Vanhat kokeet (Examina)

Päivitetty

Vanhat ylioppilaskokeet aineistoineen ovat opettajien käytettävissä Ylioppilastutkintolautakunnan Examina-palvelussa. Palvelussa opettaja voi katsoa tai ladata kokeita aineistoineen ja käyttää niitä opetuksessaan.

Ylioppilastutkintolautakunta kannustaa opettajia hyödyntämään Examina-palvelun materiaaleja digitaalisissa kurssikokeissa, jotta opiskelijat pääsisivät harjoittelemaan digitaalisen ylioppilaskokeen tekemistä mahdollisimman paljon.

Siirry Examinaan (examina.fi)

Kokeet ja materiaalit yhdessä paikassa

Examina sisältää kokeita jokaisesta ylioppilastutkinnossa suoritettavasta oppiaineesta. Oppiainekohtaisilta sivuilta löydät seuraavia tiedostoja:

  • Digitaaliset kokeet (HTML)
  • Paperiset kokeet (PDF)
  • Digitaalisten kokeiden Abitti-versiot (zip)
  • Hyvän vastauksen piirteet (HTML)
  • Kielten kuullunymmärtämiskokeiden äänitteet paperisissa kokeissa (mp3)
  • Näkövammaisten korvaavat tehtävät (zip)

Kirjaudu MPASSid-tunnistautumispalvelun kautta

Examina-palveluun tunnistaudutaan opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoaman MPASSid-tunnistautumispalvelun avulla. Koulutuksen järjestäjän, esimerkiksi kunnan, tulee liittyä MPASSid-palveluun, minkä jälkeen opettajat pääsevät kirjautumaan palveluun omilla Wilma-, OpinSys- tai vastaavilla MPASSid:n kanssa yhteensopivilla tunnuksilla. 

Lue lisää MPASSid:stä ja siihen liittymisestä (mpass.fi)

Ylioppilastutkintolautakunta ei voi myöntää Examina-palveluun omia tunnuksia. Tutkimuskäyttöön vanhoja koetehtäviä voi saada tutkimusluvan avulla. 

Lue lisää tutkimusluvista

Examina-palvelun käyttäjänä opettajalla on oikeus kopioida kokeiden sisältöä opetuskäyttöön, esimerkiksi digitaalisiin kurssikokeisiin. Käyttäjä voi maalata ja kopioida tekstiä, tallentaa kuvia, videoita ja äänitiedostoja sekä ottaa kuvakaappauksia haluamistaan kokeen osista.

Examina-palvelun sisältö ja käyttöohjeet

Examina-palvelun vasemmassa sarakkeessa on lista kaikista oppiaineista. Oikeassa sarakkeessa avautuu lista valitun oppiaineen kokeista ja materiaaleista viimeisimmästä tutkintokerrasta alkaen.

Kuvakaappaus Examina-palvelusta.
Examina-palvelun yleisnäkymässä vasemmalla sarakkeella on lista kaikista oppiaineista. Oikealla sarakkeella avautuu lista valitun oppiaineen kokeista ja materiaaleista viimeisimmästä tutkintokerrasta alkaen. 

Voit tutustua palvelun käyttöehtoihin ennen kokeiden kopiointia. Palvelun käyttöehdot löydät tästä linkistä Examina-palvelun kirjautumissivulta.

Digitaaliset kokeet avautuvat HTML-muodossa

Digitaalisen ylioppilaskokeen tunnistat tästä:

Kuvakaappaus: näytä koe (FI) näytäkoe (SV).
Digitaalisen ylioppilaskokeen linkissä lukee Näytä koe. Useimmista kokeista on suomen- ja ruotsinkielinen versio.

Painamalla kokeen linkkiä siirryt HTML-muodossa olevaan digitaaliseen ylioppilaskokeeseen. Kokeen aineistot avautuvat erilliseen välilehteen kokeen alussa ja tehtävänantojen yhteydessä löytyvästä linkistä.

Voit tallentaa kuvat, videot ja äänitiedostot tietokoneellesi valitsemalla valikosta Lataa tai hiiren oikealla painikkeella Tallenna nimellä. Ota kuvakaappaus taulukoista ja kaavioista.

Vaihtoehtoisesti voit näyttää videon tai soittaa äänitteen koko opetusryhmälle suoraan Examina-palvelusta opettajan tietokoneelta. Äänitteiden kuuntelukerroissa ei ole rajoitusta. Jos äänitiedoston lataaminen ei onnistu, aloita tiedoston kuuntelu, pysäytä ääni ja yritä tallentamista sitten uudelleen (erityisesti Microsoft Edge -selainta käytettäessä). Joillakin selaimilla voi olla ongelmia äänitiedostojen toistamisessa.

Digitaalista ylioppilaskoetta ei voi tallentaa PDF-tiedostona suoraan Examinasta. Vastauskenttiin ei myöskään voi kirjoittaa tekstiä. Kokeen voi kokonaisuudessaan tulostaa verkkosivun tavoin valitsemalla selaimen asetuksista Tulosta.

Digitaalisia kokeita on muokattu Abittiin sopiviksi zip-tiedostoiksi

Examinassa on pakatut zip-tiedostot kaikista digitaalisista kokeista. Zip-tiedostojen avulla on mahdollista tuoda kokeita Abittiin ja järjestää niitä esimerkiksi kurssikokeina. Kokeiden esikatselu ja opiskelijoiden palautusnäkymä eivät kuvaudu täysin oikein, eikä kokeita voi muokata verkkopalvelussa.

Kokeiden Abitti-versiot näyttävät Examinassa tältä:

Kuvakaappaus: HI_K18_abitti_transfer.zip.
Abittiin soveltuvan pakatun kokeen nimessä lukee kokeen koodi, tutkintokerran lyhenne, kokeen kieli ja abitti_transfer.

Lataa koe tietokoneellesi painamalla tiedoston nimeä. Kirjaudu sitten osoitteeseen oma.abitti.fi ja lataa koetiedosto kohdassa Tuo koe (.zip). Lataa sen jälkeen koetehtävät (.meb) ja voit järjestää kokeen normaalisti Abitti-kokeena.

Paperikokeet ja vastaukset helposti PDF-tiedostoina

Tunnistat paperisen kokeen tästä:

Kuvakaappaus Examinan paperikoenäkymästä.
Paperisen ylioppilaskokeen nimessä lukee oppiaine ja tutkintokerta kokeen kielellä.

Avaa koe painamalla kokeen linkkiä. Voit tallentaa kokeen valitsemalla hiiren oikealla painikkeella Tallenna nimellä. Voit myös ottaa kuvakaappauksen kokeen osasta. Joistakin paperisista kokeista on mahdollista maalata ja kopioida tekstiä. 

Toimi samoin käyttäessäsi hyvän vastauksen piirteitä sekä monivalintatehtävien ja produktiivisten tehtävien oikeita vastauksia.

Vanhojen kuullunymmärtämiskokeiden äänitteet voi ladata mp3-tiedostona

Tunnistat kuullunymmärtämiskokeen äänitteen tästä:

Esimerkki Examinan kuuntelun äänitteen näkymästä
Kuullunymmärtämisäänitteiden nimessä lukee oppiaine, oppimäärä, äänite ja tutkintokerta suomeksi ja ruotsiksi.

Äänite käynnistyy automaattisesti, kun avaat linkin. Voit tallentaa äänitteen valitsemalla valikosta Lataa tai hiiren oikealla painikkeella Tallenna nimellä. Joillain selaimilla voi ilmetä ongelmia äänitiedoston toistamisessa.

Näkövammaisten korvaavat kokeet on pakattu zip-muotoon

Examinasta löytyy myös näkövammaisille kokelaille tehtyjä korvaavia tehtäviä. Tehtävät on pakattu zip-tiedostomuotoon, joka sisältää tehtävät docx-, doc-, rtf- ja txt-muodoissa. Osa kokeista löytyy ainoastaan docx- tai doc-tiedostomuodoissa. Joistain paperisista kokeista löytyy myös näkövammaisten korvaavia tehtäviä PDF-muodossa.

Lue lisää ylioppilaskokeista ja Examinasta

Tiedote: Vanhat ylioppilaskokeet aineistoineen opettajien käytössä (2018)

Tutustu digitaaliseen kurssikokeeseen Abitti-sivustolla

Katso matematiikan kokeeseen vastaamiseen liittyviä videoita (YouTube)

Anna palautetta Examinasta: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.