Hyvän vastauksen piirteet kevät 2023

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

ti 14.3.2023 Äidinkieli ja kirjallisuus

to 16.3.2023 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 17.3.2023 Äidinkieli ja kirjallisuus

  • Kirjoitustaidon koe (ei julkaista)

ma 20.3.2023 Vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 22.3.2023 Matematiikka

pe 24.3.2023 Reaaliaineet

ma 27.3.2023 Toinen kotimainen kieli

ke 29.3.2023 Reaaliaineet

pe 31.3.2023 Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

  • Pohjoissaame (ei julkaista)
  • Inarinsaame (ei julkaista)
  • Koltansaame (ei julkaista)