Hyvän vastauksen piirteet syksy 2019 – kevät 2021

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Tiedostot ovat pdf-muodossa. Huomaa, että mahdolliset linkit tiedostoissa eivät välttämättä enää toimi.

Reaaliaineet

Biologia

Elämänkatsomustieto

Filosofia

Fysiikka

Historia

Kemia

Maantiede

Psykologia

Terveystieto

Uskonto, evankelis-luterilainen

Uskonto, ortodoksinen

Yhteiskuntaoppi

Matematiikka

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Vieraat kielet

Englanti, pitkä oppimäärä

Englanti, lyhyt oppimäärä

Espanja, pitkä oppimäärä

Espanja, lyhyt oppimäärä

Ranska, pitkä oppimäärä

Ranska, lyhyt oppimäärä

Saksa, pitkä oppimäärä

Saksa, lyhyt oppimäärä

Venäjä, pitkä oppimäärä

Venäjä, lyhyt oppimäärä

Italia, lyhyt oppimäärä

Portugali, lyhyt oppimäärä

Latina, laajempi lyhyt oppimäärä

Latina, lyhyt oppimäärä

Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä

Inarinsaame, lyhyt oppimäärä

Koltansaame, lyhyt oppimäärä

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, pitkä oppimäärä

Ruotsi, keskipitkä oppimäärä

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi, lukutaidon koe

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeesta ja saamen kielten äidinkielen ja kirjallisuuden kokeista ei laadita hyvän vastauksen piirteitä. Arviointikriteerit on kuvattu Ylioppilastutkintolautakunnan antamissa äidinkielen koetta koskevissa määräyksissä.