Tietoa ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkinto suoritetaan lukion päätteeksi. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita.

Kollaasikuvassa ylioppilastutkinnon tunnuksia: lakki, Apollo-patsas ja pylväitä.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.