Kanslian henkilökunta

Hae henkilöitä

Pääsihteeri

Tiina Tähkä

pääsihteeri
 • mediayhteydet
 • sidosryhmäyhteistyö
 • kokonaisvastuut

Tutkintosihteerit

Anna Hatva-Jokinen

tutkintosihteeri
 • toisen kotimaisen ja vieraan kielen kokeet
 • suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeet

Elina Jäntti

tutkintosihteeri
 • äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, historian ja yhteiskuntaopin kokeet

Hannele Suominen

tutkintosihteeri
0295 338 208
 • henkilöstöhallinto
 • erityisjärjestelyt (vieraskieliset kokelaat)
 • osallistumisoikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen

Tavoitettavissa ma–ke.

Markku Rytkönen

tutkintosihteeri
0295 338 205
 • lääkärintodistukset, puoltolauseet
 • erityisjärjestelyt (sairaus, vamma, erityisen vaikea elämäntilanne)
 • kuulovammaiset kokelaat

Outi Talvitie

tutkintosihteeri

Virkavapaalla.

Piia Kallunki

tutkintosihteeri
 • psykologian, fysiikan, kemian, biologian,
  maantieteen, terveystiedon ja matematiikan kokeet

Tiia Kiuru

tutkintosihteeri
0295 338 214
 • lukivaikeuslausunnot
 • erityisjärjestelyt (lukivaikeus)

Rekisterinhoitajat

Maarit Elomaa

suunnittelija
 • ilmoittautumistietojen lähettäminen
 • rekisteriotteiden tilaukset
 • rekisteritiedot

Marita Snabb

suunnittelija
 • ilmoittautumistietojen lähettäminen
 • rekisteriotteiden tilaukset
 • rekisteritiedot

Tietopalvelu ja viestintä

Alex Hellsten

aktuaari
 • tilastot
 • arvosanajakaumat

Erik Lindroos

suunnittelija
 • suullisen kielitaidon koe
 • Examina-palvelu

Matti Lattu

erityisasiantuntija
 • digitaalinen koejärjestelmä, Abitti

Mikko Salmi

erityisasiantuntija
 • viestintä

Minka Lindroos

erityisasiantuntija
 • ruotsinkielinen viestintä ja asiakaspalvelu

Robin Lundell

erityisasiantuntija
 • viestintä
 • sähköinen asiointi
 • asiakaspalvelu ruotsiksi

Thomas Vikberg

erityisasiantuntija
 • digitaalinen koejärjestelmä
 • asiakaspalvelu ruotsiksi
 • Examina-palvelu

Virpi Britschgi

erityisasiantuntija
 • sähköinen asiointi
 • viestintä
 • tutkimusluvat
 • arkisto

Todistustilaukset, koesuoritukset ja maksuliikenne

Hannes Honkanen

suunnittelija
 • todistusjäljennöstilaukset
 • käännöstodistustilaukset

Jussi Turunen

suunnittelija
 • palkkiot
 • matkalaskut
 • koesuoritusten näytöt ja kopiot

Tuula Kankainen

suunnittelija
 • tutkintomaksut
 • laskut

Logistiikka, materiaalitilaukset ja kulunvalvonta

Olli Leino

suunnittelija
 • postitusasiat
 • materiaalitilaukset
 • logistiikka

Tomi Laaksonen

suunnittelija
 • kulunvalvonta
 • turvallisuus