Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koepäivä

Syksyn 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet.

Kokeisiin oli ilmoittautunut 9 929 kokelasta, joista 8 444 suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen ja 636 ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet järjestetään ensi viikon keskiviikkona. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen ilmoittautumismäärät ovat kasvussa: vuositasolla kokeeseen on selvästi yli kaksituhatta ilmoittautumista.

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.