Hyvän vastauksen piirteet syksy 2021

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

ma 13.9.2021 Äidinkieli ja kirjallisuus

ke 15.9.2021 Reaaliaineet

pe 17.9.2021 Vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 20.9.2021 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

ti 21.9.2021 Matematiikka

to 23.9.2021 Reaaliaineet

pe 24.9.2021 Äidinkieli ja kirjallisuus

ma 27.9.2021 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 29.9.2021 Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

  • Pohjoissaame, (ei julkaista)
  • Inarinsaame, (ei julkaista)
  • Koltansaame, (ei julkaista)