Kokelaiden maksuttomuustietojen tarkistaminen

Lautakunta on lähettänyt lukioille tiedotteen kokelaiden maksuttomuustietojen tarkistamisesta ennen ilmoittautumisen siirtoa. Tiedotteen tärkeimmät maksuttomuutta koskevat tiedot ovat tässä uutisessa.

Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Ylioppilastutkintolautakunnan yleisten määräysten ja ohjeiden luvun 2.2.1 mukaan oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen oikeutetut kokelaat voivat suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita maksutta. Oikeus maksuttomiin kokeisiin päättyy siihen, että kokelas saa ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavat ulkomaiset opinnot valmiiksi. Jos kokelas suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, maksuttomuus päättyy, kun kokelas on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Oikeus maksuttomiin kokeisiin päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin kokelas täyttää 20 vuotta, ellei kokelaalle myönnetä pidennystä. (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 16 §). 

Pääosa maksuttomuuksista näkyy Valpas-palvelussa, mutta poikkeaminen on mahdollista

Ylioppilastutkinnon ilmoittautumistietojen siirron yhteydessä tarkistetaan Opetushallituksen Valpas-palvelusta, onko kokelaalla oikeus suorittaa ylioppilastutkinnon kokeita maksuttomasti. Valpas-palvelun tietoja on kehitetty, ja tiedot ovat pääosin oikein. 

Joissakin tapauksissa Valpas-palvelu ei tiedä kokelaan tilanteesta kaikkia tarvittavia tietoja, ja se antaa väärän tiedon kokelaan oikeudesta maksuttomiin kokeisiin. Tästä syystä Ylioppilastutkintolautakunta sallii lukioiden lähettää Valpas-palvelusta eriäviä tietoja, jos lukio perustelee poikkeaman. Perustelut tarkistetaan jälkikäteen.  

Jos lukion ja Valpas-palvelun maksuttomuustiedot eroavat, kokelaan kohdalla näytetään lautakunnan tutkintopalvelussa (koe.ylioppilastutkinto.fi) Ilmoittautuminen-välilehdellä virheilmoitus asiasta. Jos lukion tietojen mukaan Valpas-palvelu antaa väärän tiedon kokelaan oikeudesta maksuttomiin kokeisiin, tämän virheilmoituksen voi varsinaisten ilmoittautumistietojen tuonnin yhteydessä ohittaa virheilmoituksen yhteydessä näytettävää painiketta klikkaamalla ja perustelemalla poikkeaman avautuvaan dialogiruutuun. 

Epäselvissä tilanteissa lukion on hyvä tarkistaa seuraavat asiat:

  • Onko kokelaan perusopetusta koskeva oppivelvollisuus päättynyt 1.1.2021 jälkeen?  
  • Onko kokelaalla tällä hetkellä kotikunta manner-Suomessa? 
  • Eihän opiskelija ole vielä valmistunut ylioppilaaksi? 
  • Eihän opiskelija ole vielä valmistunut ammatillisesta koulutuksesta? Jos kokelas suorittaa kahta tutkintoa ja on jo valmistunut ammatillisesta koulutuksesta, onko kokelas suorittanut lukion oppimäärän opintoja samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen kanssa? 
  • Jos kokelas täyttää tai on täyttänyt 20 vuotta ylioppilaskokeen suoritusajankohdan vuoden aikana, onko kokelaalla erikseen päätetty jatkoaika maksuttomuuteen?

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opintojen suorittaminen 

Jos kokelas on suorittanut sekä ammatillisen ja lukiokoulutuksen opintoja, Valpas-palvelu ei päättele kokelaan oikeutta maksuttomuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkentanut syksyllä 2023 maksuttomuutta koskevaa vastausta opiskelijan suorittaessa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää. Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Myös lukion oppimäärään kuuluvien opintojen suorittaminen samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa kuuluu maksuttomuuden piiriin eli koko lukion oppimäärän suorittamista ei edellytetä.  

Ammatillisia ja lukio-opintoja suorittaneiden opinnot ja niiden samanaikaisuus on tarpeen tarkastaa erikseen. Kahden tutkinnon suorittajat voivat jatkaa ylioppilastutkinnon suorittamista maksuttomasti myös ammatillisen perustutkinnon valmistuttua. Kahden tutkinnon suorittajat ovat tyypillisesti suorittaneet ammatillisen perustutkinnon opintojen aikana lukion pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja ylioppilastutkintoaineissa. Jos Valpas-tieto pitää ohittaa maksullisesta maksuttomaksi, perusteluksi merkitään samanaikaisesti suoritettujen opintojen laajuus ja oppilaitosten tiedot. Esimerkiksi “Kokelas on suorittanut samanaikaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa … ja lukion oppimäärän opintoja...”  

Lain tarkoituksena ei ole ollut mahdollistaa erillisiä peräkkäisiä tutkintoja. Jos Valpas-tieto pitää ohittaa maksuttomasta maksulliseksi, perusteluksi merkitään tieto opintojen laajuuksista ja eriaikaisuudesta. Esimerkiksi “Kokelas on ammatillisen tutkinnon jälkeen hakeutunut suorittamaan erikseen lukio-opintoja. Opintoja on suoritettu...”

Ulkomailla opiskelleet kokelaat 

Valpas-palvelu ei osaa tunnistaa tilannetta, jossa kokelas on suorittanut osan opinnoistaan muualla kuin Suomessa. Näiden kokelaiden kohdalla Valpas-rekisteristä voi tulla tieto, että kokelaalla olisi oikeus suorittaa kokeita maksuttomasti, vaikka näin ei ole. 

Jos kokelas on opiskellut ulkomailla tai Ahvenanmaalla, häneltä on tarpeen tarkistaa maksuttomuutta varten,  

  • Onko perusopetusta vastaava ulkomainen koulutus valmistunut vasta 1.1.2021 jälkeen?  
  • Onko kokelas virallisesti hakenut ja saanut kotikunnan manner-Suomessa? 
  • Onko kokelas aloittanut oppivelvollisuuslain mukaiset opintonsa ennen kuin hän täytti 18 vuotta? 
  • Eihän kokelas ole saanut vapauttamispäätöstä oppivelvollisuudesta tilanteessa, jossa maassa oleskelun peruste on opiskelu?  
  • Eihän kokelaalla ei ole ulkomailla suoritettua toisen asteen tutkintoa?

Jos kokelaalla ei ole oikeutta maksuttomiin kokeisiin, kokelaan kokeet merkitään maksullisiksi ja Valpas-tiedon ohittamisen perusteluiksi merkitään kokelaan ulkomailla suorittamiseen liittyvät tiedot tai kotikunnan muuttumiseen liittyvät tiedot. Esimerkiksi “Kokelaan perusopetusta vastaavat opinnot valmistuneet XX.XX.XXXX.” tai “Kokelas on muuttanut Suomeen vasta täytettyään 18 vuotta.”

Jos koulutuksen järjestäjä tarjoaa laajennettua maksuttomuutta 

Koulutuksen järjestäjä saa tarjota laajempaa maksuttomuutta kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Tällaisia päätöksiä on tehty esimerkiksi oppivelvollisten kanssa samoissa ryhmissä oleville opiskelijoille, jotka ovat olleet vaihto-opiskelijana tai perusopetuksen lisäopetuksessa (nykyinen TUVA). Näiden kokelaiden kokeet merkitään maksulliseksi. Koulutuksen järjestäjä maksaa lakisääteiset maksut kokelaiden puolesta. Valpas-tietoja ei saa ohittaa.