Tulokset ja koesuoritukset

Päivitetty

Tällä sivulla saat tietoa tutkintotulosten lähettämisen aikataulusta ja siitä, mistä ja miten saat omat tuloksesi ja koesuorituksesi.

Apollo- ja mieshahmot ylioppilaslakkeineen.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Tutkinnon tulokset lähetetään lukioille 14.5.2024 klo 9.00. Tulokset voi ilmoittaa kokelaille heti, kun ne ovat saapuneet lukioon.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 15.5.2024 klo 9.00 alkaen.

  • Kirjaudu palveluun
    • omilla pankkitunnuksillasi tai
    • mobiilivarmenteella.
  • Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan ja nähdä kokelaan tulokset ja koesuoritukset.

Lautakunta julkaisee tulosten julkaisemisen yhteydessä lopulliset hyvän vastauksen piirteet kokeista verkkosivuillaan. Perusteet, joiden mukaan arvostelu on suoritettu, ilmenevät lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan arvostelua koskevista määräyksistä.

Kevään 2024 tutkinnon pisterajat julkaistaan  lautakunnan verkkosivuilla 14.5.2024 klo 9.00. 

Usein kysyttyä

Olen alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Miten pääsen näkemään lapseni suorituksen?

Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi kirjautua palveluun omilla tunnuksillaan ja nähdä kokelaan tulokset ja koesuoritukset. Saat lisätietoa toisen puolesta asioinnista Suomi.fi-verkkosivuilla

En pääse katsomaan suoritustani Opintopolusta. Miten saan suorituksen nähtäväkseni?

Koesuorituksen voi saada nähtäväksi myös seuraavilla tavoilla: 

  • Jos olet alle 18-vuotias, huoltajasi voi kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella ja näyttää tai tulostaa suorituksen sinulle.
  • Voit pyytää lukiotasi tulostamaan suorituksen arvostelupalvelusta. 

Missä vaiheessa tulokset ovat korkeakoulujen yhteisvalinnan käytössä?

Tulosten julkaisemisen yhteydessä myös korkeakoulujen yhteisvalinta saa tulokset käyttöönsä.

Lukio huomaa, että lautakunnan ilmoittamissa tiedoissa on jokin puute tai kirjausvirhe. Miten menetellään?

Rehtori tai asianomaisen aineen opettaja voi esittää tarkistuspyynnön lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjallisesti. Tarkistuspyyntö on syytä tehdä heti, kun virheellinen tieto on havaittu. Todetut tekniset virheet lautakunta korjaa välittömästi.

Mielestäni koesuoritukseni on arvostelu väärin. Miten teen oikaisuvaatimuksen?

Saat vaatia lautakunnalta koesuorituksesi arvosteluun oikaisua, jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe. Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Voiko opettaja edelleen soittaa sensorille ja kysyä arvostelun perusteista?

Ei voi. Arvosteluperusteet käyvät ilmi lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ja lautakunnan arvostelua koskevista määräyksistä. Koesuoritus näkyy opettajalle myös arvostelupalvelussa.

Mitä koesuorituksessani olevat merkinnät tarkoittavat?

Koesuoritustulosteessa olevat punaiset alleviivaukset ja punaiset merkinnät ovat alustavan arvostelun suorittaneen opettajan merkintöjä. Siniset alleviivaukset ja merkinnät ovat lopullisen arvostelun suorittaneen sensorin tai sensoreiden merkintöjä. Merkinnät ovat muistiinpanoluonteisia ja usein niukkoja, joten niistä ei voi tehdä päätelmiä koesuorituksen arvostelusta. 

Oikeassa reunassa näkyvät jokaisen tehtävän tai osatehtävän kohdalla alustavassa arvostelussa annetut pisteet (va.) ja sensorin antamat pisteet (1.s). Jos lopulliseen arvosteluun on osallistunut useampi kuin yksi sensori, heidän antamansa pisteet näkyvät erikseen (2.s ja 3.s). Koesuorituksessa näkyvät myös yhteenlasketut pisteet kaikista niistä tehtävistä, joihin olet vastannut.

Miksi koesuoritukseen on merkitty eri yhteispistemäärä kuin tuloslistaan?

Koesuorituksessa näkyvät yhteenlasketut pisteet kaikista niistä tehtävistä, joihin olet vastannut. Tuloslistassa voi olla pienempi pistemäärä, jos olet vastannut liian moneen tehtävään. Tuloslistassa voi olla suurempi pistemäärä, jos koesuoritusta heikentävä syy tai koetilanteessa tapahtunut häiriö on vaikuttanut arvosteluun. 

Jos sinulle on myönnetty pistekorotus koesuoritusta heikentävän syyn tai koetilanteessa tapahtuneen häiriön johdosta, tuloslistassa on korkeampi pistemäärä kuin koesuorituksessa. Jos olet vastannut kokeessa liian moneen tehtävään, ylimääräisestä tehtävästä saadut pisteet näkyvät koesuorituksessa mutta eivät tuloslistassa. Arvosana määräytyy tuloslistassa olevien lopullisten pisteiden mukaan.

Mistä näen, onko koesuoritusta heikentävä syy tai kokeessa tapahtunut häiriö otettu huomioon arvostelussa?

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos olet saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Korotettu pistemäärä voi olla enintään yhtä suuri kuin approbatur-arvosanan vähimmäispistemäärä. Vieraskielisyydestä ei voi saada pisteitä. Tuloslistassa voi olla suurempi pistemäärä, jos koesuoritusta heikentävä syy tai koetilanteessa tapahtunut häiriö on vaikuttanut arvosteluun.

Pääsenkö näkemään kokeen tehtävät?

Lautakunta ei julkaise koetehtäviä tai niihin liittyvää materiaaleja tekijänoikeussyistä. Tekijänoikeuslain mukaan lautakunnalla on oikeus käyttää tekijänoikeuksien suojaamia aineistoja koetilaisuuksissa mutta ei muuten. Kokelailla ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajilla on ylioppilastutkintolain mukaan oikeus tutustua koesuoritukseen, mutta tämä oikeus ei sisällä koetehtäviä.  Muut tahot saattavat kuitenkin julkaista koetehtäviä esimerkiksi verkkosivuillaan joko tiedotusvälineiden julkaisuoikeuksien perusteella tai hankittuaan aineistoon julkaisuluvat tekijöiltä. 

Miten pisterajat ja arvosanat muodostetaan?