Kokeen tekniset järjestelyt

Ylioppilastutkinto suoritetaan tietokoneella. Tässä osiossa kerromme, miten koetilaisuus etenee ja millaisia teknisiä järjestelyjä tutkinnon toimeenpanoon liittyy.

Kokeissa käytetään koejärjestelmää, joka koostuu kolmesta osasta:

  1. kokelaiden koneista, jotka käynnistetään YTL:n toimittamilta USB-muisteilta
  2. kahdesta palvelimesta sekä
  3. suljetusta paikallisesta verkosta (koeverkko).

Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet

Koeverkko on internetistä erillään oleva paikallisverkko. Koeverkko voi olla langaton tai langallinen. Paikallisella koeverkolla tavoitellaan verkon häiriöttömyyttä. Lautakunnan määräysten mukaan jokaiselle kokelaalle on tarjottava ylioppilaskokeessa myös sähköliitäntä.

Määräys langattoman tutkintoverkon käyttämisestä ylioppilastutkinnossa

Koejärjestelmän käyttöä voi harjoitella Abitilla. Koejärjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Kokelaat työskentelevät kokeessa tietokoneella, jossa on tarjolla kaikille samat monipuoliset sekä myös keskenään samanlaisia toimintoja sisältävät ohjelmistot
  • Koe suoritetaan kokelaan omalla tietokoneella, johon ei tarvitse tehdä mitään pysyviä muutoksia (esim. ohjelma-asennuksia)
  • Vaatimukset kokeessa käytettäville laitteille ovat niin matalat, että laitteita on helppo hankkia ja niitä on saatavilla ympäri Suomen
  • Kokeen aikana kokelaan käyttöoikeutta tietokoneen toimintoihin pystytään rajoittamaan
  • Kokelaan tietokoneen käyttöä voidaan koetilanteessa valvoa teknisesti
  • Koejärjestelmä selviytyy kokeita järjestävien valvojien avulla poikkeustilanteista (tietokoneen tai verkon vikatilanne, sähkökatko) ilman, että valvojilta edellytetään erityistä tietoteknistä osaamista
  • Kokelaan koevastaus ei saa kadota missään tilanteessa

Koetilaisuuden kulku

Kokelaat kokoontuvat tilaan, jossa ylioppilaskoe järjestetään. Mukanaan heillä on tietokone sekä muut tarvittavat välineet. Kokelas käynnistää tietokoneen USB-muistilta, joka sisältää lautakunnan Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän. Käyttöjärjestelmä sisältää koeympäristön ja muut kokelaan käytössä olevat ohjelmistot. Näin ohitetaan kokeen näkökulmasta tietoturvaltaan epäluotettava koneen oma käyttöjärjestelmä.

Ylioppilastutkinnon kokeen kulku on kuvattu tarkemmin lautakunnan julkaisemassa Valvojan ohjeessa.

Valvojan ohje – koepäivän kulku ja järjestelyt

Käynnistyksen jälkeen kokelaat valitsevat suoritettavan kokeen sekä tunnistautuvat koejärjestelmään.

Lukion rehtori on ennen koetilaisuuden alkua ladannut kryptatut kokeet lautakunnan verkkopalvelusta. Kokeet tuodaan koetilan palvelimelle ja kryptaus avataan lautakunnan toimittamilla purkukoodeilla. Kun kokeen valvoja aloittaa kokeen, koetilan palvelin jakelee koekysymykset aineistoineen kokelaille sekä vastaanottaa koesuoritukset koeverkon välityksellä.

Kokelaiden vastaukset tallentuvat koetilan palvelimen lisäksi koetilan varapalvelimelle, joka voidaan muuttaa tarvittaessa varsinaiseksi koetilan palvelimeksi. Palvelin pitää jatkuvasti yhteyttä kokelaiden tietokoneisiin ja opastaa valvojia ja kokelaita mahdollisissa häiriötilanteissa.

Kuvankaappaus saksan esimerkkikokeesta.
Näkymä kielikokeen esimerkkikokeesta. Kuva: Studenexamensnämnden.

Ylioppilaskokeen ulkoasu

Koetehtävät näkyvät koejärjestelmässä selainikkunassa. Tehtävien taustamateriaalit aukeavat kokeessa olevista linkeistä omalle aineistovälilehdelleen. Kaikkien kokelaiden käytössä on samat ohjelmistot ja koeympäristö on identtinen niin uusilla kuin vanhoillakin koneilla.

Kokelas vastaa kokeeseen kirjoittamalla vastauskenttiin tai valitsemalla monivalintatehtävissä vastausvaihtoehtoja. Pitkiä tekstivastauksia kirjoitettaessa vastauskentässä on käytössä tekstieditori, jolla voi kirjoittaa myös erikoismerkkejä ja matemaattisia kaavoja.

Voit tutustua ylioppilastutkinnon kokeiden näköisiin esimerkkikokeisiin alla olevista linkeistä.  Koejärjestelmässä on käytössä Firefox-verkkoselain, joten se on suositeltava selain myös esimerkkikokeiden kokeilemiseen.

Koetilaisuuden jälkeen

Kokeen jälkeen koesuoritukset siirretään verkkopalveluun, jossa opettajat voivat lukea ja arvioida koesuoritukset. Opettajien suorittaman alustavan arvostelun jälkeen Ylioppilastutkintolautakunta tekee koesuorituksille lopullisen arvostelun.