Lautakunnan selvitys ylioppilaskokeiden koejärjestelmän jatkokehityksestä valmistuu tammikuussa

Ylioppilastutkintolautakunta on viimeistelemässä selvitystä ylioppilaskokeissa ja kokeiden harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän uudistamisesta. Aiemmista tiedoista poiketen Abitti2025-selvitys julkaistaan tammikuussa. Lautakunta tiedottaa kanavissaan, kun selvitys on lausuttavana Lausuntopalvelussa.

Uuden Abitin suunnittelutyöhön on osallistettu kuluvan vuoden aikana laajasti eri sidosryhmiä työpajoissa ja muiden vaikuttamiskanavien avulla. Suurimmat jatkokehitystarpeet liittyvät koejärjestelyjen helpottamiseen sekä koejärjestelmän ja päätelaitteiden yhteensopivuuden parantamiseen.  

Lue lisää Abitti2025-suunnitelmista 

Lisätietoa: 
Erityisasiantuntija Matti Lattu, matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.