Hyvän vastauksen piirteet syksy 2022

Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu. Lopulliset hyvän vastauksen piirteet eivät välttämättä sisällä ja kuvaa tehtävien kaikkia hyväksyttyjä vastausvaihtoehtoja tai hyväksytyn vastauksen kaikkia hyväksyttyjä yksityiskohtia.

Tieto siitä, miten arvosteluperusteita on sovellettu kokelaan koesuoritukseen, muodostuu kokelaan koesuorituksestaan saamista pisteistä, lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan määräyksissä ja ohjeissa annetuista arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuorituksessa mahdollisesti olevat arvostelumerkinnät katsotaan muistiinpanoluonteisiksi, eivätkä ne tai niiden puuttuminen näin ollen suoraan kerro arvosteluperusteiden soveltamisesta koesuoritukseen.

Kokeiden tai hyvän vastauksen piirteiden sisältöjä koskevat kysymykset ja palautteet sähköpostitse osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

 

ma 12.9.2022 Äidinkieli ja kirjallisuus

ke 14.9.2022 Reaaliaineet

pe 16.9.2022 Vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma 19.9.2022 Toinen kotimainen kieli

ti 20.9.2022 Matematiikka

to 22.9.2022 Reaaliaineet

pe 23.9.2022 Äidinkieli ja kirjallisuus

ma 26.9.2022 Vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 28.9.2022 Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe (ei julkaista)

  • Pohjoissaame
  • Inarinsaame
  • Koltansaame