3.7.2023

Lautakunta on päivittänyt yleiset määräykset ja ohjeet

Lautakunta on päivittänyt yleiset määräykset ja ohjeet. Yleisten määräysten ja ohjeiden keskeisimmät muutokset ovat:

 • Paperiset todistukset tulostetaan ja lähetetään lukioille syksyllä 2023 ja tulevina tutkintokertoina samalla periaatteella kuin keväällä 2023 (Lukioihin toimitettavat todistukset (luku 1.9.2 Lukioihin toimitettavat todistukset): 
  • Lautakunta lähettää paperisen ylioppilastodistuksen siihen lukioon, jossa kokelas on viimeksi suorittanut ylioppilastutkinnon kokeita. 
  • Lautakunta lähettää lukioon uuden ylioppilastutkintotodistuksen ylioppilaalle, joka tutkinnon valmistumisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentänyt tutkintoaan. 
  • Lautakunta lähettää todistuksen hyväksytysti suoritetuista kokeista erillisen kokeen suorittajalle ja tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista tai joka on suorittanut tutkintoon vaadittavat kokeet, mutta tieto tutkinnon edellyttämistä opinnoista puuttuu.
 • Ohjeita DVV:n antamasta virallisesti oikeaksi todistetusta todistuskopiosta on tarkennettu (luku 1.9.3 Tilausosoitteeseen toimitettavat todistukset): Julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistaman todistuskopion voi saada Digi- ja väestötietovirastosta. Sitä varten tulee erikseen tilata lautakunnan koholeimalla ja virkamiehen vahvistusallekirjoituksella varustettu paperinen todistus lautakunnalta.
 • Kokeiden maksullisuutta koskevia ohjeita on selkeytetty (luku 2.2.1): Erillisistä kokeista peritään aina maksu. 
 • Tarkennettu ohjeita valvojien lukumäärästä (luku 2.3.5, taulukko 5): Koetiloissa, joissa on enemmän kuin 100 kokelasta, valvojia tulee olla riittävästi. Lukio tekee tulkinnan siitä, mikä määrä valvojia on riittävä. Valvojia tulee kuitenkin olla enemmän kuin 4–6. 
 • Latinan laajemman oppimäärän kokeen nimi on muutettu muotoon latinan laajempi lyhyt oppimäärä. 
 • Ohjetta kokeen keskeytymisestä, katkoajan hyvityksestä ja lautakunnan mahdollisesti myöntämistä ajallisista lisähyvityksistä on tarkennettu ja selkeytetty (luku 2.3.6 Koeaika): Lautakunta voi yhteydenoton perusteella tai muuten pidentää vakavissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa kokelaan käytettävissä olevaa koeaikaa tai antaa muita hyvityksiä edellisessä kappaleessa mainitun hyvityksen lisäksi. Koeajan pidennyksen ja lautakunnan myöntämien mahdollisten lisähyvitysten saaminen edellyttää yhteydenottoa lautakuntaan kokeen aikana.

 

Lautakunnan yleisistä määräyksistä ja ohjeista on tästä ladattavissa versio, jossa muutetut kohdat on merkitty punaisella tekstillä.

Versio ilman muutosmerkintöjä on ladattavissa lautakunnan verkkosivuilta kohdasta Määräykset ja ohjeet.