Lopulliset hyvän vastauksen piirteet syksy 2023

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia. 

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen. 

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

  

ma 11.9.2023 Äidinkieli ja kirjallisuus 

ke 13.9.2023 Reaaliaineet 

pe 15.9.2023 Vieras kieli, pitkä oppimäärä 

ma 18.9.2023 Toinen kotimainen kieli 

ti 19.9.2023 Matematiikka 

to 21.9.2023 Reaaliaineet 

pe 22.9.2023 Äidinkieli ja kirjallisuus 

ma 25.9.2023 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

ke 27.9.2023 Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

  • Pohjoissaame (ei julkaista)
  • Inarinsaame (ei julkaista)
  • Koltansaame (ei julkaista)