Ilmoittautuminen

Noudata ilmoittautuessasi lukiosi antamia määräaikoja. Kevään tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Piirroskuva, jossa sormi osoittamassa ilmoittautumislomakkeeseen, ylioppilaslakki ja huutomerkki.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Ilmoittautumistiedot toimitetaan lukion rehtorille kirjallisena lukion hyväksymällä tavalla. Tarkista, että tietosi ovat oikein. Lukiolla voi olla käytössä sähköinen ilmoittautuminen tutkintoon. Kysy lukioltasi, miten ilmoittautumistiedot lähetetään.

Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittaudu saman kunnan toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetut tutkinnot

Ilmoittautuminen on sitova. Et voi jälkikäteen muuttaa valintojasi, jotka koskevat aineyhdistelmää tai kokeen tasoa. Voit hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos sinulla on jokin sairaus tai muu erityisen painava syy muutoksen tekemiseen. Määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi kevään tutkintoon viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6.

Syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot

Ilmoittautuminen on sitova. Et voi jälkikäteen muuttaa valintojasi, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa. Voit erityisen painavasta syystä hakea muutosta ilmoittautumistietoihisi, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen lautakunta voi hyväksyä vain erityisen painavasta syystä. Voit kirjallisesti peruuttaa rehtorin hyväksymän ilmoittautumisesi kevään tutkintoon viimeistään 1.12. ja syksyn tutkintoon viimeistään 5.6. 

Lue lisää ylioppilastutkinnon suorittamisesta Tietoa kokelaalle -sivulta 

Usein kysyttyä

Milloin ylioppilastutkintoon pitää ilmoittautua?

Keväällä järjestettävään tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään edellisen vuoden joulukuun 1. päivänä. Syksyn tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Seuraa lukiosi antamia ilmoittautumisohjeita. Ilmoittautuminen on sitova.

Jos olet jo ylioppilas ja haluat uusia kokeita tai täydentää tutkintoasi uusilla kokeilla, ilmoittaudu ensisijaisesti omaan vanhaan lukioosi. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittaudu saman kunnan toiseen lukioon tai asuinpaikkaasi lähimpänä olevaan lukioon.

Voinko perua ilmoittautumiseni ylioppilastutkinnon kokeisiin?

Ilmoittautumisen voi peruuttaa ilmoittautumisajan päättymispäivään asti kirjallisella ilmoituksella koulun rehtorille. Ilmoittautumisajan jälkeen voit erityisen painavan syyn vuoksi hakea Ylioppilastutkintolautakunnalta ilmoittautumisen mitätöintiä tutkintoon kuuluvaan tai erilliseen kokeeseen. Painaviksi syiksi lautakunta katsoo esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen.

Hakemus tehdään yhdessä lukion rehtorin kanssa. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä. Äkillisen sairastumisen tai muun erityisen painavan syyn perusteella tehtyihin hakemuksiin ei vaadita lääkärintodistuksia tai muita terveydenhoidon selvityksiä. Todistus on myös esitettävä ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana sekä siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten.

Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamiselle säädettyä aikaa. Tutkinto tulee siis suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Voinko muuttaa ilmoittautumistietojani?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä muutoksen ilmoittautumistietoihin, jos ilmoittautumisessa on todistettavasti tapahtunut virhe. Hakemukseen on liitettävä kokelaan ilmoittautumislomake tai siitä otettu kopio sekä rehtorin lausunto asiasta.

Voiko ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautua myöhässä?

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelaan tulee keskustella asiasta lukionsa rehtorin kanssa, minkä jälkeen rehtori voi lähettää lautakuntaan hakemuksen. Hakemuksessa tulee perustella, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto.

Mitä tutkintomaksut ovat ja miten ne maksetaan?

Sinun tulee maksaa tutkintoon liittyvät koekohtaiset maksut (38 € per koe) lukiollesi, jotta voit osallistua ylioppilaskokeisiin ja valmistua ylioppilaaksi. Seuraa lukiosi ohjeita tutkintomaksujen maksamisesta. Katso hinnat Tutkintomaksut-sivulta.

Erityistapauksissa (esimerkiksi ilmoittautunut kokelas ei täytä osallistumisvaatimuksia tai ilmoittautuminen mitätöidään) koekohtaiset tutkintomaksut voidaan palauttaa pyynnöstä. Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Lue ohjeet maksun palauttamisesta.

En ole saanut laskua ylioppilastutkintomaksuista tai laskussani on virheitä. Mitä teen?

Lukio perii tutkintomaksut kokelailta ja tilittää ne sitten Ylioppilastutkintolautakunnalle. Jos et ole saanut laskua tutkintomaksuista, lasku on kadonnut, tai se sisältää virheitä, ota yhteyttä suoraan omaan lukioosi. Ole kaikissa tutkintomaksuun liittyvissä ongelmissa yhteydessä suoraan lukioosi.