Aikataulut

Tällä sivulla olevat ohjeet ja aikataulut on tarkoitettu lukioille ylioppilastutkinnon toimeenpanoa varten. Kokelaiden tulee noudattaa lukioiden antamia ohjeita ja aikatauluja.

Tammikuu 2024 

 • 31.1. Langattoman tutkintoverkon hakemukset kevään 2024 tutkinnon osalta

Helmikuu 2024 

 • Hiihtolomat 19.-25.2., 26.2.-3.3., 4.-10.3.
 • 9.2. Lukio tarkistaa tutkintopalvelusta, että kevään varsinaisena todistuksenantopäivänä (1.6.) valmistuvilla kokelailla on ilmoittautuminen tai kokeen sisällyttäminen riittävään määrään tutkintoon vaadittavia kokeita.
 • 27.2. Kaikkien kokeiden koepöytäkirjalomakkeet ovat ladattavissa tutkintopalvelussa 
 • 27.2. Virtuaalipalvelimet asennettavissa
 • Kaikkien kokeiden USB-muistit, avainlukulistat ja purkukoodit lähetetään. Lukio tarkistaa lähetyksen ja ­kirjoittaa avauspöytäkirjan. (Ks. Ohjeet: Materiaalitilauksen tekeminen ja vastaanottaminen)

Maaliskuu 2024 

 • Hiihtolomat 19.-25.2., 26.2.-3.3., 4.-10.3.
 • 4.3. Ensimmäisen tutkintoviikon kokeiden koetehtävät ovat ladattavissa tutkintopalvelussa
 • 5.3. Lukio tilittää kevään tutkinnon tutkintomaksut lautakunnan tilille
 • 8.3. Kuormitustesti viimeistään tehtynä:
  - uusille tai muuttuneille koetilan palvelimille
  - niille virtuaalisille palvelimille, joilla oli edellisellä tutkintokerralla ratkaisematta jääneitä suorituskykyongelmia
  - USB-muisteihin perustuville palvelimille, joita käytetään yli 10 kokelaan tutkintoverkoissa
 • 11.3. Toisen tutkintoviikon kokeiden koetehtävät ovat ladattavissa tutkintopalvelussa.
 • Kevään tutkintopäivät 12.-27.3. (saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe 3.4.)
 • 12.3. Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe | Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
  - Hyvän vastauksen piirteet julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
 • 14.3. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä
  - Hyvän vastauksen piirteet julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
 • 15.3. Äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
  - Virtuaaliset koetilan palvelimet varmuuskopioidaan ja tyhjennetään sen jälkeen kun koesuoritukset on siirretty ­arvostelupalveluun. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida.
 • 18.3. Vieras kieli, pitkä oppimäärä
  - Hyvän vastauksen piirteet julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä 
 • 18.3. Kolmannen tutkintoviikon kokeiden koetehtävät ovat ladattavissa tutkintopalvelussa
 • 19.3. Viimeinen palautuspäivä: suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • 20.3. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
  - Hyvän vastauksen piirteet julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
 • 20.3. Viimeinen palautuspäivä: suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
 • 21.3. Viimeinen palautuspäivä: Vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • 22.3.2024 Reaaliaineet: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
  - Hyvän vastauksen piirteet  julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
  - Virtuaaliset koetilan palvelimet varmuuskopioidaan ja tyhjennetään sen jälkeen kun koesuoritukset on siirretty arvostelupalveluun. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida. 
 • 22.3. Viimeinen palautuspäivä: äidinkieli ja kirjallisuus. Lautakunta ilmoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen alustavan arvostelun aikataulun erikseen jokaiselle tutkintokerralle.
 • 25.3. Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
  - Hyvän vastauksen piirteet julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
 • 25.3. Saamen äidinkielen kokeen koetehtävät ladattavissa tutkintopalvelussa
 • 25.3.Viimeinen palautuspäivä: vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • 27.3. Reaaliaineet: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia 
  - Hyvän vastauksen piirteet  julkaistaan klo 17.15. 
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä 
  - Virtuaaliset koetilan palvelimet varmuuskopioidaan ja tyhjennetään sen jälkeen kun koesuoritukset on siirretty arvostelupalveluun. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida
 • 27.3. Viimeinen palautuspäivä: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä.
 • 28.3. Lukio palauttaa lomakkeen osallistumisoikeutta vaille jääneistä sähköisen asioinnin kautta (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi).

Huhtikuu 2024 

 • 2.4. Viimeinen palautuspäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto
 • 2.4. Viimeinen palautuspäivä: äidinkieli ja kirjallisuus. Lautakunta ilmoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen alustavan arvostelun aikataulun erikseen jokaiselle tutkintokerralle.
 • 3.4. Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koe
  - Koesuoritusten lataus tutkintopalveluun klo 18:aan mennessä
  - Virtuaaliset koetilan palvelimet varmuuskopioidaan ja tyhjennetään sen jälkeen kun koesuoritukset on siirretty ­arvostelupalveluun. Koetilan varapalvelinta ei varmuuskopioida. 
 • 3.4. Viimeinen palautuspäivä: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • 3.4. Lukiot palauttavat koepöytäkirjat ja USB-muistit sekä lähettävät lääkärintodistukset ja lausunnot.
 • 4.4. Viimeinen palautuspäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • 10.4. viimeinen palautuspäivä: saamen äidinkieli ja kirjallisuus
 • 11.4. Viimeinen palautuspäivä: lääkärintodistukset ja lausunnot
 • 12.4. Viimeinen palautuspäivä: äidinkieli ja kirjallisuus. Lautakunta ilmoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen alustavan arvostelun aikataulun erikseen jokaiselle tutkintokerralle.
 • 30.4. Erityisjärjestelyhakemukset syksyn tutkintoa varten

Toukokuu 2024 

 • viimeistään 6.5. (maanantai): Lukio ilmoittaa tiedot tutkintoon vaadittavien opintojen valmistumisesta Koski-rekisteriin. (Ks. Ohjeet: Valmistuminen)
 • 8.5. Lukio tarkistaa tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi), että tiedot tutkintoon vaadittavien opintojen valmistumisesta ovat oikein. (Ks. Ohjeet: Valmistuminen)
 • 14.5. Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille.
 • 15.5. Koesuoritukset nähtävillä Oma Opintopolku -palvelussa
 • 15.-30.5. Oikaisuvaatimukset
 • 22.5.-> Lukio voi testata syksyn 2024 tutkinnon ilmoittautumistietojen lähettämistä lautakuntaan tutkintopalvelussa.

Kesäkuu 2024 

 • 1.6. Kevään 2024 lakkiaispäivä
 • 5.6. Kokelaiden kirjalliset ilmoittautumiset lukioon syksyn tutkintoa varten lautakunnan ja lukion aikataulujen mukaisesti
 • 6.6 Ilmoitus opintojen valmistumisesta tehtävä Koski-rekisteriin kevään 2024 viimeistä todistuksenantopäivää (12.6.) varten 
 • 6.-11.6. Syksyn tutkinnon ilmoittautumistietojen lähettäminen lautakuntaan
 • 12.6. Kevään viimeinen valmistumispäivä

Heinäkuu 2024

Elokuu 2024

Syyskuu 2024

 • 2.9. Kaikkien syksyn tutkinnon kokeiden koepöytäkirjalomakkeet ovat ladattavissa tutkintopalvelussa 
 • 2.9. Virtuaalipalvelimet asennettavissa
 • 5.9. Lukio tilittää syksyn tutkinnon tutkintomaksut lautakunnan tilille

Lokakuu 2024

Marraskuu 2024

 • viimeistään 4.11.: Lukio ilmoittaa tiedot tutkintoon vaadittavien opintojen valmistumisesta Koski-rekisteriin. (Ks. Ohjeet: Valmistuminen)
 • 7.11. Lukio tarkistaa tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi), että tiedot tutkintoon vaadittavien opintojen valmistumisesta ovat oikein. (Ks. Ohjeet: Valmistuminen)
 • 14.11. Syksyn 2024 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille.
 • 15.11. Koesuoritukset nähtävillä Oma Opintopolku -palvelussa
 • 30.11. Erityisjärjestelyhakemukset kevään tutkintoa varten

Joulukuu 2024

 • 5.12. Syksyn varsinainen valmistumispäivä
 • 15.12. Ilmoitus opintojen valmistumisesta tehtävä Koski-rekisteriin syksyn 2024 viimeistä todistuksenantopäivää (21.12.) varten
 • 21.12. Syksyn viimeinen valmistumispäivä