Kevään 2024 ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt kevään 2024 ylioppilastutkinnon koepäivät. Kevään 2024 ylioppilastutkinto järjestetään tiistain 12.3. ja keskiviikon 3.4. välisenä aikana. Koepäivät ovat nähtävillä lautakunnan verkkosivuilla.

Kevään 2024 koepäivät

Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja suurten kokeiden arvostelun vaatima aika. Koepäivien aikataulu vaikuttaa sekä tutkinnon tulosten valmistumisajankohtaan että lukioiden työskentelyaikatauluihin. Ylioppilastutkinnon tulosten tulee olla valmiina hyvissä ajoin, jotta tulokset saadaan myös opiskelijavalintapalveluiden käyttöön. Alustavaan ja lopulliseen arvosteluun on kuitenkin varattava riittävästi aikaa.

Laadukas arvostelu on vertailukelpoisten tutkintotulosten edellytys, ja tämä myös mahdollistaa tulosten hyödyntämisen opiskelijavalinnassa. Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tulokset lähetetään lukioille 14.5. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 15.5. alkaen. Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. (Huom. Ajankohdat ovat alustavia ja muutokset niihin mahdollisia.) Kevään ylioppilasjuhlia vietetään touko–kesäkuun vaihteessa.

Lautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta

Kokelasmäärältään suurimpien tutkintoaineiden kokeet on sijoitettu tutkintokauden alkupuolelle. Näin varmistetaan, että opettajien tekemään alustavaan arvosteluun ja osittain sen kanssa päällekkäin tapahtuvaan sensorointiin on käytettävissä kohtuullinen aika. Alustavan arvostelun määräajoissa otetaan huomioon, että joissakin lukioissa voi olla arvosteltavana suuri määrä kokelaita opettajaa kohden. Alustavan arvostelun loppuunsaattamisessa voidaan ottaa huomioon myös muita poikkeustilanteita tapauskohtaisesti.

Joidenkin kokeiden järjestäminen peräkkäisinä päivinä lyhentää tutkintokertaa ja helpottaa lukioiden käytännön järjestelyjä, kuten kokelasmääriltään suurten tutkintoverkkojen rakentamista. Peräkkäisinä päivinä järjestettävät kokeet vaikuttavat kuitenkin samalla kokelaiden palautumismahdollisuuksiin. Kokelaat suorittavat kokeita pääosin hajautetusti, jolloin tutkintoon vaadittavat kokeet ja kokelaan mahdollisesti valitsemat ylimääräiset kokeet suoritetaan 1–3 tutkintokerralla.

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koepäivien aikataulujen toimivuutta ja vaikutusta ilmoittautumisiin.

Lukiot tarvitsevat tiedon koepäivistä noin vuotta aikaisemmin. Tieto tarvitaan, jotta lukiot voisivat varata tarvitsemansa tilat ja jotta kokelaat voisivat suunnitella hyvissä ajoin, mitä aineita milläkin tutkintokerralla kirjoittavat.