Arvostelupalvelun käyttöohje

 1. Arvostelupalvelun osoite on koe.ylioppilastutkinto.fi.

  Kuvakaappaus aloitussivusta

   

 2. Koesuoritusten salassapidon turvaamiseksi käytämme vahvaa sähköistä tunnistautumista. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

  Kuvakaappaus tunnistautumisesta

   

 3. Koesuoritukset-listauksessa näkyvät kaikki lukiossanne suoritetut ylioppilaskokeet. "Arvostele"-linkistä pääset arvostelemaan kokelaiden suorituksia.

  "Arvostele"-linkki näkyy ainoastaan niiden kokeiden osalta, joihin rehtori on antanut sinulle arvosteluoikeudet. Pyydä rehtoria lisäämään sinulle oikeudet, mikäli "Arvostele"-linkkiä ei näy sen kokeen kohdalla, jonka arvostelu kuuluu sinulle.

  Kuvakaappaus esimerkki lukion

   

 4. Napsautettuasi ”arvostele” -painiketta näet kaikki kyseisen kokeen suorittaneet kokelaat. Jos sinut on merkitty esteelliseksi jonkun kokelaan suorituksen arvosteluun, näet vain kokelaan nimen.

  Oikean yläkulman "Avaa koe" -linkistä voit katsoa koetehtävät sellaisina kuin kokelas on ne koetilanteessa nähnyt. "Avaa liitteet" -linkistä löydät kokeen aineistot ja kielten kuullunymmärtämisen äänitallenteet ja videot. Linkit aukeavat erillisiin ikkunoihin.

  Kuvakaappaus esimerkki kokeen arvostelun sivulta

   

 5. Pisteiden syöttäminen

  Pistetaulukon tyhjät ruudut ovat arvosteltavia tehtäviä. Ruutua napsauttamalla voit tarkastella yhtä vastausta kerrallaan. Arvostellessasi syötä pistemäärä ruutuun. Vastauksen vasemmalla puolella marginaalissa näet antamasi pisteet sekä kyseisen tehtävän maksimipistemäärän. Järjestelmä näyttää pistemäärän yhteydessä viimeisimmän arvostelijan nimikirjaimet. Vastaukset, joissa sinä olet viimeinen arvostelija, on merkitty vihreällä kehyksellä pisteruudun ympärillä.

  Voit liikkua pistetaulukossa joko nuolinäppäimillä tai hiirellä. Voit arvostella kaikilta 
  kokelailta saman koetehtävän vastaukset liikkumalla nuolinäppäimillä taulukossa ylös ja 
  alas tai yhden kokelaan kaikki vastaukset kerralla liikkumalla sivusuunnassa vasemmalta 
  oikealle.

  Arvostelumerkinnät

  Voit tehdä arvostelumerkintöjä joko kaksoisnapsauttamalla yksittäistä sanaa tai maalaamalla hiirellä pätkän tekstiä. Kokelaan tekemiin kuvakaappauksiin voit tehdä arvostelumerkintöjä pysty- ja vaakaviivoin tai rajaamalla osan vastauksesta. Voit kirjoittaa merkinnälle selityksen tai jättää kommenttikentän tyhjäksi. Merkintöihin liittyvät kommentit näkyvät vastauksen alla listauksena. Korkeintaan viiden merkin mittaiset kommentit näkyvät lisäksi siinä kohdassa, johon arvostelumerkintä on liitetty. Kaikki muutokset, lisäykset ja kommentit tallentuvat automaattisesti. Voit muokata kirjoittamiasi arvostelumerkintöjä napsauttamalla niitä. Yleisiä ohjeita merkintöjen tekemiseen:

  Yleisiä ohjeita merkintöjen tekemiseen:                                                  

  – pelkkä merkintä = virhe. Voit jättää tekstikentän tyhjäksi, näkyviin jää pelkkä merkintä.                                                 

  – merkintä ja kommentti: Tarvittaessa voit täsmentää virheeksi merkittyä kohtaa kommentilla tai kommentoida muita tekstin kohtia.                                                 

  Vastauksiin tehdyt arvostelumerkinnät näkyvät lopullisen arvostelun tekeville sensoreille sekä tulosten julkaisun jälkeen kokelaalle suorituskopiossa. Huom.! ”Lisää muistiinpano” -laatikkoon kirjoitetut muistiinpanot näkyvät vain opettajille. Kun olet saanut arvostelun valmiiksi tai haluat keskeyttää tai pitää tauon, palaa pistetaulukkoon vasemmassa yläreunassa olevasta linkistä. Pisteet tallentuvat koko ajan automaattisesti pistetaulukkoon.

  Ylioppilastutkintolautakunnassa keskitetysti arvosteltavat tehtävät

  Kokeen monivalintatehtävien, produktiivisten aukkotehtävien tai muiden lautakunnassa keskitetysti arvosteltavien tehtävien tehtäväkohtaiset pisteet eivät näy pistetaulukossa. Näiden tehtävien yhteispisteet näkyvät AA-sarakkeessa.

  Halutessasi voit katsoa kokelaan koko koesuoritusta napsauttamalla kokelaan nimeä. Erilliseen ikkunaan aukeavassa koesuoritusnäkymässä on mukana kokelaan vastaukset monivalintatehtäviin ja lautakunnassa keskitetysti arvosteltaviin tehtäviin.

  On hyvä huomata, että keskitetysti arvosteltavien tehtävien arvostelu voi olla kesken alustavan arvostelun päättyessä. Kokelaiden saamat pisteet päivittyvät arvostelupalveluun sensoriarvostelun edetessä. AA-sarakkeen pistemäärä muuttuu harmaasta mustaksi, kun kaikki kokelaan keskitetysti arvosteltavat vastaukset on arvosteltu.

  Kuvakaappaus pisteiden syöttämisen sivulta

   

 6. Kokeisiin voi sisältyä merkkimäärärajoitettuja tehtäviä. Jos kokelas jättää sallitun merkkimäärärajan ylittävän vastauksen arvosteltavaksi, ylityksen suuruus näkyy alustavaa arvostelua tekevälle opettajalle vastauksen alla. Ylityksestä tehdään pistevähennys hyvän vastauksen piirteiden ja koekohtaisten määräysten ja ohjeiden mukaan.

  Kuvakaappaus vastauksen alla lukevasta merkkimäärän mahdollisesta ylityksestä

   

 7. Suoritusten alustavan arvostelun valmiiksi merkitseminen

  Voit merkitä koevastauksen alustavan arvostelun valmiiksi kahdella tavalla: joko useampi vastaus kerralla pistetaulukkonäkymän kautta tai yksittäinen vastaus tarkastelunäkymässä.

  Useamman vastauksen alustavan arvostelun valmiiksi merkitseminen

  Pistetaulukkonäkymässä näet kokelaiden alustavan arvostelun pisteet. Klikkaamalla nappia ”Merkitse arvosteluja valmiiksi” pääset valitsemaan vastaukset, joiden alustavan arvostelun haluat merkitä valmiiksi. Voit valita:

  • kaikki arvostellut vastaukset
  • tiettyjen kokelaiden arvostellut vastaukset
  • tiettyjen tehtävien arvostellut vastaukset
  • tiettyjen kokelaiden tiettyjen tehtävien arvostellut vastaukset

  Voit lisäksi valita joko vain itse arvostelemasi vastaukset tai myös muiden opettajien vastaukset (ks. kuva).

  Valitut pisteruudut näytetään pistetaulukossa oranssilla taustalla.

  Itse arvostelemasi vastaukset näytetään vihreällä kehyksellä pisteruudun ympärillä.

  Kun olet valinnut valmiiksi merkittävät vastaukset, klikkaa nappia “Merkitse valmiiksi”. Järjestelmä pyytää sinua vielä varmistamaan valmiiksi merkitsemisen.

  Miten merkitä alustava arvostelu valmiiksi pistetaulukkonäkymässä

  Yksittäisen vastauksen alustavan arvostelun valmiiksi merkitseminen

  Vastauksen tarkastelunäkymässä voit pisteluvun syöttämisen jälkeen merkitä kyseessä olevan vastauksen alustavan arvostelun valmiiksi klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa Merkitse arvostelu valmiiksi -nappia. Jos et halua merkitä vastauksen alustavaa arvostelua heti valmiiksi, voit myös siirtyä arvostelemaan seuraavaa vastausta nuolinäppäimillä tai hiirellä, kuten ohjeen kohdassa 5 kuvataan.

  Alustavan arvostelun valmiiksi merkitsemisen peruminen

  Voit perua yksittäisen vastauksen alustavan arvostelun valmiiksi merkitsemisen 12 tunnin ajan sen jälkeen, kun arvostelu on merkitty valmiiksi. Sen jälkeen vastaus siirtyy lopulliseen arvosteluun, eikä alustavaa arvostelua voi enää muokata. 

  Alustavan arvostelun valmiiksi merkitsemisen peruminen tehdään avaamalla vastaus tarkasteluun ja klikkaamalla vasemmalla olevaa Palauta -nappia.

  Jos rehtori merkitsee kokeen alustavan arvostelun valmiiksi

  Rehtori voi merkitä kokeen alustavan arvostelun valmiiksi pistetaulukkonäkymän kautta samalla tavalla kuin alustavan arvostelun suorittava opettaja. Rehtori klikkaa ”Merkitse arvosteluja valmiiksi” -nappia, valitsee vaihtoehdon ”kaikki arvostelemani” ja rastittaa ruudun ”myös muiden arvostelemat”, ja klikkaa sen jälkeen Merkitse valmiiksi -nappia. Ennen alustavan arvostelun merkitsemistä valmiiksi tulee varmistaa, että arvostelu on valmis kaikkien kyseistä koetta arvostelleiden opettajien osalta.

   

  Voit edelleen palata tarkastelemaan arvosteltua vastausta ja siihen tehtyjä merkintöjä vaikka vastauksen alustava arvostelu on merkitty valmiiksi.
   

 8. Kun kaikkien vastausten alustava arvostelu on merkitty valmiiksi, voit napsauttaa "Tarkastele vastauksia" -linkkiä, jos haluat katsoa valmista arvostelua.

  Kun kaikkien vastausten alustava arvostelu on merkitty valmiiksi ja 12 tunnin perumisaika on umpeutunut, voit ladata valmistavan arvostelun tiedot omalle koneellesi. Pistetaulukon (csv-muotoinen tiedosto) voi avata esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa ja JSON-tiedoston voi syöttää oppilaitoshallintaohjelmistoon, jos se on mahdollista käytössä olevassa ohjelmassa (noudata tässä ohjelmistovalmistajan ohjeita).

  Kuvakaappaus arvostelun tarkastelusta

   

 9. Sensorit näkevät arvostelupalvelussa koulujen ja kokelaiden nimien tilalla anonyymit koodit. Sensorit eivät näe myöskään alustavan arvostelun tehneiden opettajien nimikirjaimia.

  Kuvakaappaus sensorien pistenäkymästä

   

 10. Tulosten julkaisun jälkeen näet kokelaan koesuorituksen ja sensorin antamat pisteet napsauttamalla kokelaan nimen perässä olevaa ikonia.

 

Arvosteluun liittyvissä teknisissä tukiasioissa voit ottaa yhteyttä: