Kuormitustestaus

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka koetilan palvelimen, varapalvelimen ja koeverkon toiminta testataan.

 • Virtualisoidulle koetilan palvelimelle ja varapalvelimelle on tehtävä kuormitustestaus ennen niiden käyttöä ylioppilaskokeessa.
 • USB-muistilta käynnistettävälle koetilan palvelimelle ja varapalvelimelle on tehtävä kuormitustestaus ennen niiden käyttöä ylioppilaskokeessa, jos koeverkkoon liitetään enemmän kuin kymmenen kokelasta.

Voit käyttää testissä uusimpia Abitti-versioita tai ylioppilaskokeen palvelimia. Kokelastikkujen on oltava palvelimista riippuen joko Abitissa tai ylioppilaskokeessa käytettäviä ja vastattava palvelimen versiota.

Kuormasimulaation suorittaminen

Rakenna koeverkko, johon on liitetty koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Liitä koeverkkoon haluamaasi kuormaa vastaava määrä kokelaiden tietokoneita. Yksi kokelaan tietokone tuottaa kuormasimulaatiossa 50 kokelaan käyttöä vastaavan kuorman. Jos koeverkossa tulee työskentelemään 120 kokelasta, tarvitset kolme tietokonetta. Voit halutessasi sijoittaa kokelaiden tietokoneet koeverkon eri osiin, esimerkiksi eri kytkimien alle.

Testaa ensin palvelinten välinen verkkoyhteys ja levyn käytön nopeus:

 1. Jos käytät virtuaalisia palvelimia, varmista, että käyttämäsi Naksu-ohjelma on uusin jakelussa oleva versio.
 2. Tarkista näytön oikeasta ylänurkasta, että palvelimen päivämäärä on oikea.
 3. Käynnistä koetilan palvelin ja varapalvelin.
 4. Syötä varapalvelimen salasana ja odota, että synkronointi käynnistyy.
 5. Avaa varapalvelimen sync-ikkuna näytön yläreunasta. Seuraa Finish-kellonaikaa, joka näyttää arvion synkronoinnin kestosta.
Kuvankaappaus, jossa näkyy palvelimen sykronoinnin kesto.
 • Virtuaalipalvelimien synkronoinnin tulisi kestää alle 40 minuuttia.
 • YTL:n palvelintikuilta käynnistettyjen palvelimien synkronointiaika on noin 15 minuuttia.  

  Jos aika on huomattavasti pidempi (esim. useita tunteja), ota yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen tämän sivun lopusta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

     6. Odota synkronoinnin valmistumista ennenkuin jatkat eteenpäin. 

Käynnistä seuraavaksi kuormasimulaatio:

 1. Lataa kuormasimulaatiokoe joko koe-jako -hakemistoon tai siirtotikulle. 
   
 2. Käynnistä kaikki kokelaiden tietokoneet ja odota, että tietokoneet käynnistyvät kirjautumisvaiheeseen saakka.

Huomaa, että kaikkien kokelaiden tietokoneiden on oltava käynnissä ja koeverkkoon liitettynä kun kuormasimulaatiokoe ladataan koetilan palvelimelle. Myöhemmin koeverkkoon lisätyt tietokoneet eivät kasvata simulaation kokelaiden määrää.

 1. Lataa kuormasimulaatiokoe palvelimelle. Kokeen salasana on kuormasimulaatio. Lataus voi kestää kauan, koska kuormasimulaation koe vastaa kooltaan ylioppilastutkinnon koetta. Jos lataamisaika on yli 10 minuuttia, on jotain mahdollisesti vialla. Ota yhteyttä Abitti-tukeen.
 2. Kirjaudu jokaiselle kokelaan tietokoneelle eri henkilötunnuksella. Voit käyttää testihetuja (010101A0101, 020202A0202, 030303A0303, ...). Valitse aina "Kuormasimulaatio 1". Kokelaiden nimillä ei ole merkitystä. Vahvista kirjautuminen avainluvulla "1234" ja vahvistuskoodilla "xx". Vahvistamisen jälkeen näytössä tulisi olla teksti "Odota, että valvoja aloittaa kokeen".
 3. Kun olet kirjautunut kaikille kokelaan tietokoneille, odota vielä n. 2 minuuttia ja katso, että

  A. kokeessa olevien kokelaiden määrä vastaa testikoneiden määrää (51 konetta/testikone), ja

  B. ladatun kuormasimulaatiokokeen päivittäminen varapalvelimelle on päättynyt. Tämän näet siitä, että verkko/nätet-ikkunassa viimeinen palvelimelta ulos siirtyvää verkkoliikennettä mittaava lukema on päätynyt 0:aan (0/ 0 Mbps):

  Kuvankaappaus koetilan palvelimesta, jossa näkyy kokeessa olevien kokelaiden määrä.

Kuvankaappaus koetilan palvelimesta, jossa näkyy kirjautuneiden käyttäjien määrä.
Kuva: Ylioppilastutkintolautakunta.
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
I/O:  4% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 19% | Ulk. lait.  2 |  0/ 46 Mbps
I/O: 17% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  1/213 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 1. Siirry Kokeiden aloitus ja valvonta -välilehdelle ja aloita koe klikkaamalla Aloita koe -nappia. Simulaation vuoksi valvojan näyttö ei näytä oikeita tietoja eikä siihen tarvitse kiinnittää huomiota. 
   
 2. Avaa näytön yläreunasta verkko/nätet-ikkuna, jos se ei ole jo auki. Oikeanpuoleinen ikkuna kertoo tietoja palvelimen tilasta. Uusi rivi tulostetaan minuutin välein.

Kun kuormasimulaatiota on ajettu noin 15 minuuttia, voit aloittaa testin tuloksien tulkinnan. Katso tulkintaohjeet alla.

Aja kuormasimulaatiota yhteensä vähintään tunnin ajan, jotta näet vaikuttaako esimerkiksi laitteiden lämpeneminen tai lisääntyvä datamäärä merkittävästi palvelimien tai koeverkon suorituskykyyn.

Kuormatestin ja tulosten tulkinnan jälkeen paina Naksun Poista kokeet -nappia, jotta seuraavaan koetilanteeseen ei jää kuormatestikoetta näkyviin. Sammuta myös testissä käytetyt kokelaskoneet.

Kuormitustestin vähimmäisvaatimukset

Kuormitustestin vähimmäisvaatimukset on esitetty taulukossa. Tee ensimmäiset havainnot kuormitustestistä, kun olet ajanut sitä 15 minuuttia. Tee toinen havainnointi, kun olet jatkanut testiä 60 minuuttia. Tulosten pitäisi olla keskenään samankaltaiset.

 Vaatimus, kun palvelin on virtuaalikoneenaVaatimus, kun palvelin on käynnistetty USB-muistilta
1) Koetilan palvelin synkronoituu varapalvelimelleSynkronointiaika on enintään 40 minuuttiaSynkronointiaika on enintään 30 minuuttia
2) Synkronoinnin aikana palvelimelta lähtevän verkkoliikenteen määrä minuutissaYli 110 MbpsYli 110 Mbps
3) Tallennuksien määrä sekunnissa vastaa simuloitua kokelasmäärää (ks. yllä oleva taulukko)Eroa enintään 2 %Eroa enintään 2 %
4) Palvelimen jatkuva keskimääräinen vasteaikaEnintään 300 msEnintään 300 ms
5) Virtuaalikoneen prosessorin jatkuva käyttöasteEnintään 70 %Enintään 70 %
6) Palvelimen ”suurin siirtonopeus” ylittyy kuormitustestikokeen aikana neljän minuutin välein (ks. yllä oleva taulukko sekä tulkintaesimerkit)Siirretyn datan määrä on taulukon mukainenSiirretyn datan määrä on taulukon mukainen

Jos kuormitustesti ei läpäise kaikkia kuutta vähimmäisvaatimusta, tulee lukion ottaa yhteyttä Abitti-tukeen. Ongelman selvittämisen nopeuttamiseksi pyydämme toimittamaan kuormitustestauksen lokitiedot ohjeiden mukaisesti.

Tulkintaohjeet

Verkko / nätet -ikkunan selitteet

Rivejä tulostetaan verkko/nätet -ikkunaan kerran minuutissa, ja ne kertovat tilanteesta edellisen minuutin aikana.

Esimerkkituloste 100 simuloidulla kokelaalla:

I/O: 3% | Tall.: 2840 kpl ( 47 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 356) | CPU: 42% | Ulk. lait. 1 | 5/180 Mbps
 • I/O: 3%-sarakkeessa näytetään levyoperaatioiden odotteluun kuluva osuus.
 • Tall.: 2840 kpl ( 47 / s)-sarakkeessa näet palvelimen vastaanottamien tallennusten lukumäärän minuutin aikana ja keskimäärin sekunnissa.
 • x̄ 26 ms ( 4 - 356)-sarake kertoo kuinka nopeasti palvelin keskimäärin vastaa kokelaan tietokoneelle.

  Sulkujen sisällä olevat luvut (( 4 - 356)) kertovat vasteaikojen vaihteluvälin. Suureksi kasvava yläraja kertoo palvelimen hitaudesta.

 • CPU: 42%-sarakkeessa näet prosessorin kuorman. Jos CPU-kuorma on korkea (yli 70%) jatkuvasti, tilanne voi olla huolestuttava. Tällöin kuormaa joudutaan tarkkailemaan myös isäntäkoneen käyttöjärjestelmässä. Tarkemmat ohjeet saat Abitti-tuesta.
 • Ulk. lait. 1 -sarakkeessa näet koeverkossa havaittujen ulkopuolisten laitteiden lukumäärän.
 • 5/180 Mbps-sarakkeessa näkyy koetilapalvelimelle siirtyneen ja sieltä ulos siirtyneen datan määrä sekunnissa keskimäärin edellisen minuutin aikana. Tästä voi analysoida palvelimen ja verkon tiedonsiirtonopeutta.

Tallennuksien ja tiedonsiirron odotetut määrät

Tietokoneiden määräSimuloitujen kokelaiden määräOdotettujen tallennusten määräOdotettu latauksien määräSuurin siirtonopeus
(kpl)(kok)(tall/s)(Mbps)(Mbps)
1512410051 Mbps
210248200102 Mbps
315372300152 Mbps
420496400203 Mbps
5255120500254 Mbps

Yhteydenotto Abitti-tukeen

Jos palvelinlaitteistosi ei suoriudu kuormitustestistä vaatimusten mukaisesti, ota yhteyttä Abitti-tukeen:

 1. Pidä koetilan palvelin (virtuaalikone) päällä. Jos virtuaalikone on sammutettu, Naksu ei saa lokitietoja virtuaalikonesta.
 2. Paina Naksussa painiketta “Lähetä lokitiedot Abitti-tukeen”.
 3. Ota talteen Naksun antama koodi (esim. “2020-07-09_12-25-32.zip”).
 4. Ota yhteyttä Abitti-tukeen mieluiten sähköpostilla. Kerro  
  a) mitkä testit palvelin läpäisi ja mitkä epäonnistuivat, sekä  
  b) Naksun antama koodi. Kerro myös, jos Naksu ei onnistunut lähettämään lokitietoja Abitti-tukeen.
 5. Koodin avulla Abitti-tuki voi katsoa isäntä- ja virtuaalipalvelimien tietoja kuormitustestin aikana ja palata asiaan.

Esimerkkejä ja lisätietoja

Tämän dokumentin lopussa on esimerkkejä kolmesta virtuaalipalvelimilla tehdystä kuormatestistä:

 1. Esimerkki hyvästä lopputuloksesta
 2. Esimerkki tilanteesta, jossa palvelin on selvästi ylikuormittunut
 3. Esimerkki tyydyttävästä lopputuloksesta
 4. Teknisiä taustatietoja kuormitustestistä olemme keränneet GitHub-verkkopalveluun.

Tulkintaesimerkit

Esimerkki hyvästä lopputuloksesta

Tässä kuormatestiä on ajettu 2 kokelaskoneella, eli simuloitu n. 100 kokelaan aiheuttamaa kuormaa.

Lukemisen helpottamiseksi verkko/nätet-ikkunan tulosteisiin on lisätty rivinumerot, joita ei esiinny oikeassa tulosteessa.

Riveillä 2-26 näkyy varapalvelimen alkusynkronointi, joka on tapahtunut reilun 300 Mbps -nopeudella.

Seuraava rivien 29-30 tiedonsiirtopiikki on syntynyt kuormasimulaatiokokeen tuomisesta palvelimelle, tarkemmin sen sisällön synkronoinnista varapalvelimelle.

Varsinainen kuormasimulaatio alkaa riviltä 33.

Videolatauksen aiheuttamat verkkoliikennepurskeet näkyvät riveillä 33-34, 37-38, 41-42, ..., 146-147, 150-151.

Tulkintaesimerkki:

 1. Koetilan palvelin synkronoituu varapalvelimelle 

  Lokin perusteella synkronoituminen on päättynyt rivillä 26. Koska lokia tulee yksi rivi minuutissa, alittaa synkronoitumisaika vaatimuksen (enintään 40 minuuttia). 
   
 2. Synkronoinnin aikana palvelimen lähtevän verkkoliikenteen määrä minuutissa 

  Synkronoinnin aikana (rivit 3–26) palvelimelta on lähtenyt minuutissa dataa yli 300 Mbps, joten vaatimus (vähintään 110 Mbps) saavutetaan. 
   
 3. Tallennuksien määrä sekunnissa vastaa simuloitua kokelasmäärää 

  Testissä on simuloitu 100 kokelasta, joten taulukon perusteella minuutissa pitäisi tulla 48 tallennusta. Tallennukset alkavat riviltä 34 ja tallennuksia on testin loppuun saakka 47-49 sekunnissa. Vaatimus saavutetaan. 
   
 4. Palvelimen keskimääräinen vasteaika 

  Palvelimen keskimääräinen vasteaika vaihtelee välillä 13–31 ms. Aivan testin alussa vasteaika on 47 ms. Pienet ylitykset eivät ole merkityksellisiä, joten vaatimus (keskimääräinen vasteaika alle 300 ms) saavutetaan. 
   
 5. Virtuaalikoneen prosessorin jatkuva käyttöaste 

  Virtuaalikoneen prosessorin käyttöaste vaihtelee välillä 4–51 %, joten vaatimus (alle 70 %) saavutetaan. 
   
 6. Palvelimen ”suurin siirtonopeus” ylittyy kuormitustestikokeen aikana neljän minuutin välein 

  Taulukosta nähdään, että 100 kokelasta vastaava vaatimus suurimmalle siirtonopeudelle on 102 Mbps. 

  Kuormitustestin kokelaat siirtävät mediatiedostoja neljän minuutin välein. Ensimmäisessä datapurskeessa (rivi 30) palvelin lähettää minuutin aikana 213 Mbps, toisessa (rivi 34) 177 Mbps, kolmannessa (rivi 38) 192 Mbps jne. Nämä arvot ylittävät toistuvasti vaaditun arvon 102 Mbps, joten vaatimus toteutuu.


Kaikki kuusi vaatimusta toteutuvat, joten kuormitustesti osoittaa palvelimen olevan riittävän tehokas 100 kokelaalle. 
 

 1: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  7% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 2: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  8% | Ulk. lait.  2 |  0/ 92 Mbps
 3: I/O:  3% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 16% | Ulk. lait.  2 |  2/290 Mbps
 4: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 10% | Ulk. lait.  2 |  2/351 Mbps
 5: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/319 Mbps
 6: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/320 Mbps
 7: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/334 Mbps
 8: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/299 Mbps
 9: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/311 Mbps
 10: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/332 Mbps
 11: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/306 Mbps
 12: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/314 Mbps
 13: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/329 Mbps
 14: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/325 Mbps
 15: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/352 Mbps
 16: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/312 Mbps
 17: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/316 Mbps
 18: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/309 Mbps
 19: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/336 Mbps
 20: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/316 Mbps
 21: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/306 Mbps
 22: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  1 |  2/317 Mbps
 23: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/318 Mbps
 24: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/325 Mbps
 25: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/304 Mbps
 26: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/272 Mbps
 27: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 28: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 29: I/O:  4% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 19% | Ulk. lait.  2 |  0/ 46 Mbps
 30: I/O: 17% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  1/213 Mbps
 31: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 32: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 20% | Ulk. lait.  2 |  0/ 20 Mbps
 33: I/O:  5% | Tall.: 596 kpl (  9 / s) | x̄ 46 ms ( 6 - 394) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  1/106 Mbps
 34: I/O:  1% | Tall.: 2821 kpl ( 47 / s) | x̄ 27 ms ( 5 - 219) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 |  5/177 Mbps
 35: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 236) | CPU: 32% | Ulk. lait.  2 |  2/ 3 Mbps
 36: I/O:  0% | Tall.: 2936 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 170) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 |  2/ 6 Mbps
 37: I/O:  0% | Tall.: 2938 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 149) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 27 Mbps
 38: I/O:  1% | Tall.: 2863 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 217) | CPU: 46% | Ulk. lait.  2 |  5/192 Mbps
 39: I/O:  0% | Tall.: 2942 kpl ( 49 / s) | x̄ 12 ms ( 5 - 168) | CPU: 32% | Ulk. lait.  2 |  2/ 7 Mbps
 40: I/O:  0% | Tall.: 2911 kpl ( 48 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 103) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 |  3/ 5 Mbps
 41: I/O:  0% | Tall.: 2930 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 259) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 27 Mbps
 42: I/O:  2% | Tall.: 2839 kpl ( 47 / s) | x̄ 24 ms ( 5 - 315) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  6/184 Mbps
 43: I/O:  1% | Tall.: 2905 kpl ( 48 / s) | x̄ 21 ms ( 4 - 913) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 23 Mbps
 44: I/O:  1% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 247) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 45: I/O:  0% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 140) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 27 Mbps
 46: I/O:  2% | Tall.: 2849 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 391) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 |  7/175 Mbps
 47: I/O:  1% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 183) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 |  5/ 35 Mbps
 48: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 197) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  4/ 14 Mbps
 49: I/O:  0% | Tall.: 2906 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 200) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 |  4/ 30 Mbps
 50: I/O:  1% | Tall.: 2868 kpl ( 47 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 330) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 |  7/165 Mbps
 51: I/O:  1% | Tall.: 2901 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 400) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  4/ 38 Mbps
 52: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 133) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 53: I/O:  0% | Tall.: 2897 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 183) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 30 Mbps
 54: I/O:  0% | Tall.: 2900 kpl ( 48 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 231) | CPU: 44% | Ulk. lait.  2 |  4/157 Mbps
 55: I/O:  1% | Tall.: 2902 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 270) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  4/ 48 Mbps
 56: I/O:  0% | Tall.: 2925 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 171) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 7 Mbps
 57: I/O:  2% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 28 ms ( 5 - 964) | CPU: 44% | Ulk. lait.  2 |  4/ 48 Mbps
 58: I/O:  1% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 19 ms ( 5 - 287) | CPU: 46% | Ulk. lait.  2 |  6/169 Mbps
 59: I/O:  1% | Tall.: 2871 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 245) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 59 Mbps
 60: I/O:  0% | Tall.: 2942 kpl ( 49 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 142) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  3/ 8 Mbps
 61: I/O:  0% | Tall.: 2913 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 181) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 25 Mbps
 62: I/O:  0% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 145) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  4/144 Mbps
 63: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 35 ms ( 5 - 891) | CPU: 50% | Ulk. lait.  2 |  5/111 Mbps
 64: I/O:  2% | Tall.: 2902 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 239) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  6/ 30 Mbps
 65: I/O:  1% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 141) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  3/ 27 Mbps
 66: I/O:  0% | Tall.: 2869 kpl ( 47 / s) | x̄ 22 ms ( 5 - 324) | CPU: 40% | Ulk. lait.  1 |  6/135 Mbps
 67: I/O:  1% | Tall.: 2880 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 265) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 73 Mbps
 68: I/O:  2% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 23 ms ( 5 - 753) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  4/ 30 Mbps
 69: I/O:  1% | Tall.: 2897 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 358) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 32 Mbps
 70: I/O:  2% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 363) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/151 Mbps
 71: I/O:  0% | Tall.: 2879 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 466) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/ 75 Mbps
 72: I/O:  1% | Tall.: 2904 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 153) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 |  4/ 10 Mbps
 73: I/O:  0% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 522) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  3/ 24 Mbps
 74: I/O:  4% | Tall.: 2890 kpl ( 48 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 499) | CPU: 51% | Ulk. lait.  1 |  7/166 Mbps
 75: I/O:  2% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 256) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  4/ 91 Mbps
 76: I/O:  1% | Tall.: 2916 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 241) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 77: I/O:  0% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 240) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 23 Mbps
 78: I/O:  0% | Tall.: 2887 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 260) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  6/136 Mbps
 79: I/O:  3% | Tall.: 2895 kpl ( 48 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 575) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  6/ 99 Mbps
 80: I/O:  3% | Tall.: 2903 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 373) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  3/ 24 Mbps
 81: I/O:  1% | Tall.: 2903 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 450) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  5/ 26 Mbps
 82: I/O:  0% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 216) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  4/134 Mbps
 83: I/O:  1% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 206) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 80 Mbps
 84: I/O:  1% | Tall.: 2927 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 307) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  3/ 20 Mbps
 85: I/O:  3% | Tall.: 2888 kpl ( 48 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 975) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  5/ 36 Mbps
 86: I/O:  2% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 178) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/141 Mbps
 87: I/O:  2% | Tall.: 2922 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 511) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  5/ 83 Mbps
 88: I/O:  0% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 192) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  3/ 14 Mbps
 89: I/O:  0% | Tall.: 2911 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 172) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 26 Mbps
 90: I/O:  2% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 191) | CPU: 49% | Ulk. lait.  2 |  6/148 Mbps
 91: I/O:  2% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 163) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  5/ 92 Mbps
 92: I/O:  1% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 221) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  5/ 14 Mbps
 93: I/O:  0% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 408) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 23 Mbps
 94: I/O:  0% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 194) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  6/128 Mbps
 95: I/O:  2% | Tall.: 2877 kpl ( 47 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 526) | CPU: 48% | Ulk. lait.  2 |  5/ 99 Mbps
 96: I/O:  1% | Tall.: 2921 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 172) | CPU: 34% | Ulk. lait.  0 |  3/ 14 Mbps
 97: I/O:  3% | Tall.: 2846 kpl ( 47 / s) | x̄ 31 ms ( 5 - 869) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  4/ 47 Mbps
 98: I/O:  0% | Tall.: 2894 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 203) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/128 Mbps
 99: I/O:  0% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 370) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/ 90 Mbps
100: I/O:  1% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 153) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 10 Mbps
...
144: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 27 ms ( 5 - 643) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  5/ 67 Mbps
145: I/O:  4% | Tall.: 2919 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 256) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 |  3/ 25 Mbps
146: I/O:  1% | Tall.: 2862 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 213) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/122 Mbps
147: I/O:  1% | Tall.: 2926 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 140) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 |  4/ 81 Mbps
148: I/O:  0% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 186) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 |  5/ 42 Mbps
149: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 31 ms ( 5 - 740) | CPU: 43% | Ulk. lait.  1 |  4/ 31 Mbps
150: I/O:  4% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 203) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/133 Mbps
151: I/O:  1% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 146) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  5/ 84 Mbps
152: I/O:  1% | Tall.: 2907 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 150) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  6/ 42 Mbps
153: I/O:  1% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 382) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 12 Mbps


Esimerkki tilanteesta, jossa palvelin on selvästi ylikuormittunut

Tässä esimerkissä on yritetty simuloida noin 400 kokelasta.

Lukemisen helpottamiseksi verkko/nätet-ikkunan tulosteisiin on lisätty rivinumerot, joita ei esiinny oikeassa tulosteessa.

Tulkintaesimerkki:

 1. Koetilan palvelin synkronoituu varapalvelimelle 
   
 2. Synkronoinnin aikana palvelimen lähtevän verkkoliikenteen määrä minuutissa 

  Esimerkkilokiin ei ole otettu mukaan synkronoitumistietoja. Oletetaan näiden vaatimusten täyttyneen. 
   
 3. Tallennuksien määrä sekunnissa vastaa simuloitua kokelasmäärää 

  Testissä on simuloitu 400 kokelasta, joten taulukon perusteella sekunnissa pitäisi tulla 192 tallennusta (200 kokelasta = 96 tallennusta). Tallennukset alkavat riviltä 6 ja määrä sekunnissa ei yhdenkään minuutin aikana nouse vaadittuun 192:aan (+- 2%). Vaatimus ei toteudu. 
   
 4. Palvelimen keskimääräinen vasteaika 

  Testi alkaa riviltä 6, jolloin keskimääräinen vasteaika nousee 729 millisekuntiin. Tämä ei ole vielä ongelma, mutta keskimääräiset vasteajat ylittävät lähes jokaisen minuutin aikana vaaditun 300 ms. Vaatimus ei toteudu. 
   
 5. Virtuaalikoneen prosessorin jatkuva käyttöaste 

  Prosessorin jatkuva käyttöaste on jatkuvasti 97–99 %, mikä ylittää selvästi vaaditun 70 %. Vaatimus ei toteudu. 
   
 6. Palvelimen ”siirretyn datan maksimi” ylittyy neljän minuutin välein 

  Palvelimen ”suurin siirtonopeus” ylittyy kuormitustestikokeen aikana neljän minuutin välein. 

  Taulukosta nähdään, että 400 kokelasta vastaava vaatimus suurimmalle siirtonopeudelle on 102 Mbps (200 kokelasta = 203 Mbps). 

  Ensimmäinen datapurske on riveillä 7–9 ja suurin havaittu siirtonopeus minuutin aikana on 116 Mbps. Sama toistuu myöhemmissä purskeissa. Huippuarvot alittavat vaaditun 406 Mbps, joten vaatimus ei toteudu.


Koska palvelin ei läpäissyt testejä 4–6, se ei ole riittävän tehokas 400 kokelaalle. 
 

1: I/O: 0% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 7% | Ulk. lait. 0 | 0/ 0 Mbps
 2: I/O: 5% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 43% | Ulk. lait. 0 | 0/ 0 Mbps
 3: I/O: 11% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 50% | Ulk. lait. 0 | 0/ 0 Mbps
 4: I/O: 3% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 54% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
 5: I/O: 0% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 34% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
 6: I/O: 0% | Tall.: 1640 kpl ( 27 / s) | x̄ 729 ms ( 11 - 4061) | CPU: 67% | Ulk. lait. 1 | 2/ 54 Mbps
 7: I/O: 0% | Tall.: 5564 kpl ( 92 / s) | x̄ 274 ms ( 8 - 2825) | CPU: 89% | Ulk. lait. 0 | 5/116 Mbps
 8: I/O: 0% | Tall.: 4720 kpl ( 78 / s) | x̄ 189 ms ( 7 - 2177) | CPU: 79% | Ulk. lait. 0 | 6/115 Mbps
 9: I/O: 0% | Tall.: 4145 kpl ( 69 / s) | x̄ 244 ms ( 7 - 5427) | CPU: 72% | Ulk. lait. 0 | 7/114 Mbps
10: I/O: 0% | Tall.: 5767 kpl ( 96 / s) | x̄ 282 ms ( 7 - 3590) | CPU: 79% | Ulk. lait. 0 | 6/ 40 Mbps
11: I/O: 0% | Tall.: 6517 kpl ( 108 / s) | x̄ 270 ms ( 7 - 1952) | CPU: 86% | Ulk. lait. 1 | 9/ 9 Mbps
12: I/O: 0% | Tall.: 6263 kpl ( 104 / s) | x̄ 304 ms ( 7 - 2081) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 8/ 22 Mbps
13: I/O: 0% | Tall.: 5638 kpl ( 93 / s) | x̄ 296 ms ( 8 - 1961) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 7/101 Mbps
14: I/O: 0% | Tall.: 6352 kpl ( 105 / s) | x̄ 250 ms ( 8 - 3629) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 8/115 Mbps
15: I/O: 0% | Tall.: 5401 kpl ( 90 / s) | x̄ 232 ms ( 8 - 1866) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 7/115 Mbps
16: I/O: 0% | Tall.: 4630 kpl ( 77 / s) | x̄ 269 ms ( 8 - 1974) | CPU: 80% | Ulk. lait. 0 | 8/ 92 Mbps
17: I/O: 0% | Tall.: 4505 kpl ( 75 / s) | x̄ 446 ms ( 8 - 3279) | CPU: 94% | Ulk. lait. 0 | 8/ 64 Mbps
18: I/O: 0% | Tall.: 5213 kpl ( 86 / s) | x̄ 355 ms ( 8 - 2274) | CPU: 92% | Ulk. lait. 1 | 8/ 29 Mbps
19: I/O: 0% | Tall.: 6096 kpl ( 101 / s) | x̄ 321 ms ( 8 - 2485) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 10/ 46 Mbps
20: I/O: 0% | Tall.: 5878 kpl ( 97 / s) | x̄ 360 ms ( 7 - 2298) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 9/116 Mbps
21: I/O: 0% | Tall.: 5938 kpl ( 98 / s) | x̄ 323 ms ( 9 - 3283) | CPU: 90% | Ulk. lait. 0 | 9/115 Mbps
22: I/O: 0% | Tall.: 6683 kpl ( 111 / s) | x̄ 236 ms ( 9 - 3108) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 9/114 Mbps
23: I/O: 0% | Tall.: 6848 kpl ( 114 / s) | x̄ 266 ms ( 8 - 3092) | CPU: 84% | Ulk. lait. 0 | 9/ 67 Mbps
24: I/O: 0% | Tall.: 4793 kpl ( 79 / s) | x̄ 352 ms ( 8 - 1809) | CPU: 95% | Ulk. lait. 0 | 8/ 51 Mbps
25: I/O: 0% | Tall.: 3903 kpl ( 65 / s) | x̄ 401 ms ( 9 - 2512) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 8/ 43 Mbps
26: I/O: 0% | Tall.: 4231 kpl ( 70 / s) | x̄ 416 ms ( 9 - 3361) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 9/ 77 Mbps
27: I/O: 0% | Tall.: 4072 kpl ( 67 / s) | x̄ 399 ms ( 10 - 2892) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 8/115 Mbps
28: I/O: 0% | Tall.: 4851 kpl ( 80 / s) | x̄ 404 ms ( 9 - 3066) | CPU: 94% | Ulk. lait. 1 | 7/115 Mbps
29: I/O: 0% | Tall.: 7549 kpl ( 125 / s) | x̄ 277 ms ( 8 - 2630) | CPU: 85% | Ulk. lait. 0 | 9/103 Mbps
30: I/O: 0% | Tall.: 5943 kpl ( 99 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1798) | CPU: 91% | Ulk. lait. 0 | 10/ 56 Mbps
31: I/O: 0% | Tall.: 6283 kpl ( 104 / s) | x̄ 282 ms ( 8 - 1842) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 10/ 30 Mbps
32: I/O: 0% | Tall.: 4605 kpl ( 76 / s) | x̄ 295 ms ( 8 - 2421) | CPU: 93% | Ulk. lait. 0 | 9/ 59 Mbps
33: I/O: 0% | Tall.: 3744 kpl ( 62 / s) | x̄ 329 ms ( 8 - 1902) | CPU: 96% | Ulk. lait. 1 | 8/116 Mbps
34: I/O: 0% | Tall.: 4141 kpl ( 69 / s) | x̄ 318 ms ( 8 - 1676) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 8/115 Mbps
35: I/O: 0% | Tall.: 5542 kpl ( 92 / s) | x̄ 380 ms ( 9 - 3559) | CPU: 93% | Ulk. lait. 1 | 7/114 Mbps
36: I/O: 0% | Tall.: 4077 kpl ( 67 / s) | x̄ 279 ms ( 8 - 3835) | CPU: 97% | Ulk. lait. 0 | 10/ 64 Mbps
37: I/O: 0% | Tall.: 4015 kpl ( 66 / s) | x̄ 283 ms ( 10 - 2270) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 10/ 42 Mbps
38: I/O: 0% | Tall.: 4557 kpl ( 75 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 4083) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 9/ 37 Mbps
39: I/O: 0% | Tall.: 2963 kpl ( 49 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 2275) | CPU: 99% | Ulk. lait. 0 | 8/112 Mbps
40: I/O: 0% | Tall.: 5309 kpl ( 88 / s) | x̄ 440 ms ( 8 - 2535) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 8/115 Mbps
41: I/O: 0% | Tall.: 6034 kpl ( 100 / s) | x̄ 350 ms ( 8 - 2455) | CPU: 89% | Ulk. lait. 1 | 8/115 Mbps
42: I/O: 0% | Tall.: 6205 kpl ( 103 / s) | x̄ 457 ms ( 8 - 3413) | CPU: 88% | Ulk. lait. 1 | 10/ 83 Mbps
43: I/O: 0% | Tall.: 5906 kpl ( 98 / s) | x̄ 341 ms ( 8 - 3792) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 9/ 63 Mbps
44: I/O: 0% | Tall.: 5648 kpl ( 94 / s) | x̄ 255 ms ( 8 - 3844) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 8/ 31 Mbps
45: I/O: 0% | Tall.: 4127 kpl ( 68 / s) | x̄ 306 ms ( 9 - 2268) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 8/ 91 Mbps
46: I/O: 0% | Tall.: 3612 kpl ( 60 / s) | x̄ 306 ms ( 8 - 2535) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 8/115 Mbps
47: I/O: 0% | Tall.: 3457 kpl ( 57 / s) | x̄ 323 ms ( 8 - 1327) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 7/115 Mbps
48: I/O: 0% | Tall.: 4071 kpl ( 67 / s) | x̄ 258 ms ( 8 - 2784) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 7/101 Mbps
49: I/O: 0% | Tall.: 3440 kpl ( 57 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1717) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 8/ 67 Mbps
50: I/O: 0% | Tall.: 3478 kpl ( 57 / s) | x̄ 322 ms ( 8 - 2601) | CPU: 98% | Ulk. lait. 1 | 8/ 39 Mbps
51: I/O: 0% | Tall.: 4138 kpl ( 68 / s) | x̄ 409 ms ( 9 - 3827) | CPU: 96% | Ulk. lait. 1 | 8/ 73 Mbps
52: I/O: 0% | Tall.: 3232 kpl ( 53 / s) | x̄ 312 ms ( 9 - 3176) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 9/115 Mbps
53: I/O: 0% | Tall.: 3495 kpl ( 58 / s) | x̄ 360 ms ( 9 - 2625) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 7/115 Mbps
54: I/O: 0% | Tall.: 4573 kpl ( 76 / s) | x̄ 292 ms ( 10 - 2571) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 8/107 Mbps
55: I/O: 0% | Tall.: 4085 kpl ( 68 / s) | x̄ 340 ms ( 9 - 1672) | CPU: 97% | Ulk. lait. 0 | 8/ 76 Mbps
56: I/O: 0% | Tall.: 6232 kpl ( 103 / s) | x̄ 441 ms ( 9 - 3273) | CPU: 89% | Ulk. lait. 0 | 10/ 49 Mbps
57: I/O: 0% | Tall.: 6121 kpl ( 102 / s) | x̄ 422 ms ( 8 - 3826) | CPU: 90% | Ulk. lait. 0 | 11/ 43 Mbps
58: I/O: 0% | Tall.: 5056 kpl ( 84 / s) | x̄ 385 ms ( 8 - 2689) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 9/111 Mbps
59: I/O: 0% | Tall.: 5800 kpl ( 96 / s) | x̄ 526 ms ( 9 - 3574) | CPU: 89% | Ulk. lait. 0 | 9/115 Mbps
60: I/O: 0% | Tall.: 5575 kpl ( 92 / s) | x̄ 319 ms ( 9 - 3290) | CPU: 89% | Ulk. lait. 1 | 7/115 Mbps
61: I/O: 0% | Tall.: 4242 kpl ( 70 / s) | x̄ 380 ms ( 10 - 2302) | CPU: 95% | Ulk. lait. 0 | 10/ 81 Mbps
62: I/O: 0% | Tall.: 3638 kpl ( 60 / s) | x̄ 351 ms ( 9 - 2501) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 9/ 30 Mbps
63: I/O: 0% | Tall.: 3289 kpl ( 54 / s) | x̄ 328 ms ( 10 - 2865) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 8/ 59 Mbps
64: I/O: 0% | Tall.: 3084 kpl ( 51 / s) | x̄ 304 ms ( 9 - 3460) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 9/114 Mbps


Esimerkki tyydyttävästä lopputuloksesta

Tässä esimerkissä on simuloitu 250 kokelasta.

Lukemisen helpottamiseksi verkko/nätet-ikkunan tulosteisiin on lisätty rivinumerot, joita ei esiinny oikeassa tulosteessa.

Tulkintaesimerkki:

 1. Koetilan palvelin synkronoituu varapalvelimelle 
   
 2. Synkronoinnin aikana palvelimen lähtevän verkkoliikenteen määrä minuutissa 

  Esimerkkilokiin ei ole otettu mukaan synkronoitumistietoja. Oletetaan näiden vaatimusten täyttyneen. 
   
 3. Tallennuksien määrä sekunnissa vastaa simuloitua kokelasmäärää 

  Testissä on simuloitu 250 kokelasta, joten taulukon perusteella sekunnissa pitäisi tulla 120 tallennusta. Tallennukset alkavat riviltä 11 ja tallennuksia on testin loppuun saakka 112–121, mutta tyypillisesti 117–120. Vaatimus saavutetaan. 
   
 4. Palvelimen keskimääräinen vasteaika 

  Palvelimen keskimääräinen vasteaika vaihtelee välillä 11–80 ms. Aivan testin alussa vasteaika on 47 ms. Pienet ylitykset tai ylitykset muutamien testiminuuttien aikana eivät ole merkityksellisiä, joten vaatimus (keskimääräinen vasteaika alle 300 ms) saavutetaan. 
   
 5. Virtuaalikoneen prosessorin jatkuva käyttöaste 

  Virtuaalikoneen prosessorin käyttöaste vaihtelee välillä 2–68 %, joten vaatimus (alle 70 %) saavutetaan. 
   
 6. Palvelimen ”suurin siirtonopeus” ylittyy kuormitustestikokeen aikana neljän minuutin välein 

  Taulukosta nähdään, että 250 kokelasta vastaava vaatimus suurimmalle siirtonopeudelle on 254 Mbps. 

  Taulukosta nähdään, että 250 kokelasta vastaava siirretyn datan maksimi on 254 Mbps. 

  Ensimmäisessä datapurskeessa (rivit 1–3) palvelin lähettää minuutin aikana 113–341 Mbps, toisessa (rivit 7–9) 103–371 Mbps, kolmannessa (rivit 11-12) 273–294 Mbps jne. Huippuarvot ylittävät jatkuvasti vaaditun 254 Mbps, joten vaatimus toteutuu. 
   

Kaikki kuusi vaatimusta toteutuvat, joten kuormitustesti osoittaa palvelimen olevan riittävän tehokas 250 kokelaalle. 

Vaatimus 4 osoitti, että ollaan suorituskyvyn ylärajalla. Jos toinenkin testin osa-alue olisi ollut lähellä epäonnistumista, kannattaisi varmistaa palvelimen suorituskyvyn riittävyys Abitti-tuelta.

Huomaa, että yli 200 kokelaan koeverkkojen suunniteltaessa tulee aina ottaa yhteyttä YTL:ään.

 1: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 18% | Ulk. lait.  1 |  0/113 Mbps
 2: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 10% | Ulk. lait.  0 |  1/341 Mbps
 3: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  6% | Ulk. lait.  0 |  1/279 Mbps
 4: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  2% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
 5: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  3% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
 6: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  0/ 59 Mbps
 7: I/O:  5% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 17% | Ulk. lait.  1 |  0/103 Mbps
 8: I/O: 27% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 |  1/371 Mbps
 9: I/O: 14% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 29% | Ulk. lait.  0 |  0/184 Mbps
10: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  9% | Ulk. lait.  1 |  0/ 1 Mbps
11: I/O:  0% | Tall.: 3906 kpl ( 65 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 947) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 |  6/273 Mbps
12: I/O:  0% | Tall.: 7016 kpl ( 116 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 237) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  9/294 Mbps
13: I/O:  0% | Tall.: 7233 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 163) | CPU: 24% | Ulk. lait.  1 |  7/ 9 Mbps
14: I/O:  0% | Tall.: 7252 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 247) | CPU: 24% | Ulk. lait.  1 |  7/ 10 Mbps
15: I/O:  0% | Tall.: 7124 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 3 - 628) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 |  9/249 Mbps
16: I/O:  0% | Tall.: 6974 kpl ( 116 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 266) | CPU: 38% | Ulk. lait.  0 | 11/312 Mbps
17: I/O:  0% | Tall.: 7214 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 1103) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 25 Mbps
18: I/O:  0% | Tall.: 7157 kpl ( 119 / s) | x̄ 13 ms ( 3 - 204) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 13 Mbps
19: I/O:  0% | Tall.: 7137 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 572) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 | 10/237 Mbps
20: I/O:  0% | Tall.: 7112 kpl ( 118 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 292) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 | 14/297 Mbps
21: I/O:  0% | Tall.: 7117 kpl ( 118 / s) | x̄ 23 ms ( 3 - 546) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 12/ 67 Mbps
22: I/O:  0% | Tall.: 7198 kpl ( 119 / s) | x̄ 11 ms ( 4 - 567) | CPU: 26% | Ulk. lait.  0 |  9/ 28 Mbps
23: I/O:  0% | Tall.: 7137 kpl ( 118 / s) | x̄ 14 ms ( 3 - 338) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/224 Mbps
24: I/O:  0% | Tall.: 7116 kpl ( 118 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 224) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 | 12/300 Mbps
25: I/O:  0% | Tall.: 7117 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 705) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/ 80 Mbps
26: I/O:  0% | Tall.: 7162 kpl ( 119 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 1548) | CPU: 26% | Ulk. lait.  0 | 10/ 25 Mbps
27: I/O:  0% | Tall.: 7189 kpl ( 119 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 250) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/212 Mbps
28: I/O:  0% | Tall.: 7051 kpl ( 117 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 1104) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 | 12/306 Mbps
29: I/O:  0% | Tall.: 7145 kpl ( 119 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 431) | CPU: 31% | Ulk. lait.  0 | 12/ 86 Mbps
30: I/O:  0% | Tall.: 7121 kpl ( 118 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 144) | CPU: 26% | Ulk. lait.  1 | 10/ 23 Mbps
31: I/O:  0% | Tall.: 7057 kpl ( 117 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 575) | CPU: 40% | Ulk. lait.  1 | 14/213 Mbps
32: I/O:  1% | Tall.: 7070 kpl ( 117 / s) | x̄ 31 ms ( 4 - 594) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 | 12/331 Mbps
33: I/O:  0% | Tall.: 7171 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 295) | CPU: 33% | Ulk. lait.  0 | 10/115 Mbps
34: I/O:  0% | Tall.: 7293 kpl ( 121 / s) | x̄ 10 ms ( 4 - 102) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 21 Mbps
35: I/O:  0% | Tall.: 7176 kpl ( 119 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 536) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 10/198 Mbps
36: I/O:  0% | Tall.: 7166 kpl ( 119 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 327) | CPU: 41% | Ulk. lait.  1 | 11/309 Mbps
37: I/O:  1% | Tall.: 7086 kpl ( 118 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 635) | CPU: 46% | Ulk. lait.  0 | 11/170 Mbps
38: I/O:  1% | Tall.: 7148 kpl ( 119 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 887) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 | 11/ 60 Mbps
39: I/O:  1% | Tall.: 7094 kpl ( 118 / s) | x̄ 21 ms ( 4 - 563) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 10/205 Mbps
40: I/O:  1% | Tall.: 6986 kpl ( 116 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 598) | CPU: 43% | Ulk. lait.  0 | 12/327 Mbps
41: I/O:  1% | Tall.: 7098 kpl ( 118 / s) | x̄ 32 ms ( 4 - 755) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 | 11/157 Mbps
42: I/O:  1% | Tall.: 7202 kpl ( 120 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 359) | CPU: 26% | Ulk. lait.  1 |  9/ 43 Mbps
43: I/O:  0% | Tall.: 6932 kpl ( 115 / s) | x̄ 24 ms ( 4 - 696) | CPU: 39% | Ulk. lait.  1 | 12/193 Mbps
44: I/O:  1% | Tall.: 6992 kpl ( 116 / s) | x̄ 90 ms ( 4 - 1084) | CPU: 68% | Ulk. lait.  1 | 14/366 Mbps
45: I/O:  1% | Tall.: 7005 kpl ( 116 / s) | x̄ 54 ms ( 4 - 956) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 12/172 Mbps
46: I/O:  1% | Tall.: 7166 kpl ( 119 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 500) | CPU: 29% | Ulk. lait.  1 | 10/ 63 Mbps
47: I/O:  1% | Tall.: 7156 kpl ( 119 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 1109) | CPU: 33% | Ulk. lait.  0 | 11/195 Mbps
48: I/O:  1% | Tall.: 7123 kpl ( 118 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 513) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 12/342 Mbps
49: I/O:  0% | Tall.: 7118 kpl ( 118 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 425) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 13/133 Mbps
50: I/O:  1% | Tall.: 7180 kpl ( 119 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 604) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 | 10/ 83 Mbps
51: I/O:  1% | Tall.: 6998 kpl ( 116 / s) | x̄ 51 ms ( 4 - 1360) | CPU: 46% | Ulk. lait.  1 | 10/233 Mbps
52: I/O:  1% | Tall.: 7017 kpl ( 116 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 785) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 13/344 Mbps
53: I/O:  1% | Tall.: 7049 kpl ( 117 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 840) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 | 12/142 Mbps
54: I/O:  0% | Tall.: 7155 kpl ( 119 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 530) | CPU: 27% | Ulk. lait.  0 |  9/ 48 Mbps
55: I/O:  1% | Tall.: 7239 kpl ( 120 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 390) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/186 Mbps
56: I/O:  0% | Tall.: 7114 kpl ( 118 / s) | x̄ 28 ms ( 4 - 576) | CPU: 46% | Ulk. lait.  1 | 12/355 Mbps
57: I/O:  1% | Tall.: 6961 kpl ( 116 / s) | x̄ 59 ms ( 4 - 732) | CPU: 51% | Ulk. lait.  0 | 13/200 Mbps
58: I/O:  1% | Tall.: 7159 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 647) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/ 62 Mbps
59: I/O:  0% | Tall.: 7187 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 379) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/178 Mbps
60: I/O:  1% | Tall.: 7066 kpl ( 117 / s) | x̄ 36 ms ( 4 - 597) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 14/348 Mbps
61: I/O:  1% | Tall.: 7184 kpl ( 119 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 415) | CPU: 34% | Ulk. lait.  0 | 11/145 Mbps
62: I/O:  1% | Tall.: 7180 kpl ( 119 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 323) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/ 70 Mbps
63: I/O:  1% | Tall.: 6936 kpl ( 115 / s) | x̄ 43 ms ( 4 - 776) | CPU: 48% | Ulk. lait.  1 | 10/218 Mbps
64: I/O:  1% | Tall.: 7055 kpl ( 117 / s) | x̄ 45 ms ( 4 - 995) | CPU: 52% | Ulk. lait.  0 | 13/351 Mbps
65: I/O:  1% | Tall.: 7150 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 443) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 | 11/155 Mbps
66: I/O:  1% | Tall.: 7128 kpl ( 118 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 511) | CPU: 30% | Ulk. lait.  1 | 11/ 69 Mbps
67: I/O:  1% | Tall.: 7077 kpl ( 117 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 386) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 | 12/159 Mbps
68: I/O:  1% | Tall.: 7018 kpl ( 116 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 1402) | CPU: 45% | Ulk. lait.  0 | 13/339 Mbps
69: I/O:  1% | Tall.: 7022 kpl ( 117 / s) | x̄ 42 ms ( 4 - 914) | CPU: 43% | Ulk. lait.  1 | 13/180 Mbps
70: I/O:  1% | Tall.: 7032 kpl ( 117 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 756) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 11/121 Mbps
71: I/O:  1% | Tall.: 7212 kpl ( 120 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 1062) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 | 11/154 Mbps
72: I/O:  1% | Tall.: 6767 kpl ( 112 / s) | x̄ 72 ms ( 4 - 2400) | CPU: 51% | Ulk. lait.  1 | 14/339 Mbps
73: I/O:  1% | Tall.: 7177 kpl ( 119 / s) | x̄ 24 ms ( 4 - 656) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 10/139 Mbps
74: I/O:  1% | Tall.: 7089 kpl ( 118 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 569) | CPU: 31% | Ulk. lait.  0 | 13/ 84 Mbps
75: I/O:  1% | Tall.: 7121 kpl ( 118 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 633) | CPU: 35% | Ulk. lait.  0 | 11/161 Mbps
76: I/O:  0% | Tall.: 6792 kpl ( 113 / s) | x̄ 80 ms ( 5 - 1224) | CPU: 68% | Ulk. lait.  1 | 14/355 Mbps
77: I/O:  1% | Tall.: 7023 kpl ( 117 / s) | x̄ 45 ms ( 4 - 945) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 13/180 Mbps
78: I/O:  1% | Tall.: 7100 kpl ( 118 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 1215) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 | 11/ 93 Mbps