Erityisjärjestelyt

Tältä sivulta löydät määräykset, jotka koskevat lukihäiriön, sairauden, vamman, kuulovamman ja vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. 

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet (6.2.2024; koskevat ensimmäisen kerran syksyn 2024 tutkinnon toimeenpanoa)

Erillistä tietokonetta edellyttävien erityisjärjestelyjen tekniset järjestelyt

Lautakunta suosittelee sähköisten lomakkeiden käyttöä. Hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä asiointipalvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Asiointipalvelun ohjeet

Paperiset lomakkeet

Alla olevien paperisten lomakkeiden käyttöä suositellaan vain mikäli hakemusta ei jostain syystä voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. Lomakkeet on päivitetty 22.4.2021.

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

Sairaus, vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne

Vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta ja osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen