Lautakunta pahoittelee psykologian kokeen tehtävänannon virhettä

Torstaina pidetyn psykologian ylioppilaskokeen tehtävässä 6 ”Mielenterveyshäiriöiden puhkeaminen” on annettu virheellinen kuva, että autismikirjo sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD olisivat mielenterveyden häiriöitä.

Lautakunta pahoittelee virhettä. Ylioppilastutkintolautakunta ei pidä autismikirjoa tai ADHD:tä mielenterveyden häiriöinä. 

Tehtävässä pyydettiin valitsemaan yksi aineiston mielenterveyshäiriöstä ja kuvailemaan sen piirteitä. Tehtävässä käytettiin englanninkielisestä aineistosta suoraan käännettyä termiä, jonka alle oli niputettu mielenterveyshäiriöitä ja muita diagnooseja.

”Tehtävänannossa olisi pitänyt selventää, että osa tehtävän aineistosta käsittelee neurobiologisen vaihtelevuuden ilmenemistä, eikä tietyssä iässä puhkeavia mielenterveyshäiriöitä. Tehtävässä käytettyjä ilmaisuja olisi pitänyt tarkastella huolellisemmin”, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo.  

Virhe heijastuu myös tehtävän alustaviin hyvän vastauksen piirteisiin. Esimerkiksi aineistossa esitetyt tulokset autismikirjon ja ADHD:n kohdalla viittaavat niiden diagnosointiajankohtaan, eivätkä sairastumisajankohtaan. Opettajat voivat ottaa virheen huomioon tehdessään kokeiden alustavaa arvostelua. Psykologian jaos päättää tehtävän lopullisen arvostelun linjaukset sensorikokouksessaan kuultuaan palautetta ja nähtyään kokelaiden vastauksia. 

Tehtävä:

Syksyn 2022 tutkinnon psykologian kokeen tehtävän 6 aineisto.

Alkuperäinen aineisto