Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Ylioppilastutkintolautakunnan uutiset ja blogikirjoitukset sekä tapahtumat, joita järjestämme tai joissa olemme mukana.

Tiedote

Fysiikan kokeen hyvän vastauksen piirteitä korjattu – oikaisuvaatimusaika pitenee

Korjausten johdosta oikaisuvaatimusten jättämisen määräaika pitenee kaikkien kokeiden osalta. Oikaisuvaatimuksia voi jättää kokelaiden asiointipalvelussa 30.5.2024 asti. Katso lopulliset…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo ja silmälasipäinen ihmishahmo ylioppilaslakkeineen.
Tiedote

Pitkän matematiikan kokeen puutteellinen tehtävänanto laski pisterajoja

Matematiikan pitkän oppimäärän kokeen tehtävänannossa 5 oli virhe. Tehtävän kehyskertomus oli puutteellinen, eikä se vastannut matemaattista tehtäväksiantoa. Tehtävän muotoilu viittasi…
Tiedote Lue lisää
Piirroskuvassa neljä ylioppilasta lakit päässään.
Tiedote

Keväällä valmistuu lähes 25000 ylioppilasta – valtaosa suorittanut lukio-opintonsa maksuttomasti

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui 46300 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai…
Tiedote Lue lisää
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Tiedote

Tervetuloa kuulemaan ylioppilastutkinnon ajankohtaisista asioista 20.5.2024 klo 16

Infotilaisuuden sisältö: Kevään ylioppilastutkinnon kuulumiset Ylioppilastutkinnon kehittäminen Abitti 2 -koejärjestelmän kehitystyö Suullinen kielikoe Kokeiden kehittäminen…
Tiedote Lue lisää
Abitti-logo
Tiedote

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmästä poistuu oheisohjelmia viimeistään kevään 2025 tutkinnon jälkeen

Mittausdatan analysointiin käytettävän oheisohjelman Logger Pron ylläpito on päättynyt ohjelman toimittajan ilmoituksella 12.10.2023 . Logger Pro poistetaan Abitista viimeistään kevään 2025…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo, ylioppilaslakki, antiikkinen pylväs.
Tiedote

Lukioiden ohjeet ja aikataulut nyt verkkosivuilla

Ohjesivun käyttö ei vaadi erillisiä käyttöoikeuksia tai sivustolle kirjautumista. Kokelaiden tulee noudattaa lukioiden antamia ohjeita ja aikatauluja.
Tiedote Lue lisää
Apollo- ja naishahmot ylioppilaslakkeineen.
Tiedote

Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan 14.5.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä…
Tiedote Lue lisää
Kollaasikuvassa ylioppilastutkinnon tunnuksia: lakki, Apollo-patsas ja pylväitä.
Tiedote

Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koepäivä

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Kevään tutkinnon tulokset lähetetään lukioihin 14. toukokuuta.
Tiedote Lue lisää
Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Toinen reaaliaineiden koepäivä

Reaaliaineiden kokeita suoritetaan paljon. Noin 80 prosentissa tutkintoja on nykyään vähintään kaksi reaaliaineiden koetta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suoritusmäärät ovat lisääntyneet…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Viimeisen viidentoista vuoden aikana toisen kotimaisen kielen osuus ylioppilastutkinnoissa on laskenut tasaisesti. Vain keskipitkän suomen kokeen suorittaminen on lisääntynyt. Viime vuonna…
Tiedote Lue lisää
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Tiedote

Reaaliaineiden ensimmäinen koepäivä

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli 15–30 minuutin katkoksia koetilan palvelinten ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin katkoihin kulunut aika. Lautakunta…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Matematiikan pitkän oppimäärän kokeen tehtävänannossa virhe

Eilisen pitkän matematiikan kokeen tehtävän 5 Lämpötilaruudukko tehtävänannossa on virhe. Sensorikokous ottaa virheen huomioon tehtävän arvostelussa. Lautakunta on julkaissut alustavaa…
Tiedote Lue lisää
Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Matematiikan kokeiden eri oppimäärien suorittamismäärissä on eroja opetuskielen mukaan. Suomenkielisissä lukioissa pitkän ja lyhyen oppimäärän koetta kirjoitetaan nykyään lähes yhtä paljon…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä

Valtaosa eli 95 % ilmoittautumisista oli englannin kokeeseen. 41 % kokeen ilmoittautumisista on joko hyväksytyn tai hylätyn kokeen uusintoja. Lähes kaikki kokelaat suorittavat pitkän…
Tiedote Lue lisää
Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen koepäivä

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen arvosana muodostuu lukutaidon kokeen ja kirjoitustaidon kokeen yhteispisteiden perusteella. Kokelaan on osallistuttava ja jätettävä koesuoritus…
Tiedote Lue lisää