska du anmäla dig till ett annat gymnasium i din kommun eller till det gymnasium som ligger närmast din bostadsort.

Kan man annullera sin anmälan till proven i studentexamen?

Innan anmälningstidens utgång kan man annullera sin anmälan med en skriftlig anmälning till skolans rektor. Efter att anmälningstiden gått ut kan man från Studentexamensnämnden utifrån synnerligen vägande skäl ansöka om annullering av anmälan till prov som ingår i examen eller fristående prov. Vägande skäl har av nämnden ansetts vara t.ex. förhinder p.g.a. sjukdom, studier eller arbete utomlands, samt förhinder som följer av utförande av värnplikt.

Ansökan skrivs tillsammans med gymnasiets rektor. Till ansökan skall bifogas intyg över förhindret. I sjukdomsfall bör ett läkarintyg, ur vilket framgår sjukdom och tid för arbetsoförmåga, bifogas. Ett intyg bör bifogas även över studier eller arbete utomlands under den tid då proven pågår, eller ett intyg över att en värnpliktig inte har fått permission för att delta i examen.

Studier eller arbete i hemlandet eller värnplikt gäller i sig inte som grund för en annullering.

En annullerad anmälan förlänger inte den tid som fastslagits för avläggande av examen. Studentexamen ska avläggas vid högst tre examenstillfällen i rad.

Vad är en begäran om omprövning?

Mer information om ansökan om omprövning hittar du i avsnitt 1.7.7 i nämndens almänna föreskrifter och anvisningar.

Mitt vitsord ändrades som följd av min begäran om omprövning. Beaktas det då jag söker studieplats?

Eventuella vitsord och poäng som ändrats finns till förfogande för finländska högskolor och andra studieinrättningar då meddelande om resultatet av omprövningsförfarandet skickats. Om du har ansökt om studieplats vid en studieinrättning som beaktar resultaten från studentexamen och till vilken ansökningstiden redan gått ut ska du kontakta läroinrättningen ifråga och fråga hur du ska gå till väga.

Kan jag ändra mina anmälningsuppgifter?

Studentexamensnämnden kan på ansökan och av synnerligen vägande skäl godkänna en ändring i de uppgifter som ingår i en anmälan, om det vid anmälan bevisligen skett något fel. Till ansökan bifogas examinandens anmälningsblankett eller en kopia av blanketten samt utlåtande av rektor.

Aktuellt

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
24.5.2023 Nyheter

Nämndens nya webbplats har lanserats – kolla de viktigaste förändringarna

Huvudsyftet med reformen av webbplatsen är att göra det lättare att hitta viktig information. Därför har informationens och webbplatsens struktur uppdaterats något. Olika lyftelement och…
Nyheter Läs mer
23.5.2023 Meddellande

Felaktig anteckning i vissa provprestionsutskrifter

Den felaktiga anteckningen beror på att provprestationsutskrifterna kördes ut på nytt 19-21.5 (se meddelandet). På grund av detta uppkom anteckningen om behandlingen i förtid på de…
Meddellande Läs mer
19.5.2023 Nyheter

Tekniskt problem i provprestationskopiorna – tiden för inlämnande av begäran om omprövning förlängs

En del av de markeringar som examinanderna gjort i sina provprestationer har inte visats i de kopior av provprestationerna som finns tillgängliga i tjänsten Min Studieinfo. Problemet gäller…
Nyheter Läs mer
Piirroskuva kahdesta ylioppilaasta ylioppilaslakkeineen ja ruusuineen.
16.5.2023 Nyheter

Fler skriver studenten denna vår än för ett år sedan

Pressmeddelande, Helsingfors 16 maj 2023.Sammanlagt 45 600 examinander anmälde sig till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin…
Nyheter Läs mer
Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
10.5.2023 Nyheter

Nya betyg lanseras den 3. juni – läs vad som förändras

Förutom ett pappersbetyg får vårens 2023 studenter ett digitalt betyg. Läs mer i meddelandet som publicerades i januari. I det här meddelandet berättar vi mer detaljerat om betyget och om…
Nyheter Läs mer
25.4.2023 Nyheter

Resultaten inför vårens studentexamen publiceras den 16 maj

Nämnden skickar resultaten från examen våren 2023 till gymnasierna via nämndens examenstjänst på tisdagen den 16 maj 2023 kl. 9.00. Poänggränserna för vårens examen publiceras på nämndens…
Nyheter Läs mer
Vår nya webbplats är nu öppen på adressen https://t.co/ncamlqSWU4. Du kan ge feedback om webbplatsen till nämdens e-postadress. https://t.co/PWMKt8HbaN #studentexamen https://t.co/72UadOZO3W
Läs mer
Uudet verkkosivumme ovat nyt auki tutussa osoitteessa https://t.co/vRblkplV8h. Voit antaa palautetta sivustosta lautakunnan sähköpostiosoitteeseen. https://t.co/9gM207Mfqb #ylioppilastutkinto https://t.co/HR6amaXqTj
Läs mer
Nämndens webbplats på https://t.co/ncamlqSWU4 är tillfälligt otillgänglig. Webbplatsen kommer att flyttas till en ny server. Vi beklagar avbrottet.
Läs mer
Lautakunnan verkkosivut osoitteessa https://t.co/vRblkplV8h ovat hetken aikaa pois käytöstä. Sivut siirretään uudelle palvelimelle. Pahoittelut katkoksesta.
Läs mer
RT @KyostiVarri: Ylioppilastutkinnon suorittaminen osoittaa tietojen ja taitojen hyväksyttyä omaksumista. On syytä muistaa, että 80 prosent…
Läs mer
Denna vår avlägger cirka 25 100 personer studentexamen. De nya studenterna våren får sitt studentexamensbetyg också i digital form. Grattis!
https://t.co/Nw8d7Rf0lm https://t.co/G7WcPhiHK6
Läs mer