Hyvän vastauksen piirteet kevät 2022

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

ti 15.3.2022 Äidinkieli ja kirjallisuus

to 17.3.2022 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 18.3.2022 Äidinkieli ja kirjallisuus

  • Äidinkieli, suomi, kirjoitustaidon koe (ei julkaista)

ma 21.3.2022 Vieras kieli, pitkä oppimäärä

ke 23.3.2022 Matematiikka

pe 25.3.2022 Reaaliaineet

ma 28.3.2022 Toinen kotimainen kieli

ke 30.3.2022 Reaaliaineet

pe 1.4.2022 Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

  • Pohjoissaame, (ei julkaista)
  • Inarinsaame, (ei julkaista)
  • Koltansaame, (ei julkaista)