Lukion ohjeet ja aikataulut

Tällä sivulla olevat ohjeet ja aikataulut on tarkoitettu lukioille ylioppilastutkinnon toimeenpanoa varten. Kokelaiden tulee noudattaa lukioiden antamia ohjeita ja aikatauluja.

Sivulle on koottu lukion ohjeet ja aikataulut seuraaviin tilanteisiin: 

  • ilmoittautumiset
  • ennen kokeita hoidettavat asiat
  • koepäivinä ja niiden jälkeen hoidettavat asiat
  • ylioppilaaksi valmistuminen.

Lautakunnan ohjeet kokelaille: www.ylioppilastutkinto.fi > Tutkinnon suorittaminen > Tietoa kokelaalle