Tutkinnon toimeenpano

Tästä osiosta saat tietoa ylioppilastutkinnon järjestämiseen ja toimeenpanoon liittyvistä määräyksistä ja ohjeista, erityisjärjestelyistä sekä kokeiden teknisistä järjestelyistä.

Määräykset ja ohjeet

Ylioppilastutkinnon järjestämiseen ja toimeenpanoon liittyvät lait ja asetukset sekä yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet.

Erityisjärjestelyt

Määräykset, jotka koskevat lukihäiriön, sairauden, vamman, kuulovamman ja vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa.

Kokeen tekniset järjestelyt

Tärkeää tietoa siitä, miten ylioppilaskokeen koetilaisuus etenee ja millaisia teknisiä järjestelyjä tutkinnon toimeenpanoon liittyy.