Hyvän vastauksen piirteet

Alustavat hyvän vastauksen piirteet julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla koepäivänä aikaisintaan klo 17.15.  

Lopulliset hyvän vastauksen piirteet julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla tutkintotulosten julkistamisen yhteydessä.