Koetilan palvelin

Koetilan palvelimia on kaksi, varsinainen koetilan palvelin ja varapalvelin. Varsinainen koetilan palvelin jakaa koetehtävät kokelaille, tallentaa koesuoritukset ja suorittaa teknistä valvontaa kokelaiden tietokoneilla. Koetilan palvelin ja varapalvelin ovat yhteydessä toisiinsa koeverkon kautta. Koetilan palvelimen vikaantuessa varapalvelin voidaan käynnistää uudelleen koetilan palvelimeksi.

Koetilan palvelimet käynnistetään joko virtuaalikoneina tai USB-muistilta.

Isäntäkoneella tarkoitetaan fyysistä tietokonetta, johon käyttämällä ohjelmia, voidaan muodostaa virtuaalikone. Virtuaalinen koetilan palvelin toimii isäntäkoneen käyttöjärjestelmän alla olevan virtualisointijärjestelmän sisällä. Sen käynnistämiseen ja hallinnointiin käytetään Naksu-nimistä ohjelmistoa.

Ylioppilastutkinnossa virtuaalista koetilan palvelinta pitää käyttää jos koeverkko on 50 kokelasta suurempi.