Matti Lattu

On aika jatkaa matkaa – suuntana #Abitti2025

Esikouluikäinen lapsi ajaa polkupyörällä sumuisella tiellä.
Kuva: Matti Lattu.

Lukiot ovat muuttuneet paljon vuodesta 2013, jolloin ylioppilastutkinnon digitalisointi aloitettiin. Lähes kaikki on nyt toisin: laitteet, lukioiden it-järjestelmät ja ennen kaikkea lukioiden ja ylioppilastutkintolautakunnan tietotekniikkaosaaminen ovat aivan toista luokkaa kuin vuosikymmen sitten. Toimintaympäristön muutos mahdollistaa ylioppilaskokeiden järjestämisen paljon nykyistä helpommin. 

Sähköistä ylioppilaskoetta lähdettiin valmistelemaan vuonna 2013 Kataisen hallitusohjelman velvoittamana. Ylioppilastutkintolautakunnassa tavoitteeksi asetettiin, että kokelaiden käytössä olisi mahdollisimman autenttinen tietokone, jollaisia heillä olisi käytössä lukio-opintojen aikana ja jälkeen. 

Lukioiden tietotekniikka on ammattimaistunut 

Lukioiden tietotekniikkaympäristö oli tuohon aikaan hyvin vaihteleva. Tyypillisesti opiskelijoiden vapaassa käytössä ei ollut lainkaan laitteita, ja tietotekniikan opetuskäyttö oli vähäistä verrattuna työelämään. Paperinen ylioppilastutkinto ei kannustanut opettajia käyttämään tietotekniikkaa opetuksessa. 

Digitalisoitunut ylioppilastutkinto ja korona-ajan poikkeusjärjestelyt ovat tehneet tietotekniikasta arkipäivää. Lisääntynyt käyttö on vaatinut mittavia investointeja laitteiden ja osaamisen lisäksi tukeen, verkkoihin ja oppimisympäristöihin. Kun 2013 suunnittelimme koejärjestelmää, arvelimme kokeen aikana tarvittavien laitteiden viettävän osan vuodesta opettajanhuoneen työasemina. Lukion opettajien it-taidot ovat nyt aivan toista luokkaa kuin kymmenen vuotta sitten. Opettajilla on käytössään myös ammattimaista tukea. Tänään teknisiä ongelmia ratkotaan tavallisesti lukioiden it-ammattilaisten kanssa, jotka ylläpitävät ajanmukaisia langattomia verkkoja ja Abitti-palvelimia. 

Abitti vakiintui harjoitteluympäristöksi 

Niin, Abitti. Vuonna 2013 käsitys opiskelijoiden harjoitteluympäristöstä oli hyvin toisenlainen kuin nyt. Vuonna 2015 YTL:n julkistama Abitti ratkaisi kaksi digitaalisen ylioppilaskokeen onnistumisen kannalta oleellista ongelmaa: harjoittelun ja jatkuvan palautteen.  

Ensinnäkin lukiot pystyivät tutustumaan digitaaliseen ylioppilaskokeeseen ja harjoittelemaan sen järjestämistä käytännössä. Abitilla pystyi silloin ja yhä edelleen laatimaan, suorittamaan ja arvioimaan kokeita ja koesuorituksia ylioppilaskoetta vastaavassa ympäristössä. Lukioiden yhteydenotot YTL:ään ovat valmistaneet meitä koepäivien tekniseen tukeen. Ilman ympärivuotista Abitti-käyttöä tämä käytännön osaaminen olisi jäänyt saamatta. 

Toinen ongelma liittyi ohjelmiston kehittämiseen. Ohjelmistokehittäjän näkökulmasta ylioppilaskokeissa käytettävän järjestelmän kehittäminen on painajainen. Monimutkainen kokonaisuus tulisi käyttöön kaksi kertaa vuodessa, ja silloin sen olisi toimittava täydellisesti. Tämä asetelma veti ensimmäisen kehitystiimin vakavaksi. Abitti muutti tilanteen, sillä lukioiden harjoitellessa kokeiden järjestämistä saimme heiltä jatkuvalla syötöllä arvokkaita parannusehdotuksia ja ongelmaraportteja. Oma lukunsa ovat ne harrastajien tietoturvaraportit, jotka olemme vuosien varrella vastaanottaneet. Ilman kaikkien saatavilla olevaa Abittia nämä puutteet olisivat saattaneet jäädä paljastumatta. 

Ensimmäiseksi Abitti-kevääksi asetimme YTL:ssä rohkean tavoitteen siitä, että jokaisessa lukiossa olisi tehty yksi Abitti-koe. Tämä saavutettiin – melkein. Kesäkuussa 2015 kymmenkunta noloa rehtoria vakuutti, että heidän lukionsa olisivat kyllä mukana tekemässä historiaa syksyllä järjestettävässä vapaaehtoisessa valtakunnallisessa harjoituskokeessa. 

Muutaman vuoden aikaan Abitti vakiinnutti asemansa lukioissa. Osa opettajista pitää sitä kätevänä, osa käyttää Abittia velvollisuudentunnosta. Abitti on löytänyt tiensä abirekkojen kylkiin ja äänitestin tervetulotoivotus jakaa opiskelijat kahteen leiriin: sitä joko vihataan tai rakastetaan. Niin tai näin, Abitista on tullut osa lukioiden arkea. Tammikuussa 2022 kokeita tehtiin yli 11 000 ja niihin annettiin noin 112 000 koesuoritusta. 

Abitti rajoittaa lukioiden toimintavapautta 

Abitti ratkaisi näppärästi ongelman, joka YTL:llä oli vuonna 2013. USB-tikulta käynnistettävä Linux toi opiskelijoiden omille tietokoneille yhdenmukaisen koeympäristön sovelluksineen ilman että laitteisiin oli tehtävä pysyviä muutoksia. Lukioiden ja YTL:n toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut. 

Kymmenen vuotta sitten vallinneen ilmapiirin johdosta YTL halusi varmistaa, että kokeen voi tehdä mahdollisimman vanhalla ja halvalla tietokoneella. Viimeistään maksuttoman toisen aseteen toteutuminen on kääntänyt paineen päinvastaiseksi. Kun lukion laitehankkija tekee tarjouspyyntöä opiskelijoiden käyttöön tulevasta laitteesta, hän joutuu keskittymään Abitin laiteyhteensopivuuteen, vaikka laitteiden tulisi ensisijaisesti soveltua opetukseen ja koulutuksenjärjestäjän tietotekniikkaympäristöön. Tämä ei ole opiskelijan, lukion eikä yhteiskunnan edun mukaista. 

Kyse ei ole vain laiteajureista vaan kokonaisista päätelaiteryhmistä. Vuonna 2015 Applen iPad oli ainoa merkittävä laitealusta, jolla Abitti ei toiminut. Tämän jälkeen markkinoille on tullut muitakin laiteympäristöjä, joihin Linuxin käynnistäminen USB-tikulta ei onnistu, kuten Android-tabletit ja Chromebookit. Applen päätös ottaa käyttöön oma prosessorinsa esti kertaheitolla Abitin käynnistämisen Macbookkeihin.  

Päätelaitteiden kehityksen suunta on selkeä: valmistajat pyrkivät eri syistä sulkemaan laitteitaan sellaisiksi, että niillä voi käyttää vain heidän omia käyttöjärjestelmiään ja sovelluskauppojaan. On hyvin todennäköistä, että markkinoilta voi vuonna 2030 olla vaikeaa löytää laitteita, joihin voi ladata oman käyttöjärjestelmän siirrettävältä medialta. 

On aika ottaa seuraava askel 

Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon asioita, jotka mahdollistavat ylioppilaskokeen järjestämisen kokonaan uudella tavalla. Lukioiden verkkoyhteydet ja osaaminen ovat kehittyneet, yhteistyö lukioiden ja YTL:n välillä on tiivistynyt. Lukiokentällä ja YTL:llä on nyt paljon kokemuksia digikokeista, mikä helpottaa seuraavien askeleiden suunnittelua ja ottamista. 

Tämän päivän kannettavissa tietoturvapiirit sekä digitaalisesti allekirjoitetut käyttöjärjestelmät ja sovellukset varmistavat, että laitteessa ajettu ohjelmakoodi säilyy muuttumattomana. Käyttöjärjestelmiin on tullut koemoodeja, joiden luotettavuus on aivan toista luokkaa kuin vuosikymmen sitten.  Selainteknologian kehittyminen on siirtänyt sovellukset pilviin ja selaimiin. Tarve käyttöjärjestelmän, laiteajurit ja sovellukset sisältävälle Abitille on yksinkertaisesti kadonnut. 

Tavoitteena vaivaton ja turvallinen digikoe 

Abitin koejärjestelyt on suunniteltu vuoden 2013 maailmaan. Koneen omiin käyttöjärjestelmiin nojaaminen korvannee USB-tikun koneeseen asennettavalla sovelluksella, joka yksinkertaisimmillaan voisi olla pelkkä selain. Olisiko aika siirtää paikalliset koeverkot ja palvelimet historiaan, kun lähes joka pirttiin on vedetty valokuitu ja seinän läpi tunkevat 4G ja 5G?  

Vielä on epäselvää, miltä lopputulos tulee tarkalleen näyttämään. Suurin muutos tullee koeympäristöön liittyviin sovelluksiin, koska nykyiset työasemasovellukset on korvattava selainkäyttöisillä vastineilla. Tyhjän päälle eivät kokelaat tule jäämään, sillä monesta Abitista tutusta ohjelmasta on jo selainkäyttöiset versiot ja lähes kaikki alan toimijat vähintään suunnittelevat sovellustensa siirtämistä selaimiin. 

Vaikka muutos on kokelaan kannalta näkyvä, se koskee vain pientä ympäristöä koejärjestelmästä. Tehtävien laadintaan, varsinaiseen koe- tai aineistosivuun tai arvosteluun muutos ei vaikuta.  Suomalaisen digitaalisen ylioppilaskokeen tunnusomainen elementti eli mahdollisuus käyttää sovelluksia säilyy. Alustavien kokeilujen mukaan kyseessä on silti merkittävä muutostyö, jota YTL ei voi tehdä kokelasmaksuilla. Hanke vaatii siis erillisrahoituksen. 

Alkavan vuoden aikana valmistelemme uutta Abittia sidosryhmiemme kanssa. Jos rahoitus saadaan järjestymään 2023 alkaen, voisi valmista olla 2025. Silloin Abitti täyttää kymmenen vuotta, mikä on mille tahansa tietojärjestelmälle kunnioitettava ikä ja samalla sopiva hetki siirtyä eläkkeelle. Tätä kollegaa jäämme muistelemaan, mutta emme kaipaamaan. 

Jälleen on aika kaivaa naftaliinista vanha slogan: ”Vaikka edessä on sumua, ovat ensimmäiset metrit aina näkyvissä.” Tervetuloa mukaan! 

Lue lisää Abitti2025-suunnitelmista