Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Syksyn 2022 ylioppilastutkinto alkoi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Yhteensä 9 082 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on kuusi kokelasta enemmän kuin syksyn 2021 kokeissa. Valtaosa eli 8444 ilmoittautumisista oli suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Kahdessa lukiossa kokeiden aloitus viivästyi 30–60 minuuttia koetilan palvelimen ongelmien takia. Viivästys koski yhteensä noin kahtasataa kokelasta. Viivästys hyvitettiin kokelaille täysimääräisenä. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.