Hyvän vastauksen piirteet kevät 2013 - kevät 2019

Ennen syksyn 2019 ylioppilastutkintoa lautakunta ei julkaissut erikseen lopullisia hyvän vastauksen piirteitä tulosten julkaisun yhteydessä. Koepäivänä julkaistut hyvän vastauksen piirteet vastaavat lähinnä nykyisiä alustavia hyvän vastauksen piirteitä. Alustavat hyvän vastauksen piirteet on suuntaa-antava kuvaus kokeen tehtäviin odotetuista vastauksista ja tarkoitettu ensisijaisesti tueksi alustavaa arvostelua varten. Alustavat hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tiedostot ovat pdf-muodossa sellaisina kuin ne olivat alkuperäisen julkaisun yhteydessä. Huomaa, että mahdolliset linkit tiedostoissa eivät välttämättä enää toimi.

Reaaliaineet

Biologia

Elämänkatsomustieto

Filosofia

Fysiikka

Historia

Kemia

Maantiede

Psykologia

Terveystieto

Uskonto, evankelis-luterilainen

Uskonto, ortodoksinen

Yhteiskuntaoppi

Matematiikka

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Vieraat kielet

Englanti, pitkä oppimäärä

Englanti, lyhyt oppimäärä

Espanja, pitkä oppimäärä

Espanja, lyhyt oppimäärä

Ranska, pitkä oppimäärä

Ranska, lyhyt oppimäärä

Saksa, pitkä oppimäärä

Saksa, lyhyt oppimäärä

Venäjä, pitkä oppimäärä

Venäjä, lyhyt oppimäärä

Italia, lyhyt oppimäärä

Portugali, lyhyt oppimäärä

Latina, laajempi lyhyt oppimäärä

Latina, lyhyt oppimäärä

Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä

Inarinsaame, lyhyt oppimäärä

 

Koltansaame, lyhyt oppimäärä

 

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, pitkä oppimäärä

Ruotsi, keskipitkä oppimäärä

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi, lukutaidon koe

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeesta ja saamen kielten äidinkielen ja kirjallisuuden kokeista ei laadita hyvän vastauksen piirteitä. Arviointikriteerit on kuvattu Ylioppilastutkintolautakunnan antamissa äidinkielen koetta koskevissa määräyksissä.