Hyvän vastauksen piirteet

Lopulliset hyvän vastauksen piirteet julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla tutkintotulosten julkistamisen yhteydessä.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.